Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
A Régiók Európai Bizottsága egy „új demokratikus infrastruktúra kiépítésére irányuló folyamat” részeként támogatja az európai demokráciára vonatkozó cselekvési tervet  

Június 30-án a Régiók Európai Bizottsága felhívta a figyelmet arra, hogy a szabad és tisztességes választások biztosítása, a médiapluralizmus javítása és a polgárok szerepvállalásának növelése érdekében az Európai Uniónak ki kell építenie egy „új demokratikus infrastruktúrát”. A demokráciának, az egyenlőségnek és az emberi jogok tiszteletben tartásának megerősítését célzó ajánlásokban a települési és regionális vezetők hangsúlyozták, hogy a szubnacionális kormányzatok fontos szerepet játszhatnak a médiaműveltségnek, a kritikus gondolkodásnak és a politikai kampányok átláthatóságának előmozdításában, valamint a polgárok politikai részvételének támogatásában.

Az ajánlások támogatják az európai demokráciára vonatkozó cselekvési tervet , amelyet az Európai Bizottság 2020 decemberében terjesztett elő, és amely számos – gyakran nem jogalkotási jellegű – kezdeményezést határoz meg azzal a céllal, hogy a digitális korban megvédje és fejlessze az európai demokráciát. Az RB helyteleníti azonban, hogy a terv nem emeli ki kellőképpen a helyi és regionális önkormányzatok lehetséges hozzájárulását az európai demokrácia állapotának javításához.

A június 30-i plenáris ülésen az RB-tagokhoz intézett felszólalásában Věra Jourová , az Európai Bizottság értékekért és átláthatóságért felelős alelnöke üdvözölte az RB véleményét, és leszögezte: „A demokráciát nem lehet magától értetődőnek tekinteni. A digitális kor megköveteli, hogy felülvizsgáljuk, miként mozdíthatjuk elő és védhetjük meg a demokráciát. A társadalom egészét célzó megközelítésre és nemzetközi együttműködésre van szükség – a kormányzatok, köztük a helyi és regionális önkormányzatok, a civil társadalom, a kutatók és tényvizsgálók, a magánszektor, a média és maguk a polgárok összehangolt erőfeszítésével. Örömmel fogadom a Régiók Bizottsága hozzászólását az európai demokráciára vonatkozó cselekvési tervhez, csakúgy mint elképzeléseit arról, hogy a helyi és regionális önkormányzatok hogyan vonhatják be polgáraikat, gondoskodhatnak szabad és tisztességes választásokról, erősíthetik a médiát és léphetnek fel a dezinformáció ellen. Olyan finanszírozási lehetőségeket is kínálunk, amelyek segítik a szakpolitikák helyi és regionális szintű intézkedésekbe való átültetését. Így például a »Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek« program keretében nemrég tettünk közzé pályázati felhívásokat testvérvárosi programokra és városhálózatok kialakítására.”

Vasco Cordeiro (PT/PES), a Régiók Európai Bizottsága első alelnöke és az Azori-szigetek regionális parlamentjének tagja megjegyezte: „A mi Uniónk csakis a közös és tiszteletben tartott értékek Uniója lehet. A helyi és regionális önkormányzatoknak, valamint választott vezetőiknek fontos szerepet kell játszaniuk a demokrácia megőrzésében és tiszteletben tartásában, de annak előmozdításában is. Emberi méltóság, szabadság, demokrácia, egyenlőség, jogállamiság és emberi jogok: ezek nemcsak az Unió alapvető értékei, de nagyon világos támpontok is ahhoz, hogy Európa-szerte minden egyes közösségben és országban felmérjük, követik-e tettek a szavakat.”

Aleksandra Dulkiewicz (PL/EPP), Gdańsk polgármestere, egyben az európai demokráciára vonatkozó cselekvési tervvel foglalkozó RB-előadó, hozzátette: „A demokráciát támogató állampolgári nevelés jelenti az oltóanyagot európai értékközösségünk fennmaradásához. Nem engedhetjük meg, hogy az uniós tagállamokban sérüljenek a polgári jogok és szabadságok. Ha valamelyik tagállamban romlik a polgári jogok és szabadságok helyzete, ez az európai családban mindenütt negatívan hat a demokrácia állapotára, és kockára teszi európai értékeinket. A helyi és regionális önkormányzatoknak – mint a polgárokhoz legközelebb álló szintnek – egyéni szerepet kell játszaniuk a demokrácia, a szabadság és a polgári részvétel támogatásának folyamatában. Gdańskban, ebben a szabadság és szolidaritás jellemezte városban az állampolgári nevelés gdański modelljén dolgozunk, amelynek vezérfonala a kritikus gondolkodás és a polgári felelősségvállalás.”

Az RB javaslatai az „új demokratikus infrastruktúra kiépítésére irányuló folyamat” részének tekintik az európai demokráciáról szóló cselekvési tervet, és kiemelik, mennyire fontos vitát folytatni arról, hogy az online térben mit jelent a véleménynyilvánítás szabadsága, illetve hangsúlyozzák a dezinformáció, a gyűlöletbeszéd és az összeesküvés-elméletek megelőzésére irányuló intézkedések jelentőségét. Az RB támogatja az Aleksandra Dulkiewicz elődjéről, a 2019-ben meggyilkolt Paweł Adamowiczról elnevezett díjat. A Paweł Adamowicz-díj a társadalmi befogadást, az esélyegyenlőséget, valamint az emberi jogok és a polgári szabadságjogok tiszteletben tartását népszerűsíti.

A javaslatok között szerepel az a kérés is, hogy az EU segítsen kiépíteni a polgárok politikai életben való aktív részvételéhez szükséges intézményi és igazgatási kapacitásokat és struktúrákat, minél egyszerűbb hozzáférést biztosítva a forrásokhoz, amelyek kezelését a lehetőségekhez mérten a helyi és regionális önkormányzatok hatáskörébe kell utalni.

Az RB-tagok véleményt fogadtak el egy, az európai demokráciára vonatkozó cselekvési tervhez kapcsolódó európai bizottsági kezdeményezésről: az Alapjogi Charta EU-n belüli alkalmazásának megerősítésére irányuló stratégiáról is. A vélemény, amelyet Jean-Luc Vanraes (BE/RE), Uccle/Ukkel képviselő-testületének tagja dolgozott ki, támogatja az európai bizottsági stratégiát, és hangsúlyozza, hogy „[a]z uniós forrásokra való jogosultság feltételéül kell szabni” az Unió értékeinek tiszteletben tartását, következésképpen „az uniós források odaítélését megelőzően az Európai Bizottságnak [...] szisztematikusan ellenőriznie kell a Charta végrehajtását”.

Jean-Luc Vanraes rámutatott: „2000. december 18-án az uniós tagállamok lelkesen aláírták az Európai Unió Alapjogi Chartáját. Ezeknek a jogoknak az előmozdítása és védelme az Európai Bizottság alapvető feladata. Ezért kérem, hogy az Európai Bizottság minden rendelkezésére álló jogi és pénzügyi eszközt használjon fel ennek a feladatnak a teljesítése érdekében.”

Kapcsolat :

Andrew Gardner

andrew.gardner@cor.europa.eu

+32 473 843 981

Megosztás :
 
Kapcsolódó hírek

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/NEW-DEMOCRATIC-INFRASTRUCTURE.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/NEW-DEMOCRATIC-INFRASTRUCTURE.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/NEW-DEMOCRATIC-INFRASTRUCTURE.ASPX

Join the #EUCouncillors network
Join the #EUCouncillors network
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/NEW-DEMOCRATIC-INFRASTRUCTURE.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/NEW-DEMOCRATIC-INFRASTRUCTURE.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023