Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
A RegHub hivatalos elindítása a régiók és városok európai csúcstalálkozóján Bukarestben  

RegHub-Bucharest.jpg 

A regionális központok hálózatának sikeres politikai elindítása a régiók és városok 8. európai csúcstalálkozóján 2019. március 15-én Bukarestben, Karl-Heinz Lambertz, az RB elnöke, Markku Markkula első alelnök és a központok politikai képviselői jelenlétében.

  • Az RB elnöke, Karl-Heinz Lambertz üdvözölte a hálózathoz csatlakozó régiók számos politikai képviselőjét. Elismeréssel szólt a szubszidiaritással foglalkozó munkacsoport munkájáról, és rámutatott arra, hogy a régiók és a városok egyedülálló és értékes tapasztalatokkal rendelkeznek az uniós politikák végrehajtása terén, és hogy a hálózat eszközt jelent e tapasztalatoknak az uniós politikai döntéshozatalba való beépítéséhez. Megerősítette, hogy bízik abban, hogy a hálózat végrehajtási jelentései tényleges hatással lesznek az uniós szakpolitikai döntéshozatalra.
  • Egy rögzített videóüzenetben Frans Timmermans, az Európai Bizottság alelnöke üdvözölte a hálózat elindítását, és abbéli reményének adott hangot, hogy a hálózat jelentései felhasználhatók lesznek az Európai Bizottság hatásvizsgálataihoz és értékeléseihez, mivel első kézből származó ismereteket és tapasztalatokat tartalmaznak azoktól, akiknek az uniós jogszabályokat napi munkájuk során kell végrehajtaniuk.
  • Az ausztriai Karintia kormányzója, Peter Kaiser rámutatott, hogy a regionális központoknak nemcsak az uniós intézményekre kell összpontosítaniuk munkájuk folyamán, hanem proaktívan kell közeledniük a társadalomhoz és a polgárokhoz is.
  • Jelen volt az olaszországi Umbria régió elnöke, Catuiscia Marini is, aki elmondta, hogy a projekt elsődleges célja, hogy javítsa a kapcsolatot az európai és a regionális jogalkotás között, és ennek következtében javítsa és növelje a régiókban végrehajtott intézkedések hatékonyságát és eredményességét mind az üzleti szféra, mind pedig maguk a polgárok javára.
  • François Decoster, Felső-Franciaország régió alelnöke felszólalásában hangsúlyozta, hogy a regionális központok hálózatának tagjai kiemelkedő szerepet tölthetnek be az aktív szubszidiaritás elvének gyakorlati alkalmazásában, amelynek terén tapasztalataikkal aktívan hozzájárulhatnak az uniós jogalkotás javításához.