Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
A gazdasági és monetáris unió reformjának elő kell segítenie a helyi és regionális önkormányzatok Európa jövőjébe történő beruházásait  

A Régiók Európai Bizottsága (RB), az EU helyi és regionális önkormányzatainak közgyűlése, november 30-án fogadta el a gazdasági és monetáris unió 2025-ig történő elmélyítéséről szóló álláspontját a Pierre Moscovici gazdasági és pénzügyekért felelős európai biztos részvételével megtartott vitát követően. Az EU helyi és regionális képviselői a stabilizációt, a konvergenciát, a sokkhatásoknak való ellenálló képességet és a költségvetési szabályok rugalmasságát határozták meg prioritásként a beruházások fellendítése és a minőségi közszolgáltatások nyújtásának támogatása érdekében.

A gazdasági és monetáris unió (GMU) jövője közvetlen hatással lesz majd a helyi és regionális önkormányzatok beruházási kapacitásaira és ebből következően a közszolgáltatások nyújtásával kapcsolatos lehetőségeikre. Ezért kéri az RB Christophe Rouillon (FR/PES), a Franciaországi Polgármesterek Szövetségének alelnöke és Coulaines polgármestere által kidolgozott véleményében, hogy az euróövezetet a megfelelő finanszírozás biztosítása révén tegyék ellenállóképesebbé.

A brüsszeli vita során felszólaló Karl-Heinz Lambertz, az RB elnöke megjegyezte: „A gazdasági és monetáris unió története nem lehet a megszorítások története. A GMU-nak ösztönöznie kell a felfelé irányuló konvergenciát, csökkentenie kell a gazdasági és szociális egyenlőtlenségeket az euróövezetben, erősítenie kell a szociális jogokat, és segítenie kell helyi gazdaságainkat a növekedésben. Az EU régiói és városai ezért támogatják Pierre Moscovici biztos arra irányuló munkáját, hogy az euróövezet országainak új stabilizációs és beruházási eszközöket adjon, mégpedig elegendő költségvetési kerettel alátámasztva. Ha azt szeretnénk, hogy a helyi és regionális önkormányzatok jó minőségű közszolgáltatásokat nyújtsanak, a polgárok pedig érezzék az EU hozzáadott értékét, akkor erősítenünk kell a szolgáltatásnyújtással kapcsolatos kapacitásaikat.

A GMU jövőjéről szóló, december 6-án közzéteendő reformjavaslatok alapelemeiről az uniós helyi vezetőkkel folytatott vita során Moscovici biztos elmondta: „Az euróövezet most erős növekedést könyvelhet el, még mindig szenved azonban a tartós gazdasági és társadalmi különbségektől. Ezek nem fenntarthatóak, és táplálhatják a politikai megosztottságot. Nemcsak transzferuniót, hanem konvergenciauniót szeretnénk építeni – olyat, amely hatékonyabban egyesíti a felelősséget és a szolidaritást, a kockázatok megosztását és csökkentését. Meggyőződésem, hogy ezek ugyanannak az érmének a két oldalát jelentik.”

Az RB támogatja a jelenlegi európai pénzügyi stabilizációs mechanizmus átalakítását egy olyan, elegendő forrásokkal rendelkező alappá, amely a sokkhatások és válságok által sújtott tagállamokat támogatja. A régiók és városok azonban ragaszkodnak ahhoz, hogy az új alapnak fel kell gyorsítania a konvergenciát, és az uniós kohéziós politikát kiegészítve kell fellendítenie a helyi és regionális beruházásokat. Ebben a tekintetben a Stabilitási és Növekedési Paktumnak rugalmasabbnak kell lennie, hogy minden szinten lehetővé tegye a beruházások újraindulását. A helyi és regionális önkormányzatok beruházásait nem kellene beleszámítani a strukturális hiányba a középtávú költségvetési cél keretében (MTO), míg a strukturális és beruházási alapok nemzeti és regionális társfinanszírozását ki kell zárni a strukturális közkiadások kiszámításából.

A jövőben a GMU-nak tehát nem szabad elősegítenie az uniós beruházások központosítását: „Biztosítanunk kell, hogy a konvergencia ne korlátozódjon nemzeti makrogazdasági értelmezésekre, és összeegyeztethető legyen a regionális politikai alapok által előmozdított kohéziós jövőképpel. Más szóval: az euróövezet költségvetését nem szabad a kohéziós politika forrásainak csökkentése révén finanszírozni” – mondta el az előadó. „A helyi és regionális önkormányzatok a polgárokkal együtt kérik a demokrácia erősítésére, valamint az uniós gazdasági és monetáris politika átláthatóságára irányuló reformokat. A GMU-nak ezért tényleges irányítási rendszerre van szüksége, melynek során az Európai Parlamentnek erőteljesebb szerepet kell betöltenie”.

A ma elfogadott vélemény az uniós régiók és városok hozzájárulását képviseli egy stratégia kidolgozásához, melyet az Európai Bizottság a gazdasági és monetáris unió elmélyítéséről szóló, májusban közzétett vitaanyagával indított el.

Kapcsolat:

Pierluigi Boda

Tel.: +32 (0) 473 851 743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Megosztás :