Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
Egy új konzultáció arra figyelmeztet, hogy sok uniós kormány kizárja a régiókat és városokat a Covid19 utáni helyreállítási tervek kidolgozásából  

Az RB és a CEMR közös munkája rámutat arra, hogy csupán néhány országban vették figyelembe a helyi és regionális önkormányzatok észrevételeit, ami veszélyezteti az európai helyreállítási terv sikeres végrehajtását.

A közös konzultáció eredményeit a Régiók Európai Bizottsága (RB) „Gazdaságpolitika” (ECON) szakbizottságának ülésén ismertették. Az ECON tagjai egyhangúlag elfogadták a kritikus fontosságú nyersanyagokra vonatkozó cselekvési tervről szóló véleménytervezetet is, amelyet Isolde Ries (DE/PES), Saar-vidék tartományi közgyűlésének első alelnöke dolgozott ki.

Annak felmérése érdekében, hogy a helyi közösségek milyen mértékben vesznek részt a nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési tervek elkészítésében, az RB és az Európai Települések és Régiók Tanácsa ( CEMR ) konzultációt folytatott a helyi és regionális önkormányzatok szövetségeivel. Ha a tagállamok igénybe kívánják venni a 672,5 milliárd eurós Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz – az „európai helyreállítási terv” néven is emlegetett Next Generation EU helyreállítási eszköz sarokköve – által nyújtott támogatást, akkor kötelezően be kell nyújtaniuk nemzeti terveiket az Európai Bizottsághoz.

Az RB és az ECON számára fontos volt a tényeken alapuló kutatás, az eredmények pedig azt mutatják, hogy sajnálatos módon a tagállamoknak csak kis része konzultál helyi és regionális önkormányzataival a nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési tervek kidolgozása során, és még kevesebben veszik végül figyelembe az észrevételeiket. A válaszadók által jelzett legfőbb akadály az, hogy a nemzeti kormányok egyszerűen nem akarják bevonni a szubnacionális kormányzatok képviselőit. A jövőre nézve fontos, hogy ezt a tényt széles körben megosszuk az intézményekkel, amelyek így jobban ösztönözhetik, hogy még a végleges változat benyújtása előtt vonják be a regionális és helyi önkormányzatokat e tervek elkészítésébe” – hangsúlyozta Michael Murphy (IE/EPP), az ECON szakbizottság elnöke és Tipperary megye közgyűlésének tagja.

Christophe Rouillon (FR/PES), Coulaines polgármestere, egyben a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközről szóló RB-vélemény főelőadója kiemelte, hogy „a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközről szóló rendelet szándéknyilatkozatokat tartalmaz arra nézve, hogy a városokat és régiókat bevonják a nemzeti helyreállítási tervekkidolgozásába. Ha konzultálnának velük a tervezési szakaszban, az garantálná az erőforrások hatékony helyi szintű felhasználását, elkerülve a holtteherhatásokat és az átfedéseket, különösen az európai strukturális alapok esetében. A jobb kéznek tudnia kell, mit csinál a bal. A labda egyelőre a tagállamok térfelén pattog: ők tudnak javítani az átláthatóságon és a koordináción, és meg is kell ezt tenniük.”

Dario Nardella, a Eurocities elnöke és Firenze polgármestere, aki csatlakozott a kerekasztal-beszélgetéshez, kijelentette: „Ha gyorsan cselekszünk, még elérhetjük a helyreállítási alapok minél célravezetőbb felhasználását, hogy az emberek élete visszaállhasson a normális kerékvágásba, és helyi szinten megvalósuljon a digitális és a zöld átállás kettős prioritása. Most, hogy a helyreállítási tervről szóló rendelet fontos partnerként ismerte el a városokat, arra van szükségünk, hogy a nemzeti kormányok és a helyi önkormányzatok együttműködjenek annak érdekében, hogy sürgősen forrásokat juttassunk a városainkban élő, a válság által leginkább sújtott embereknek.”

Dragos Pîslaru (RO/Renew Europe) európai parlamenti képviselő, a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz témájával foglalkozó előadó elmonda: „Mikor foglalkozni kezdtem ezzel az eszközzel, világos lett számomra, hogy csak a polgárokkal folytatott párbeszéd révén találhatunk válaszokat a problémákra. Ezért indítottam el 13 konzultációt az uniós tagállamokban. Egy ideális nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési tervnek koherens módon kell tükröznie az összes jó elképzelést. Úgy vélem, hogy a tagállamoknak is ezt kellene tenniük. Az Európai Parlament gondoskodott arról, hogy a helyreállítási és rezilienciaépítési tervek kidolgozása és végrehajtása során a tagállamok konzultációkat folytassanak a civil társadalom érdekelt feleivel, valamint a helyi és regionális önkormányzatokkal.”

Lucia Puttrich, Hessen német tartomány európai és szövetségi ügyekért felelős minisztere kijelentette: „A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz a helyreállítási terv legfontosabb eleme. Tekintettel a támogatás összegére, a végrehajtás különösen fontos. Most arra kell összpontosítani, hogy a pénz eljusson a régióba és jelentős lendületet adjon. Ez azt jelenti, hogy be kell ruházni a versenyképességbe, a zöld megállapodásba, az egészségügyi rendszer megerősítésébe és a digitalizációba. Ezeket a célokat csak akkor lehet megvalósítani, ha a régiók beleszólhatnak a programok kialakításába és végrehajtásába. Ez a beleszólás biztosítja ugyanis, hogy a közösen kidolgozott koncepció nagyon közel álljon a helyi igényekhez. Éppen ez a szubszidiaritás alapgondolata, amelyet kifejezetten támogatunk.”

Az RB részt vesz a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz végrehajtásának átfogó nyomon követésében. E tevékenység csúcspontja a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Fórum lesz, amely a tervek szerint első alkalommal 2021 októberében, a Régiók és Városok Európai Hetének keretében kerül megrendezésre.

Az ülésen az ECON szakbizottság tagjai egyhangúlag elfogadták a kritikus fontosságú nyersanyagokra vonatkozó cselekvési tervről szóló véleménytervezetet is. Az előadó, Isolde Ries (DE/PES), Saar-vidék tartományi közgyűlésének első alelnöke, leszögezte: „A modern társadalmak és gazdaságok hosszú távon nem működhetnek megbízható, biztonságos, versenyképes és környezetbarát nyersanyagellátás nélkül. Számos európai kulcsiparág – például a gépjárműipar, az acélipar, az űrrepülés, az informatika, az egészségügy és a megújuló energia ágazata – igényel kritikus fontosságú nyersanyagokat. Az ilyen nyersanyagoktól való függőséget az erőforrások körforgásos felhasználása, fenntartható termékek és innovációk révén kell csökkenteni. Növelni kell az EU-n belüli nyersanyag-kitermelést és -feldolgozást, és diverzifikálni kell a harmadik országokból történő beszerzéseket.” A véleménytervezetről a tervek szerint az RB márciusi plenáris ülésén szavaznak majd.

Az ECON szakbizottság Loïg Chesnais-Girard-t (FR/PES), Bretagne régió közgyűlésének elnökét és az RB–Egyesült Királyság kapcsolattartó csoport elnökét nevezte ki főelőadónak a brexit miatti kiigazításokra képzett tartalék témájában. Az Európai Bizottság 5 milliárd eurós költségvetést javasolt ehhez az eszközhöz, amelynek célja az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépése által legsúlyosabban érintett vállalkozások, régiók és helyi közösségek támogatása. A véleménytervezetről a márciusi plenáris ülésen szavaznak majd.

Ezenkívül Ricardo Riót (PT/EPP), Braga polgármesterét előzetesen kinevezték A fenntartható fejlődési célok megvalósítása 2030-ig című saját kezdeményezésű vélemény előadójának. A kinevezést az RB Elnökségének még jóvá kell hagynia.

Háttér:

Az RB és a CEMR közös konzultációjában 19 uniós tagállam – Ausztria, Belgium, a Cseh Köztársaság, Észtország, Finnország, Franciaország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Litvánia, Málta, Németország, Olaszország, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia és Szlovénia – különféle szubnacionális kormányzati szintjeit képviselő 25 szervezet véleményét és tapasztalatait gyűjtötték össze. A célzott konzultációra 2020. november eleje és 2021. január eleje között került sor.

Az eredményeket itt lehet megtekinteni.

A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz az a 672,5 milliárd eurós eszköz (ebből 312,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás és legfeljebb 360 milliárd euró kölcsön), amelynek célja, hogy támogassa az uniós országokat a reformok végrehajtásában és az EU közös prioritásaiba való beruházásban. A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz az európai helyreállítási terv néven is ismert, 750 milliárd euró összegű Next Generation EU legnagyobb pénzügyi eszköze. A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz keretében nyújtott támogatáshoz a tagállamoknak nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési terveket kell benyújtaniuk, amelyekben feltüntetik a finanszírozandó reformokat és beruházásokat.

2020. december 18-án az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa politikai megállapodásra jutott az eszközről. A Parlament várhatóan a februári plenáris ülésén szavaz a szövegről, majd a Tanács hivatalosan elfogadja azt.

Októberben az RB plenáris ülése elfogadta a Christophe Rouillon (FR/PES) által kidolgozott Európai helyreállítási terv: Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz és technikai támogatási eszköz című véleményt. A sajtóközlemény itt található.

A nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési terveket 2021. április 30-ig kell benyújtani az Európai Bizottságnak. Az új eszköz irányítása szorosan illeszkedik a gazdaságpolitikai koordináció „európai szemeszterének” folyamatához. Az RB az elmúlt években ismételten bírálta, hogy nem vonják be strukturáltan és szisztematikusan a helyi és regionális önkormányzatokat általában véve a gazdasági kormányzásba és különösen az európai szemeszterbe. Az EU gazdasági kormányzásának felülvizsgálatára vonatkozó RB-s javaslatot és egyéb észrevételeket ez az Elio di Rupo (BE/PES), a vallon kormány miniszterelnöke által kidolgozott vélemény gyűjtötte egybe. A véleményt a plenáris ülés decemberben fogadta el. A sajtóközlemény itt található.

Kapcsolattartó:

Matteo Miglietta

Tel.: +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Megosztás :
 
Kapcsolódó hírek

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/POST-COVID-RECOVERY-PLANS-.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/POST-COVID-RECOVERY-PLANS-.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/POST-COVID-RECOVERY-PLANS-.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/POST-COVID-RECOVERY-PLANS-.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/POST-COVID-RECOVERY-PLANS-.ASPX

Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
28.03.2023