Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
Megállapodás helyi szintű célokról az éghajlatváltozás kezelése érdekében  

Helyi vezetők kérik, hogy a környezetvédelmi politikák végrehajtását érintő felülvizsgálat (EIR) hatóköre legyen szélesebb, és terjedjen ki az ipari kibocsátásokról szóló irányelvre, valamint a vegyi anyagokra vonatkozó uniós szakpolitikára is. Andrew Cooper előadó azt is javasolja, hogy építsenek be egy éghajlatváltozással kapcsolatos fellépést is, és a helyi szinten meghatározott hozzájárulások új koncepcióját ajánlotta mint egy lehetséges módját annak, hogy a helyi és regionális önkormányzatok hozzájáruljanak a Párizsi Megállapodás kötelezettségvállalásaihoz.

A környezetvédelmi jog azon területek közé tartozik, ahol a városok és régiók több hatáskörrel rendelkeznek, és aktívabban hozzájárulnak a jogszabályok európai végrehajtásának alakításához. A Régiók Európai Bizottságának tagjai az előadó, Andrew Cooper (UK/EA) irányításával véleményt fogadtak el arról, hogy miként lehet jobban végrehajtani a környezetvédelmi jogszabályokat Európában.

A vélemény egy sor hiányosságra mutat rá az uniós környezetvédelmi joganyag végrehajtása kapcsán. Ilyen például a helyi, a regionális és a nemzeti szintű hatóságok közötti hatékony koordináció hiánya, az adminisztratív kapacitások hiánya, a túl alacsony mértékű finanszírozás vagy a megfelelésbiztosítási mechanizmusok elégtelen volta.

A tagok egy sor ajánlást terjesztettek elő – közöttük például azt, hogy olyan strukturált párbeszédet kellene kialakítani, amelyben a tagállamok a helyi és regionális önkormányzataikkal együtt vesznek részt. Az RB javasolja az IMPEL hálózatok megerősítését és nemzeti szintre való kiterjesztését. (Az IMPEL a környezeti jog végrehajtásával és érvényesítésével foglalkozó európai uniós hálózat.)

Az RB sürgeti az Európai Bizottságot, hogy dolgozzon ki egy közös módszertant a nemzeti EIR-párbeszédekre vonatkozóan, és adjon iránymutatást arra vonatkozóan, hogy hogyan biztosítható a helyi és regionális önkormányzatok teljes körű részvétele a teljes folyamatban.

Az uniós városok és régiók arra kérik a tagállamokat, valamint a helyi és regionális önkormányzatokat, hogy léptessenek életbe gyors végrehajtási intézkedéseket, és alkalmazzanak arányos és elrettentő erejű szankciókat az uniós környezetvédelmi jog megsértése esetére. Az RB kéri a tagállamokat, hogy mozdítsák elő a környezetvédelmi politikák végrehajtására irányuló nemzeti felülvizsgálatoknak megfelelő helyi és regionális felülvizsgálatok bevezetését. Sürgeti emellett a nemzeti, regionális és helyi hatóságokat, hogy tegyenek lépéseket a korrupció ellen, és biztosítsák az igazságszolgáltatási rendszerek megfelelő működését.

A városok és régiók uniós közgyűlése sürgeti az Európai Bizottságot, hogy az éghajlatváltozás kérdését vegye fel a környezetvédelmi politikák következő uniós felülvizsgálatának napirendjére, egyaránt foglalkozva az éghajlatváltozás csökkentését és az ahhoz való alkalmazkodást célzó intézkedésekkel. Ez a felülvizsgálat kezdetben elsősorban a hulladékgazdálkodás, a természet- és biodiverzitás-védelem, a levegőminőség, a zajszennyezés, valamint a vízminőség és vízgazdálkodás kérdéseivel foglalkozott.

Andrew Cooper (UK/EA) előadó kijelentette: „a CO2-kibocsátás önkormányzatok által elért csökkentését mérni, értékelni és bátorítani kell. A kibocsátási szakadék áthidalása érdekében a nemzeti vállalások mellett ki kell alakítani a helyi szinten meghatározott hozzájárulások rendszerét.”

Az előadó – Kirklees képviselő-testületének tagja – szerint „a helyi szinten meghatározott hozzájárulások segítenek majd abban, hogy a globális hőmérséklet-emelkedést 1,5 °C alatt tartsuk, és azt is lehetővé teszik, hogy magasabb, de még elérhető célokat tűzzünk magunk elé”. Andrew Cooper helyi szinten meghatározott hozzájárulásokra vonatkozó kezdeményezése összhangban van a Marco Dus (IT/PES) által az éghajlat-finanszírozásról kidolgozott és már elfogadott véleménnyel, amely azt szintén támogatja.

Az RB kéri, hogy az Európai Bizottság működjön együtt az illetékes nemzeti hatóságokkal, a Régiók Európai Bizottságával, az uniós Polgármesterek Szövetségével, a Polgármesterek Globális Éghajlat- és Energiaügyi Szövetségével és az ICLEI-vel (Helyi Önkormányzatok a Fenntarthatóságért) a helyileg és regionálisan meghatározott vállalások bevezetésére szolgáló koncepció és módszertan kidolgozása céljából, ezáltal hozzájárulva az Egyesült Nemzetek Éghajlat-változási Keretegyezménye Feleinek 21. Konferenciája (COP21) keretében létrejött Párizsi Megállapodás értelmében elfogadott éghajlatváltozási célkitűzések eléréséhez. A helyi és regionális önkormányzatokat eleinte önkéntes alapon, a működőképességről való meggyőződés céljával lenne célszerű bevonni.

Megjegyzés a szerkesztőknek:

Az RB-nek a környezetvédelmi jogszabályok EU-ban való jobb végrehajtására vonatkozó ajánlásai a 2017. februári EIR-csomagnak az uniós környezetvédelmi politikák és jogszabályok végrehajtásával kapcsolatos értékelő jelentéseire épülnek. Ez a csomag 28 országjelentést tartalmaz, és itt érhető el.

A különböző politikai területekre vonatkozó eredmények részletes összefoglalását lásd az EPRS (az Európai Parlament Kutatószolgálata) 2017. márciusi, a környezetvédelmi politikák végrehajtásának felülvizsgálatáról szóló tájékoztatójában, amely az RB kérésére a Parlament és az RB közötti együttműködési megállapodás keretében készült.

Az RB a vélemény alátámasztása céljából megrendelt egy tanulmányt „Célravezető többszintű környezetvédelmi irányítás az uniós környezetvédelmi jogszabályok jobb végrehajtása érdekében” címmel, amelyet 2017. szeptember közepéig kell elkészíteni.

A környezetvédelmi jogszabályok végrehajtását illetően a Régiók Európai Bizottsága és az Európai Bizottság a környezetvédelmi együttműködésre irányuló közös technikai platform révén szoros együttműködést folytat. Az elfogadott vélemény szerint az EIR lehetőséget jelent a városok és a régiók számára, hogy szorosabb együttműködést folytassanak az Európai Parlamenttel. Hozzáadott értéke az, hogy összhangba hozza a társjogalkotó érdekeit a döntéshozók és a végrehajtó hatóságok tapasztalataival. Az uniós helyi önkormányzatok együttes üléseket szorgalmaznak az RB ENVE szakbizottsága és az EP ENVI bizottsága részvételével.

Kapcsolattartó:

David Crous

+32 (0) 470 88 10 37

@david.crous@cor.europa.eu

Megosztás :