Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
A helyi vezetők felajánlják segítségüket a lakosság beoltásának lebonyolításához, és nyárig új intézkedéseket kérnek a regionális gazdaságok védelme érdekében  

Az egészségügyért felelős európai biztossal folytatott vitában az RB tagjai az EU egészségügyi hatásköreinek felülvizsgálatát, valamint a helyi önkormányzatok szerepének feladataikkal arányos megerősítését kérték

Az EU helyi és regionális önkormányzatai figyelmeztettek: katasztrofális hatással járna, ha nyárig nem nyitnák meg a határokat. A Stella Kyriakides -szel, az egészségügyért és az élelmiszer-biztonságért felelős európai biztossal folytatott vita során a Régiók Európai Bizottsága (RB) tagjai hangsúlyozták, hogy az EU és tagállamai erőfeszítéseket tettek ugyan az oltóanyagok bevezetésére és a nemzetek közötti oltóanyag-háború elkerülésére, de az egyértelmű uniós jogi keret hiánya olyan hibákhoz vezetett, amelyeket a jövőben el kell kerülni. Támogatásukat ajánlottak fel az oltóanyagokkal szembeni bizalmatlanság kezeléséhez és az oltási folyamat felgyorsításához, hozzátéve, hogy az oltási bizonyítványok bevezetése jó irányba tett lépés, de nem old meg minden problémát.

A plenáris ülésen felszólaló Kyriakides biztos jelenléte lehetőséget kínált arra, hogy megvitassák az egészségügyi hatáskörök jelenlegi megosztását az uniós, nemzeti, regionális és helyi kormányzati szintek között. Az Európa jövőjéről szóló konferenciával összefüggésben az RB tagjai – tekintettel a Covid19-világjárványra adott válasz során tapasztalt hiányosságokra – e hatáskörök újraértékelésére szólítottak fel, annak érdekében, hogy fokozzuk a felkészültséget és az összes szereplő közötti koordinációt. Felszólították az EU-t és a tagállamokat annak biztosítására, hogy a helyi és regionális önkormányzatok egészségügyi válságok idején betöltött jelentős szerepe teljes mértékben érvényesüljön, mivel az önkormányzatok kulcsfontosságúak a rugalmasabb és hatékonyabb európai egészségügyi rendszerek kialakításához. Az RB kifejezte, hogy – a regionális és helyi önkormányzatok jogi hatásköréből, valamint a regionális és helyi vezetők politikai felelősségéből kiindulva – kész részt venni az „egészségügyi unióról” szóló vitában.

Apostolos Tzitzikostas , az RB elnöke és Közép-Makedónia régió kormányzója a vitát megnyitó beszédében a következőket mondta: „Szolidaritás nélkül európai oltóanyag-háború robbant volna ki, ami számos országot, régiót és várost hagyna magára. Az emberek azonban vissza akarnak térni a normalitáshoz, és Európát biztonságosan meg kell nyitnunk a nyárra. Az utazást megkönnyíteni hivatott Covid19-oltási bizonyítvány bevezetése előrelépést jelent, még akkor is, ha önmagában nem old meg minden problémát. Ez a szörnyű betegség megmutatta, hogy több Európára van szükség az egészségügy terén ahhoz, hogy a jövőben jobban fel lehessen készülni a hasonló eseményekre. Az is világossá vált, hogy e helyzetek kezelésében minden kormányzati szintre – a nemzetközitől a helyi és regionális szintig – milyen fontos szerep hárul. Bizottságunk készen áll arra, hogy a szubszidiaritás és az arányosság uniós vezérelveivel összhangban a helyi és regionális hatáskörökből kiindulva részt vegyen az egészségügyi unióról folytatott vitában. Csak együtt tudunk többet tenni és gyorsabban eredményeket elérni. A helyi és regionális önkormányzatok szerepének erősítésével sikeressé tehetjük az akadozó oltási folyamatot, és le tudjuk fektetni a nyárra tervezett további határnyitás alapjait.”

Kyriakides biztos és az RB tagjai megvitatták továbbá a világjárvány kezdete óta kidolgozott egészségügyi intézkedéscsomagot, „Az EU az egészségügyért” programot, a határokon átnyúló egészségügyi ellátásról szóló irányelvet és az egészségügyi szükséghelyzet-kezelési rendszert. Az RB tavaly októberben mindhárom témában ajánlásokat fogalmazott meg.

Birgitta Sacrédeus (SE/EPP), Dalarna régió közgyűlésének tagja és az EU szükséghelyzeti egészségügyi mechanizmusával foglalkozó RB-vélemény előadója így nyilatkozott: „Jó látni az RB azon kérését, hogy az Európai Egészségügyi Szükséghelyzet-reagálási Hatóság formájában hozzanak létre egy uniós egészségügyi szükséghelyzeti mechanizmust. Az ellenálló képesség az előkészítéstől függ, és ehhez szilárd együttműködési struktúrákra és jól megalapozott kommunikációs csatornákra van szükségünk. Bízom benne, hogy a HERA segíthet a falvaknak, a városoknak és a régióknak abban, hogy szembe tudjanak nézni a jövőbeli járványokkal és az elmúlt évben tapasztalt pusztítás hatásaival. Biztosítanunk kell azonban, hogy teljes mértékben érvényesüljön a helyi és regionális önkormányzatok válsághelyzetekben játszott meghatározó szerepe.”

Az Európai Parlament által március 9-én jóváhagyott „Az EU az egészségügyért” programról szólva az RB előadója, Nathalie Sarrabezolles (FR/PES), Finistère megye közgyűlésének elnöke a plenáris ülésen elhangzott felszólalásában a következőket mondta: „Az EU az egészségügyért program által biztosított 5,1 milliárd euró az egészség terén mutatkozó egyenlőtlenségek elleni küzdelemre, a gyógyszerek megfizethetőségének biztosítására, egészségügyi rendszereink megerősítésére és az országok közötti együttműködés fokozására irányul. A helyi és regionális vezetők keményen küzdöttek a megfelelő finanszírozás biztosítása érdekében, és támogatásunkkal az Európai Parlamentnek sikerült leküzdenie a veszélyes és téves tagállami vonakodást azzal kapcsolatban, hogy megfelelő finanszírozást biztosítsanak az uniós szintű programozáshoz és támogatáshoz. Továbbra is sürgetni fogjuk, hogy fordítsanak nagyobb figyelmet és támogatást a régiók és városok egészségügyi ellátással kapcsolatos munkájára.”

Karsten Uno Petersen (DK/PES), Dél-Dánia regionális tanácsának tagja és a határokon átnyúló egészségügyi ellátásról szóló RB-vélemény előadója így nyilatkozott: „A válságban életmentő volt az a lehetőség, hogy az emberek egy másik országban egészségügyi ellátásban részesülhetnek. Ezért örülök annak, hogy az EU kiemelt, hosszú távú egészségügyi válaszintézkedése – az EU az egészségügyért program – elismeri, hogy a határokon átnyúló együttműködés jelentős potenciállal rendelkezik az egészségügyi rendszerek hatékonyságának növelésére. Most gondoskodnunk kell arról, hogy a tagállamok és az Európai Parlament a határokon átnyúló egészségügyi ellátási irányelv felülvizsgálata során egyszerűsítsék az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést.”

Ezt követően az RB tagjai március 22-én, a „Természeti erőforrások” (NAT) szakbizottság ülésén vitatják meg az oltási folyamatot és az Európai Bizottság által „digitális zöld bizonyítvány” néven bevezetni tervezett, uniós szintű szabványosított oltási igazolást.

Háttér-információk

Kapcsolattartó:

Andrew Gardner

+32 473 943 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Megosztás :
 
Kapcsolódó hírek

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-OFFER-TO-SUPPORT-VACCINE-ROLLOUT-DEMAND-NEW-MEASURES-BY-SUMMER.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-OFFER-TO-SUPPORT-VACCINE-ROLLOUT-DEMAND-NEW-MEASURES-BY-SUMMER.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EU-LOCAL-REGIONAL-LEADERS-CALL-INCREASED-SUPPORT-OUTERMOST-REGIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-OFFER-TO-SUPPORT-VACCINE-ROLLOUT-DEMAND-NEW-MEASURES-BY-SUMMER.ASPX

EU local and regional leaders call for increased support for outermost regions
EU local and regional leaders call for increased support for outermost regions
09.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EUROPEAN-HEALTH-DATA-SPACE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-OFFER-TO-SUPPORT-VACCINE-ROLLOUT-DEMAND-NEW-MEASURES-BY-SUMMER.ASPX

An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
09.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/NAT-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-OFFER-TO-SUPPORT-VACCINE-ROLLOUT-DEMAND-NEW-MEASURES-BY-SUMMER.ASPX

Tourism: regions and cities need transparency rules and access to data in order to regulate short-term rentals
Tourism: regions and cities need transparency rules and access to data in order to regulate short-term rentals
31.01.2023