Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
A regionális és helyi vezetők sürgetik a tagállamokat, hogy a polgárok védelme és a helyi közösségek válságtűrő képességének javítása érdekében mielőbb fogadják el az uniós költségvetést és a helyreállítási tervet  

Két héttel a döntő fontosságú európai csúcstalálkozó előtt a Régiók Európai Bizottsága – a helyi és regionális önkormányzatok európai uniós közgyűlése – arra kéri a tagállamokat, hogy időben és méltányos módon állapodjanak meg a többéves pénzügyi keretről és a Next Generation EU tervről. A régiók és városok egy állásfoglalásban, továbbá a Johannes Hahn költségvetésért és igazgatásért felelős uniós biztossal folytatott vitában is azt követelték, hogy a kohézió váljon valamennyi uniós politika iránytűjévé, és az uniós programok végrehajtása közös felelősségeken és partnerségen alapuljon.

A Régiók Európai Bizottsága elnöke, Apostolos Tzitzikostas a következőket mondta:

„A helyreállítási tervekre és a 2021–2027-es költségvetésre vonatkozó európai bizottsági javaslatokba beépültek bizottságunk fő követelései, ami jól mutatja, hogy milyen hatása van fáradhatatlan munkánknak, melyet annak érdekében végzünk, hogy a helyi szinten megválasztott képviselők hangját meghallják Brüsszelben. A javaslatok világos választ adnak a populistáknak és az euroszkeptikusoknak, megmutatva, milyen pozitívumai vannak az EU-nak ilyen nehéz időkben. Gondoskodnunk kell a helyreállítási terv eredményes végrehajtásáról, és el kell kerülnünk azokat a kockázatokat, amelyek egy központosított folyamattal járnak. A szubszidiaritás és a partnerség elve kulcsfontosságú, és a helyi és regionális önkormányzatokat – amelyek a tagállamok jogilag illetékes hatóságai közé tartoznak – teljes mértékben be kell kapcsolni ebbe a munkába, hogy a beruházásokat oda csatornázzuk, ahol a legnagyobb szükség van rájuk A labda most a tagállamokban működő nemzeti kormányok és az Európai Parlament térfelén pattog, amelyeknek gyorsan kell cselekedniük. A viták indokoltak, de el kell kerülnünk a szükségtelen késedelmeket, melyek akadályozhatják azon erőfeszítéseinket, hogy polgáraink igényeire időben reagáljunk.”

„A hosszú távú költségvetés és a Next Generation EU mutatja az utat Európának a válságra való reagáláshoz és a helyreállítás megkezdéséhez. Csak akkor lehetünk eredményesek, ha együtt lépünk fel – ideértve az Európa különböző részein fekvő, kisebb és nagyobb tagállamoktól kezdve a régiókon és városokon, hatóságokon és egyetemeken át a vállalkozásokig mindenkit. Nagyon fontos, hogy a Régiók Bizottsága támogassa a júliusi megállapodást. A gyors helyreállítás érdekében ugyanis gyors megállapodásra van szükségünk” – szögezte le Johannes Hahn költségvetésért és igazgatásért felelős uniós biztos.

Az RB megismétli, hogy mind a többéves pénzügyi keretnek, mind a helyreállítási tervnek a kohézióra mint alapvető értékre és egy erős, hosszú távú uniós beruházási politikára kell összpontosítania, amely segít egy ellenállóbb, környezetbarátabb és jövőorientáltabb Unió megteremtésében. Az RB üdvözli, hogy többlettámogatást kap a kohéziós politika (55 milliárd euró), a vidékfejlesztés (15 milliárd euró) és a Méltányos Átállást Támogató Alap (30 milliárd euró), a megerősített Horizont program (12,5 milliárd euró) és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (1,5 milliárd euró), valamint az önálló egészségügyi program (9,37 milliárd euró).

„Újra előtérbe került a kohéziós politika, ami jó dolog. Ami a REACT-EU programot illeti, fontos, hogy a kohéziós politika ne „vegye a szárnyai alá” a programot, hanem továbbra is azt a keretet jelentse, amelyből kiindulva megfogalmazódik a szükséges válasz. Az időzítés szintén rendkívül fontos. Az EU Tanácsának júliusi ülését és a tagállami eljárásokat követően a következő többéves pénzügyi keretnek 2021. január 1-jére teljesen össze kell állnia” – mondta Vasco Alves Cordeiro (PT/PES), a Régiók Európai Bizottsága első alelnöke.

„A jövőbeli többéves pénzügyi keret és a helyreállítási terv azt mutatja, hogy az Európai Bizottság jól látja, milyen válsággal küzdünk, de régióinknak és városainknak most már mielőbb hosszú távú gazdasági helyreállítási programokra és beruházásokra van szükségük. Minden további halogatás tragikus lenne polgártársaink, vállalkozásaink és közszolgáltatásaink szempontjából egyaránt. Fennállna a veszélye annak, hogy a belső piac szétesik, és ez minden tagállamot érintene, még az úgynevezett „takarékosokat” is. A helyreállítási terv lehetőséget kínálhat a zöld megállapodáshoz kapcsolódó ökológiai és digitális átmenet megvalósítására is, ha a régiók és városok szakértelmén alapul" — tette hozzá Isabelle Boudineau (FR/PES), Új-Aquitania régió alelnöke és az RB COTER szakbizottságának elnöke.

Az új költségvetés és a helyreállítási terv végrehajtása kihívást jelent majd a stratégiai tervezés, a koordináció és az igazgatási kapacitás szempontjából . A Régiók Európai Bizottsága kéri, hogy kerüljék a központosítást, és gondoskodjanak arról, hogy a régiók és a városok segíteni tudjanak abban, hogy a beruházásokat oda irányítsák, ahol azokra a legnagyobb szükség van. Az RB készen áll arra, hogy hozzájáruljon az európai szemeszter javításához, amely fontos szerepet fog játszani a helyreállítási terv stratégiai koordinációjában. Az uniós, nemzeti, regionális és helyi szereplők közötti új partnerség hozzá fog járulni a gazdaságpolitikai koordináció, illetve a polgárok és a vállalkozások valós igényei közötti jelenlegi távolság csökkentéséhez, fellendítve az európai programok végrehajtását és alkalmazását a városokban és régiókban.

További információk:

Kapcsolattartó:

Carmen Schmidle

Tel.: +32 (0)2 282 2366

Mobil: +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Share: