Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
A regionális vezetők és az Európai Bizottság összefogása az uniós értékek iskolai népszerűsítése érdekében  

A Régiók Európai Bizottsága és az Európai Bizottság a regionális és helyi önkormányzatok segítségével és önkéntes alapon közös projekteket fog kidolgozni az uniós értékek tanórákon való oktatásának támogatására. A plenáris vitán – amelyen Margarítisz Szhinász, az európai életmód előmozdításáért felelős európai bizottsági alelnök is részt vett – a regionális és helyi vezetők azt is hangsúlyozták, hogy az oktatási rendszereknek teljes mértékben tiszteletben kell tartaniuk és elő kell mozdítaniuk a szabadságot, az egyenlőséget, a toleranciát és a megkülönböztetésmentességet. Kiemelték továbbá, mennyire fontos tanulni az Európai Unióról, annak értékeiről, kulturális örökségéről és sokszínűségéről, és minden közösségben, minden korosztályban, minden uniós polgár számára elérhetővé kell tenni erről szóló tananyagot.

Apostolos Tzitzikostas , a Régiók Európai Bizottsága elnöke elmondta: „Köszönöm Margaritis Schinas alelnöknek ezt a kitűnő vitát arról, hogy miként népszerűsíthetjük európai értékeinket az oktatás és a kultúra segítségével. Szülőként és vezetőként is felelősségünk, hogy a fiatal nemzedéknek eszközöket kínáljunk annak felismeréséhez, hogy az EU tette lehetővé a mostani békét és egységet. Ez az, amit ma meg kell tennünk, ha azt akarjuk, hogy legyen holnapunk. Margarítisz Szhinász alelnökkel és Mariya Gabriel biztossal kísérleti projektet szeretnénk indítani közös európai értékeink tanórákon történő népszerűsítésére. Önkéntes alapon és a szubszidiaritás maradéktalan tiszteletben tartása mellett járunk majd el, kihasználva az Európa jövőjéről szóló konferencia lendületét.”

Margarítisz Szhinász , az európai életmód előmozdításáért felelős európai bizottsági alelnök kifejtette: „Európai életmódunkat az Európai Unión belül és kívül is támadások érik. Meg kell szólalnia és cselekednie kell mindenkinek, akinek fontos az emberi méltóság tiszteletben tartása egy olyan társadalomban, amelyben a pluralizmus, a megkülönböztetésmentesség, a tolerancia, az igazságosság, a szolidaritás és az egyenlőség érvényesül. Örülök, hogy az Európai Bizottság összefog a Régiók Európai Bizottságával, és arra kéri az Unió régióit és városait, hogy tegyenek ígéretet európai tanórák fejlesztésére. Segítenünk kell a fiatalokat abban, hogy megértsék közös értékeinket, közös történelmünket, kulturális örökségünket, valamint azt, hogy a sokszínűség és a pluralizmus mennyire fontos az európai életmód szempontjából.”

Anne Karjalainen (FI/PES), az RB „Szociálpolitika, foglalkoztatás, oktatás, kutatás és kultúra” (SEDEC) szakbizottságának elnöke és Kerava képviselő-testületének tagja hozzátette: „Az Európai Unió alapvető értékei közös európai identitásunk lényegét tükrözik. Ezekből az értékekből ered az európai polgársághoz kapcsolódó valamennyi jogunk. Ezért van az, hogy az európai értékek megsértése esetén az európai szintű tétlenség aláássa az európai projektet. Ezeket az értékeket valamennyi európai oktatási rendszerben és az oktatás minden szintjén – az óvodától kezdve egészen a felsőoktatás utáni képzésig és a szakoktatásig – érdemben meg kell védeni és támogatni kell. A Régiók Európai Bizottsága erős szövetséges lehet ebben a törekvésben.”

A vita során a helyi és regionális képviselők aggodalmuknak adtak hangot azzal az új magyar törvénnyel kapcsolatban is, amely tiltja az LMBTIQ-hivatkozásokat kiskorúak számára. A Régiók Európai Bizottsága októberben fogja elfogadni az LMBTIQ-személyek egyenlőségéről szóló európai bizottsági stratégiával kapcsolatos álláspontját. A véleménytervezetet , melyet Kate Feeney (IE/Renew E.), Dún Laoghaire–Rathdown megye közgyűlésének tagja dolgozott ki, áprilisban fogadta el a SEDEC szakbizottság . A dokumentum hangsúlyozza az általános szexuális felvilágosítás szerepét a sztereotípiák és a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelemben, valamint a sokszínűség előmozdításában.

További információk:

Az RB és Mariya Gabriel biztos szolgálatai által 2020 novemberében aláírt közös cselekvési terv célul tűzi ki, hogy az oktatás és a kultúra révén regionális és helyi szinten közösen népszerűsítsék az európai értékeket, identitásokat és polgárságot. Ez konkrétan az európai értékekről és az európai sokszínűségről szóló innovatív tananyagok kidolgozását, oktatási kampányok szervezését vagy helyi és regionális önkormányzati hálózatok létrehozását jelentheti.

Az RB 2018-ban véleményt fogadott el Az európai identitás megerősítése az oktatás és a kultúra révén címmel (előadó: Tanya Hristova, BG/EPP). A dokumentum azt ajánlja, hogy már kisgyermekkortól kezdve ösztönözzék a nyelvtanulást, és a tanulókkal ismertessék meg a közös európai kulturális örökséget, az európai történelmet és az európai integrációs folyamatokat.

Kapcsolat:

Lauri Ouvinen

Tel. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Megosztás :