Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
A helyi vezetők kezdeményezést indítanak útjára, hogy bemutassák a migránsok integrációját az uniós régiókban és városokban  
Dimitrisz Avramopulosz biztos támogatja a Régiók Európai Bizottsága és a városok és régiók négy vezető európai szövetsége által irányított „Városok és régiók az integrációért” kezdeményezést

A Régiók Európai Bizottsága az Európai Régiók Gyűlésével, az Európai Települések és Régiók Tanácsával, az Európai Külső Tengeri Régiók Konferenciájával és a Eurocities-zel együtt támogatásáról biztosította azokat a régiókat és településeket, amelyek üdvözlik és integrálják a közösségeikbe újonnan érkezőket. A kezdeményezést Dimitrisz Avramopulosz, a migrációs ügyekért, az uniós belügyekért és az uniós polgárságért felelős biztos is támogatta.

A Városok és régiók a migránsok integrációjáért elnevezésű kezdeményezés – vagy más néven: #Regions4Integration – kiegészít egy sor olyan meglévő hálózatot és projektet, amelyeket a hely és regionális önkormányzati szövetségek valósítanak meg Európában. A helyi és regionális önkormányzatok európai uniós politikai közgyűléseként a Régiók Európai Bizottsága (RB) arra törekszik, hogy szövetségre lépjen a városok és régiók négy vezető európai szervezetével – az Európai Régiók Gyűlésével (AER), az Európai Külső Tengeri Régiók Konferenciájával (CPMR), az Európai Települések és Régiók Tanácsával (CEMR) és a Eurocities-zel –, hogy hozzájáruljon az EU migrációs stratégiájának kialakításához, és biztosítsa, hogy a jövőben jobban figyelembe vegyék a helyi és regionális szint szempontjait.

Karl-Heinz Lambertz , az RB elnöke hangsúlyozta: „Számos régió és város már régóta sikeresen üdvözli és integrálja az újonnan érkezőket közösségeibe. Ismerik a migránsok által nyújtott többletértéket és az integráció elmaradásának árát. Ez a kezdeményezés a migránsok és menekültek európai integrációja érdekében helyi szinten tett erőfeszítéseket támogatja. Közös európai megközelítésre van szükségünk, amely összetartó, és nem megosztó közösségek létrehozásába fektet be. Itt az ideje, hogy véget vessünk a félelemkeltésnek, ami az elmúlt években megfertőzte a politikai narratívát.”

Dimitrisz Avramopulosz biztos kifejtette , hogy a kezdeményezés kiegészíti az Európai Bizottság két éve tartó erőfeszítéseit, amelyek arra irányulnak, hogy „szilárd, kétirányú párbeszéd alakuljon ki a városokkal és a helyi önkormányzatokkal az integrációról”. Így folytatta: „Ha bárki megkérdezne, hogy mit tartok Európa egyik prioritásának a következő évtizedekben, akkor azt válaszolnám, hogy ez a migránsok társadalmainkba történő sikeres integrációja lenne. 2015 és 2017 között a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap 4800 intézkedést társfinanszírozott, hogy segítse a harmadik országok állampolgárainak integrációját EU-szerte. Tudjuk, hogy az uniós finanszírozáshoz való jutás kihívásokat jelenthet a helyi és regionális önkormányzatok számára, különösen ha kisebb önkormányzatokról van szó. Ezért tettük az integráció célját szolgáló finanszírozást hozzáférhetőbbé a helyi önkormányzatok számára a 2021–2027 közötti időszakra, és ezért növeltük meg e forrásokat átfogó jelleggel.”

Az a döntés, hogy éppen most – idén, az európai parlamenti választások, valamint az új európai biztosok és az Európai Tanács új elnökének kiválasztása előtt – egy ilyen kezdeményezést indítunk útnak, tanúskodik arról a meggyőződésünkről, hogy az EU döntéshozóinak fontolóra kellene venniük, hogy nagyobb politikai, technikai és pénzügyi támogatást nyújtsanak a helyi közösségek integrációs munkájához. A kezdeményezés a következő célokat tűzi ki:

(1) Politikai platform biztosítása a városok és a régiók számára, amely lehetővé teszi, hogy javaslatokat dolgozzanak ki és terjesszenek elő a migránsok integrációját szolgáló uniós szakpolitikákkal és finanszírozással kapcsolatban.

(2) A migránsok helyi integrációjával kapcsolatos bevált gyakorlatok megosztása olyan területeken, mint például a munkavállalás, szakképzés, oktatás, a kísérő nélküli kiskorúak támogatása és a civil társadalommal fennálló partnerségek stb.

(3) A társaktól való tanulás előmozdítása , különös tekintettel az integráció terén több tapasztalattal rendelkező városok azon városokkal való összekapcsolására, amelyek csak az utóbbi időben kezdtek migránsokat fogadni. A kezdeményezés különösen figyelmet fordít az olyan kis- és közepes méretű városokra és vidéki önkormányzatokra, amelyek készek migránsokat befogadni, de nem rendelkeznek megfelelő tapasztalatokkal és eszközökkel.

(4) Az integráció támogatására irányuló európai finanszírozási eszközökkel kapcsolatos információk megosztása (Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap és a jövőbeni Menekültügyi és Migrációs Alap, ESZA+ és egyéb, a migránsok integrálását is célzó regionális fejlesztési alapok).

(5) Pozitív narratíva kialakítása azáltal, hogy pozitív példákat és megoldásokat osztunk meg az integrációs politikákkal kapcsolatban a dezinformációval szembeni fellépés eszközeként.

A nyitóvitában többek között az alábbi képviselők szólaltak fel, azon európai szövetségek részéről, amelyek mind aktívan hozzájárulnak majd a kezdeményezéshez: Magnus Berntsson , az Európai Régiók Gyűlése elnöke és Västra Götaland megyei közgyűlésének alelnöke; Rui Bettencourt , az Azori-szigetek kormányának külkapcsolatokért felelős regionális titkárhelyettese az Európai Külső Tengeri Régiók Konferenciája képviseletében; Pietro Puccio , Capaci városának polgármestere az Európai Települések és Régiók Tanácsa képviseletében és Mathias De Clercq , Gent városának polgármestere, a Eurocities képviseletében.

2015 óta a Régiók Európai Bizottsága ajánlásokat dolgozott ki számos, az Európai Bizottság által európai migrációs stratégiájának részeként benyújtott jogalkotási javaslatról. Hangsúlyozta, hogy az integráció olyan politikai terület, ahol a régiók és a települések döntő fontosságúak, és hogy a jól koordinált szakpolitikák biztosíthatják az integráció sikerét maguk a bevándorlók, a helyi közösség és a helyi gazdaság számára.

A kezdeményezés nyitva áll minden helyi és regionális politikus előtt, akik történeteiket a #Regions4Integration címkén keresztül oszthatják meg.

További információkért látogasson el az RB honlapjára vagy küldjön e-mailt .

Kapcsolat:

Andrew Gardner

Tel.: +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu