Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
A körforgásos gazdaságra vonatkozó új cselekvési terv: elindult a konzultáció az érdekeltekkel  

A Régiók Európai Bizottsága körforgásos gazdaságról szóló konzultációjában minden helyi és regionális önkormányzat és más fontos érdekelt fél részt vehet 2020. május 1-jéig.

Bolygónk erőforrásai kimerülőben vannak. Mivel a globális fogyasztás a következő évtizedekben várhatóan megkétszereződik, és a globális felmelegedés csökkenése sem várható egyhamar, sürgősen el kell érnünk, hogy a gazdasági növekedéssel párhuzamosan ne nőjön az erőforrás-felhasználás is. Ehhez tartós, újrafelhasználható és javítható termékeket kell előállítanunk. A gazdaság körforgásos jellegének erősítése jót tesz majd a környezetnek, de a COVID-19 utáni gazdasági fellendülés szempontjából is döntő fontosságú lesz. Tjisse Stelpstra (NL/ECR), Drenthe tartomány regionális minisztere most dolgozik egy véleményen, amelyben az RB meg kívánja erősíteni a körforgásos gazdaságra vonatkozó új cselekvési terv helyi és regionális pillérét, hogy a városokat és a régiókat helyezze a középpontba.

Az EU-ban az összes gazdasági tevékenységből származó éves hulladéktermelés 2,5 milliárd tonna. Ez évente 5 tonnának felel meg fejenként. Jelenleg nem létezik olyan átfogó jogi és szakpolitikai követelményrendszer, amely biztosítaná, hogy az uniós piacon forgalomba hozott valamennyi termék egyre inkább fenntartható legyen és megfeleljen a körforgásos gazdálkodás elvének. Ezt a hiányosságot kívánja orvosolni a körforgásos gazdaságra vonatkozó új cselekvési terv , amelyet 2020. március 11-én terjesztett elő az Európai Bizottság.

Az új cselekvési terv számos javaslatot tartalmaz. Ezek közé tartozik, hogy minél több termékre kiterjesztik a környezettudatos tervezésre vonatkozó keretet , ösztönzik a zöld közbeszerzést, korlátozásokat vezetnek be a csomagolóanyagok használatára vonatkozóan, hulladékcsökkentési célokat tűznek ki egyes hulladékáramokkal kapcsolatban, harmonizálják a szelektív hulladékgyűjtési rendszereket, valamint bevezetik az uniós piacra a régóta várt egységes telefontöltőt. A cselekvési terv elsősorban a következő termékeket célozza: elektronikai berendezések, építőanyagok, járművek és akkumulátorok, csomagolóanyagok, műanyagok és mikroműanyagok, textiltermékek, élelmiszerek, emellett kitér a vízre és a tápanyagokra is.

A Régiók Európai Bizottsága írásbeli konzultációs eljárást indít, amely 2020. május 1-jén zárul . Az RB arra kér minden uniós helyi és regionális önkormányzatot, valamint érdekelt felet, hogy vegyenek részt a konzultációban és mondják el véleményüket az Európai Bizottság javaslatáról, illetve terjesszék elő saját javaslataikat.

A nyilvános konzultáció alapjául szolgáló munkadokumentum itt érhető el .

„A körforgásos gazdaság az évtized egyik kiemelt témája. A fenntartható termékekre vonatkozó politikából minél előbb konkrét jogszabályokat kell kidolgoznunk, hogy a fogyasztók tartós termékekhez juthassanak, és véget vessünk az idő előtti elavulás gyakorlatának, illetve annak, hogy tömegével semmisítünk meg eladatlan tartós termékeket. Végső célul a hulladékmentes társadalmat kell kitűzni” – jelentette ki Tjisse Stelpstra (NL/ECR) , Drenthe tartomány regionális minisztere.

Az RB készülő véleményének fő célkitűzése az új cselekvési terv területi pillérének kidolgozása, valamint azoknak a lehetőségeknek és kihívásoknak a meghatározása, amelyek a tervezett politikai fellépésekkel összefüggésben az EU helyi és regionális önkormányzatait érintik.

„Melegen üdvözöljük az Európai Bizottság által javasolt átfogó jogalkotási és szakpolitikai intézkedéseket. Mégis úgy véljük, hogy a körforgásos gazdaságra vonatkozó új cselekvési terv nem elég mélyreható abból a szempontból, hogy kiaknázza azokat a politikai lehetőségeket, amelyeket a régiók és városok tartogatnak a körforgásos gazdaság helyi, gyakorlati megvalósítása szempontjából. Konkrét célkitűzésekre, megfelelő árpolitikára és ösztönzőkre is szükségünk van ahhoz, hogy a termelők, a felhasználók és a fogyasztók egyaránt a fenntarthatóság elvét tartsák szem előtt” – tette hozzá Tjisse Stelpstra előadó.

A COVID-19 és annak az egészségügyi rendszerekre és a gazdaságra gyakorolt hatásai kapcsán Tjisse Stelpstra előadó felhívja a figyelmet arra, hogy az EU mennyire függ az erőforrásoktól, és felteszi a kérdést, hogy milyen tanulságokat vonhatunk le, és mit kell figyelembe venni a gazdaságélénkítési tervek kidolgozásakor. „A COVID 19 által okozott rettenetes helyzetben minden döntéshozónak össze kell fognia, és végre olyan új gazdasági modellt kell sürgetnie, amely a társadalmi jóllétet és a környezeti fenntarthatóságot helyezi az EU gazdasági fellendülésének középpontjába” – tette hozzá Tjisse Stelpstra előadó.

Nem szabad alábecsülni azt, hogy az új cselekvési terv milyen sokkal segítheti a COVID-19 utáni gazdasági fellendülést, hiszen a körforgásos gazdaság számos új üzleti lehetőséget kínál. A körforgásos gazdasághoz köthető munkahelyek száma 2012 és 2018 között 5%-kal nőtt az EU-ban, és elérte a 4 milliót ( EB ).

Megjegyzés:

A COVID-19-cel kapcsolatos helyzet alakulásának függvényében a körforgásos gazdaságra vonatkozó új cselekvési tervről szóló RB-vélemény elfogadásának folyamata a következő: a munkadokumentumot várhatóan az ENVE szakbizottság június 8-i ülésén vitatják meg. A véleménytervezetet előreláthatólag az ENVE szakbizottság szeptember 9-i ülésén fogadják el, a végső szavazásra pedig a tervek szerint a 2020. október 13–14-i plenáris ülésen kerül majd sor.

Kérjük a helyi és regionális önkormányzatok képviselőit és a többi érdekelt felet, hogy észrevételeiket 2020. május 1-jéig küldjék el az Aliona.Fornea@cor.europa.eu és az enve@cor.europa.eu e-mail-címre.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy Tjisse Stelpstra előadó – szakértőjével, Ingrid Zeegers -szel és az RB ENVE-csapatával együtt – igény esetén szívesen áll rendelkezésükre online ülések és megbeszélések keretében .

A megbeszélések előkészítéseként az előadó megosztja a körforgásos gazdaságra vonatkozó új cselekvési tervről szóló munkadokumentumát , amely néhány általános és konkrét kérdést tartalmaz az alábbi négy szempont köré csoportosítva:

1. A helyi és regionális önkormányzatok szerepe a körforgásos gazdaság megvalósításában

2. Átállás a gazdasági rendszerben

3. Nincs hulladék, csak erőforrások

4. Célok kitűzése és jogszabályi keret létrehozása

Az előadó munkadokumentuma április 8-tól minden hivatalos uniós nyelven elérhető lesz a konzultáció honlapján .

Sajtókapcsolat:

David Crous

Tel.: +32 (0) 470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Megosztás :
 
Kapcsolódó hírek

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/ENVE-SEMINAR-IN-TALLINN-ON-CIRCULAR-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/NEW-CIRCULAR-ECONOMY-ACTION-PLAN-STAKEHOLDER-S-CONSULTATION-NOW-OPEN.ASPX

Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/NEW-CIRCULAR-ECONOMY-ACTION-PLAN-STAKEHOLDER-S-CONSULTATION-NOW-OPEN.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/NEW-CIRCULAR-ECONOMY-ACTION-PLAN-STAKEHOLDER-S-CONSULTATION-NOW-OPEN.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/NEW-CIRCULAR-ECONOMY-ACTION-PLAN-STAKEHOLDER-S-CONSULTATION-NOW-OPEN.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/NEW-CIRCULAR-ECONOMY-ACTION-PLAN-STAKEHOLDER-S-CONSULTATION-NOW-OPEN.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023