Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
A regionális vezetők azt kérik, hogy Európa-szerte biztosítsák a minimálbérek felfelé irányuló konvergenciáját, és küzdjenek az aktív keresők szegénysége ellen, mivel a Covid-válság hatással van a munkavállalók jövedelmére  

Az RB támogatja a megfelelő uniós minimálbérekről szóló irányelvtervezetet

A régiók és városok szerint az aktív keresők szegénysége elleni küzdelem és a minimálbérek felfelé irányuló konvergenciája nélkül megvalósíthatatlan a szociális, méltányos és fenntartható piacgazdaság az Európai Unióban. A Régiók Európai Bizottsága (RB) ezért üdvözli az Európai Bizottság irányelvjavaslatát, amelynek célja, hogy keretet biztosítson a megfelelő minimálbérek meghatározásához , tiszteletben tartva ugyanakkor a hatályos nemzeti jogszabályokat és a szociális partnerek szerepét. A Peter Kaiser (AT/PES), Karintia tartományi kormányfője által kidolgozott RB-véleményt ezen a héten, a Tanács portugál elnökségének képviselőjével folytatott vitát követően fogadták el.

Az elmúlt években több tagállamban is nőttek a bérek közötti egyenlőtlenségek: a szegénység kockázatának kitett munkavállalók aránya a 2010-es 8,3%-ról 2018-ra 9,3%-ra nőtt. Ezenkívül a Covid19-világjárvány kitörése is negatív hatással volt a munkavállalók, különösen a legalacsonyabb jövedelműek bérére. Az RB ezért konvergenciafolyamat elindítását kéri annak érdekében, hogy a jogszabályban meghatározott minimálbérrel rendelkező tagállamokban a teljes munkaidős bruttó nemzeti mediánbér legalább 60%-ában és a teljes munkaidős nemzeti bruttó átlagbér 50% - ában meghatározott küszöbértéket lehessen elérni. Azt is kéri az Európai Bizottságtól, hogy támogassa mind a jövőbeli kapacitásépítést, mind pedig a szociális partnerek autonómiáját európai és nemzeti szinten egyaránt.

A Régiók Európai Bizottsága első alelnöke, Vasco Cordeiro így nyilatkozott: „Azzal, hogy megfelelő minimálbéreket állapítunk meg az EU-ban, újabb lépést teszünk az aktív keresők szegénységének felszámolása és általában véve a szegénység csökkentése felé. A helyi és regionális önkormányzatok kulcsfontosságú helyzetben vannak a javasolt irányelv végrehajtását, megismertetését és nyomon követését tekintve. A szociális jogok európai pillérének végrehajtására vonatkozó cselekvési tervvel és a portói szociális csúcstalálkozóval együtt az irányelvjavaslat megerősíti majd, hogy az EU igenis gondoskodik az emberekről, Európa szociális dimenziójáról és a világjárvány utáni helyreállításról.”

Miguel Cabrita , Portugália munkaügyi és szakképzési miniszterhelyettese így fogalmazott: „Mindannyian úgy gondoljuk, hogy feltétlenül gondoskodni kell arról, hogy az EU-ban megfelelő fizetésük legyen a munkavállalóknak, hiszen csak így lehet megfelelő munka- és életkörülményeket biztosítani, illetve méltányosan működő és ellenállóképes gazdaságokat és társadalmakat kiépíteni. A megfelelő bérek az európai szociális modell alapvető elemét jelentik. Mindannyian kiállunk amellett, hogy a munkát meg kell fizetni, és mindannyian egyetértünk azzal a célkitűzéssel, hogy akár jogszabályok, akár kollektív tárgyalások útján, de megfelelő minimálbéreket kell garantálni az egész EU-ban úgy, hogy közben tiszteletben tartjuk a nemzeti rendszereket és a szociális partnerek autonómiáját.”

Bár csak nagyon kevés uniós régió rendelkezik jogalkotási hatáskörrel a minimálbérek meghatározására, ezek – munkaadókként, illetve közbeszerzési szerződések odaítélőiként – nagyon fontos szerepet játszanak a regionális kollektív megállapodásokról folytatott tárgyalásokban. Ennek pedig szavatolnia kell, hogy a gazdasági szereplők betartsák a bérezéssel kapcsolatos hatályos előírásokat és tiszteletben tartsák a kollektív tárgyaláshoz fűződő jogot. Az RB véleménye ugyanakkor arra szólít fel, hogy olyan széles körű megközelítéssel kell kezelni az aktív keresőket sújtó szegénységet, amely más tényezőket is figyelembe vesz: például az adórendszert, a képzéssel kapcsolatos kezdeményezéseket, a szociális juttatások szintjét és a foglalkoztatáspolitikákat.

Peter Kaiser (AT/PES) előadó, Karintia tartományi kormányfője szerint „a tisztességes minimálbérek az európai szociális pillér fontos építőelemei. Az alacsony jövedelműek nagyon sokat tettek társadalmainkért a Covid19-válság alatt, ami elismerést érdemel, és amit mindenekelőtt konkrét intézkedésekkel kell meghálálni. Sürgősen kezelni kell az aktív keresőket sújtó szegénységet és az egészségtelen munkaerőköltség-verseny lefelé irányuló spirálját. Ahhoz, hogy az EU-ban mindenki számára kifizetődő legyen a munka, olyan kötelező érvényű minimálbérre van szükség, amely legalább a nemzeti bruttó mediánbér 60%-ában és a nemzeti bruttó átlagbér 50%-ában van meghatározva. Ennek a konvergenciafolyamatnak tiszteletben kell tartania a bérpolitikával kapcsolatos meglévő nemzeti rendszereket és a szociális partnerek autonómiáját.”

További információk:

A szociális jogok európai pillérének 20 alapelve között szerepel, hogy minden munkavállaló számára megfelelő minimálbért kell biztosítani. Március 4-én az Európai Bizottság cselekvési tervet terjesztett elő a pillér végrehajtásának felgyorsítására és a május 7–8-án Portóban tartandó uniós szociális csúcstalálkozó előkészítésére.

Ezen a héten az RB új tanulmányt tett közzé, amelyben elemzi az európai minimálbérek helyi és regionális dimenzióját. Az elemzés arra a következtetésre jut, hogy a régiók közötti egyenlőtlenségek miatt nem igazán tud érvényesülni az a jó szándék, amely az egyes minimálbér-politikák mögött húzódik meg. Például számos magas megélhetési költségű fővárosi régióban a nemzeti minimálbér nem garantál tisztességes jövedelmet. Emellett az EU-n belül vannak olyan határ menti régiók, ahol a minimálbérek jelentősen eltérnek egymástól, ami a határ mindkét oldalán következményekkel járhat a munkaerőpiacra nézve. A tanulmány azt javasolja, hogy dolgozzanak ki regionális értékeléseket a „megélhetéshez szükséges fizetésekről”, amelyeket aztán referenciaértékként lehet felhasználni. A tanulmány azt is kiemeli, hogy fontos szerep hárul a helyi és regionális önkormányzatokra az új irányelvben foglalt célkitűzések megvalósulásának nyomon követésében és előmozdításában.

Kapcsolattartó:

Lauri Ouvinen

Tel.: +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Megosztás :
 
Kapcsolódó hírek

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/SEDEC-MEETING-21-JUNE-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-UPWARD-CONVERGENCE-OF-MINIMUM-WAGES-ACROSS-EUROPE-AND-AN-END-TO-IN-WORK-POVERTY.ASPX

SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
22.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-UPWARD-CONVERGENCE-OF-MINIMUM-WAGES-ACROSS-EUROPE-AND-AN-END-TO-IN-WORK-POVERTY.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-UPWARD-CONVERGENCE-OF-MINIMUM-WAGES-ACROSS-EUROPE-AND-AN-END-TO-IN-WORK-POVERTY.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-UPWARD-CONVERGENCE-OF-MINIMUM-WAGES-ACROSS-EUROPE-AND-AN-END-TO-IN-WORK-POVERTY.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/SKILLS-AT-HEART-OF-LOCAL-AND-REGIONAL-ADMINISTRATIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-UPWARD-CONVERGENCE-OF-MINIMUM-WAGES-ACROSS-EUROPE-AND-AN-END-TO-IN-WORK-POVERTY.ASPX

Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
11.05.2023