Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
Az RB tagjai és az EU portugál elnöksége az egészségügyi, szociális és gazdasági helyreállítás prioritásairól vitáznak  

A regionális és helyi önkormányzatok kulcsszerepet fognak játszani a reziliencia építésében és a válságok leküzdésében

A Régiók Európai Bizottsága (RB) tagjai és Ana Paula Zacarias, Portugália európai ügyekért felelős államtitkára megvitatták az uniós elnökség politikai prioritásait és azok helyi és regionális szintre gyakorolt hatását. A vita, melyre az RB februári plenáris ülésén került sor, kiemelte, hogy a helyi és regionális önkormányzatokat mindenképpen be kell vonni a következő uniós költségvetés, valamint a Covid19-válságból való kilábalást célzó uniós tervek végrehajtásába.

Az uniós regionális és helyi önkormányzatok képviselői hangsúlyozták, hogy a helyi és regionális önkormányzatok alapvető szerepet játszanak a Covid19-válság kezelésében, valamint kulcsfontosságúak lesznek a világjárványt követő sikeres egészségügyi, szociális és gazdasági helyreállítás elősegítésében. Aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy a regionális és helyi önkormányzatokat nem vonják be eléggé ezeknek a kérdéseknek a megvitatásába – amint azt az RB és a CEMR által a közelmúltban folytatott konzultáció is kiemelte. Ennek megállapításai szerint ugyanis a legtöbb helyi és regionális önkormányzat csak kevés befolyással rendelkezik a nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési tervekre.

Az RB és a portugál elnökség hangsúlyozta azt is, hogy a Covid19-válságból való kilábalás fontossága ellenére más közös prioritásokat, például a zöld megállapodás sikeres végrehajtását és Európa digitalizációjának felgyorsítását is be kell építeni a nemzeti helyreállítási tervekbe.

A Régiók Európai Bizottsága elnöke, Apostolos Tzitzikostas elmondta: „A portugál elnökségre igen fontos időszakban kerül sor. A világjárvány továbbra is életeket vesz el, nyomást gyakorol a közszolgáltatásokra, és árt a helyi munkahelyeknek és gazdaságoknak. A következő hónapokban garantálnunk kell az uniós költségvetés hatékony végrehajtását, és olyan ambiciózus helyreállítási tervet kell készítenünk, amely valóban az emberek igényeivel foglalkozik. Együtt kell megerősítenünk a közegészségügyi válságokra való reagálási képességünket, valamint biztonságos oltóanyagokat kell gyártanunk és forgalmaznunk. Az oltásokra egyidejűleg kell sort keríteni, az összes tagállam valamennyi kormányzati szintje, a régiók, városok és falvak közötti megerősített együttműködés révén. Az Önök elnöksége hozzá fog járulni az Európa jövőjéről szóló konferencia elindításához is: számítunk Önökre abban, hogy erős regionális és helyi dimenziót hoznak be ebbe a folyamatba, amelynek korszerűsítenie kell a demokrácia működését, és közelebb kell hoznia az EU-t az emberekhez.”

Ana Paula Zacarias , Portugália Európa-ügyi államtitkára válaszában így fogalmazott: „A világjárvány megmutatta, hogy a helyi és regionális vezetők a helyi közösségek motorjai, és kulcsfontosságú szerepet játszanak a válsághelyzet kezelésében. Önök közel állnak a polgárokhoz, és jól ismerik a helyi körülményeket, ez pedig létfontosságú ahhoz, hogy Európa túljusson ezen a nagy kihívást jelentő időszakon, méghozzá a szolidaritás szellemében és senkit nem hagyva hátra. A városok és régiók kulcsszerepet töltenek be a nemzeti szintű intézkedések végrehajtásában is, így a küszöbön álló nemzeti helyreállítási tervekben foglalt, égetően szükséges reformok és beruházások esetében is.”

„Igen, belső piacra szükség van, de az EU-nak ugyanekkora ambíciót kell mutatnia akkor is, amikor a szociális téren elérendő eredményekről van szó” – jelentette ki Vasco Ilídio Alves Cordeiro , a Régiók Európai Bizottsága első alelnöke, az Azori-szigetek regionális parlamentjének tagja. „Amikor a szubszidiaritás és a többszintű kormányzás szerepét és fontosságát hangsúlyozzuk Európa működését illetően, az nem csak a helyi és regionális önkormányzatokra vonatkozik elsősorban. Ez arról szól, hogy milyen Európai Uniót szeretnénk!” – tette hozzá.

A vita során nyilvánvalóvá vált az is, hogy a portugál elnökség politikai prioritásai és az RB politikai prioritásai jól kiegészítik egymást. Az RB által a 2020–2025-ös időszakra meghatározott politikai prioritások közül különösen a „reziliens regionális és helyi közösségek építése” elnevezésű témakör mutat számos egyezést a portugál elnökség prioritásaival .

Az RB és a portugál elnökség közötti szoros partnerséget erősíti majd António Costa portugál miniszterelnök részvétele az RB májusi plenáris ülésén tartandó vitában, valamint az Azori-szigeteken sorra kerülő kihelyezett elnökségi ülés, illetve a Portugáliában tartandó helyi párbeszédek, melyeket az RB portugál delegációjának tagjaival együtt szerveznek.

Háttér-információk

Az EU Tanácsának portugál elnöksége három fő prioritásra összpontosít:

  • a helyreállítás előmozdítása Európában az éghajlatvédelmi és a digitális átállás segítségével,
  • az Európai Unió szociális pillérének mint a méltányos és inkluzív éghajlatvédelmi és digitális átállás biztosítása meghatározó elemének végrehajtása,
  • Európa stratégiai autonómiájának megerősítése úgy, hogy közben az EU nyitott maradjon a világ felé.

A Régiók Európai Bizottságának a 2020–2025 közötti időszakra vonatkozó prioritásai itt találhatók.

Kapcsolat:

Tobias Kolonko

Tel.: +32 2 282 2003

tobias.kolonko@ext.cor.europa.eu

Andrew Gardner

Tel.: +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Share: