Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
Helyi és regionális önkormányzati képviselők egy ötödik makroregionális stratégiát szorgalmaznak  
A Kárpátok stratégia nélkülözhetetlen a régió természeti kincseinek, multikulturális örökségének és fenntartható társadalmi-gazdasági fejlődésének megőrzéséhez

Decemberi plenáris ülésén a Régiók Európai Bizottsága (RB) Władysław Ortyl (PL/ECR), Lengyel-Kárpátalja vajdaság elnökének kezdeményezésére véleményt fogadott el a Kárpátok-régióra vonatkozó makroregionális stratégiáról. Egy ötödik makroregionális stratégiával többletfinanszírozáshoz jutna a Kárpátok térségéhez tartozó valamennyi régió, az Unión belül csakúgy, mint az Unión kívül, gondolva itt például Ukrajnára, Szerbiára és Moldovára.

Lengyel-Kárpátalja vajdaság elnöke kiemelte: „A Kárpátok stratégia létrehozása rendkívül fontos régiónk számára, és lehetővé teszi, hogy nyissunk a szomszédos országok felé. Ennek az eszköznek köszönhetően szorosabbra lehet fűzni a határokon átnyúló kapcsolatokat, és például közös fejlesztési, környezetvédelmi és kulturális örökségvédelmi projektek révén megerősödhet a helyi közösségek integrációja a Kárpátok makrorégióban.”

A Władysław Ortyl által kidolgozott vélemény a Kárpátok stratégia létrehozására irányuló többéves erőfeszítések eredménye. A dokumentum felhívja a figyelmet a Kárpátok egyedülálló erőforrásaira, például természeti kincseire, kulturális sokszínűségének páratlan örökségére, emberi erőforrásaira és a hegyvidéki közösségek közös identitására. Ezekre az elemekre épülhet az együttműködés a térség dinamikusabb, fenntarthatóbb és kiegyensúlyozottabb társadalmi-gazdasági fejlődése érdekében. A Kárpátok makrorégió létrehozását egyidejűleg kezdeményezik kormányzati és nemzeti parlamenti szinten, de regionális és városi önkormányzati szinten, sőt a helyi közösségek szintjén is.

„Az (RB-s) javaslat indokolt, és a kárpáti régiók egyhangúlag úgy vélik, hogy ennek a térségnek megfelelő uniós támogatásra van szüksége. Sokéves erőfeszítéseinknek köszönhetően nagyon pontosan rá tudunk világítani a Kárpátok régió szükségleteire [...]. Szilárd meggyőződésem, hogy zöld utat kapunk a kárpáti országok e projekttel kapcsolatos további közös munkájához. Ne feledjük, hogy az Alpok-régióra vonatkozó stratégia gyökerei is a Régiók Európai Bizottságához nyúlnak vissza” – hangsúlyozta az előadó.

A Kárpátok homogén hegyvonulatot képez, amelyet – tekintettel földrajzi helyzetére – specifikus kihívások és fejlődési lehetőségek jellemeznek. 190 ezer km 2 -es alapterületével az Alpok után a második legnagyobb hegységnek számít az európai kontinensen, és mintegy 68 millió ember otthonát jelenti. A kárpáti régiókban élő közösségek több évszázados szomszédi kapcsolataiban rejlő lehetőségek a keleti és nyugati hatások kereszteződéséből, a közös történelmi tapasztalatokból és a legeltető gazdaság hagyományaiból adódnak.

A vélemény kidolgozásához az Alpok-régióra vonatkozó, jól működő makroregionális stratégia szolgált példaként, amelynek viszonylag gazdag régiók a kedvezményezettjei. Az RB-vélemény felhívja a figyelmet arra, hogy a Kárpátok makrorégió jelentős része a legszegényebb tagállami régiók közé tartozik, és többségükben az egy főre jutó GDP nem haladja meg az uniós átlag 50%-át. Emellett rámutat az infrastruktúra elégtelenségére, amelynek hátterében az áll, hogy hosszú évekig elmaradtak a beruházások, átalakultak a nemzetgazdaságok és nem aknázták ki a fejlődési potenciált.

A meglévő makroregionális stratégiák keretében, valamint az új stratégiák létrehozásának folyamatában kulcsszerepet játszanak a helyi és regionális önkormányzatok, amikor a demokrácia, a decentralizáció, valamint a helyi és regionális önkormányzás előmozdításáról van szó. A stratégiák a területi együttműködés alulról felfelé építkező eszközévé válnak, és a regionális és helyi szereplők, valamint a civil társadalom szerepvállalásán alapulnak. Még nagyobb jelentőséggel bír a többszintű kormányzás azokban a régiókban, amelyekben a fejlődési lehetőségek az európai fejlesztési központoktól való távolság miatt korlátozottak, illetve amelyekben a kommunikációtechnológiai összeköttetések a hegyvidéki fekvés miatt gyengén fejlettek, és határok formájában a történelem is akadályokat épített.

A helyi és regionális önkormányzati képviselők szerint a makroregionális stratégiák segíthetnek a konkrét területeket érintő közös kihívások kezelésében. A határokon átnyúló területekben rejlő lehetőségek közös kiaknázása előmozdítja az országok és régiók közötti területi kohéziót. A stratégiák ugyanakkor a többszintű kormányzás eszközei is, mivel a kiválasztott célkitűzések mentén integrálják az uniós, nemzeti, regionális és helyi szintet képviselő szervezetek tevékenységeit.

Kiegészítő információk

A Kárpátok-régióra vonatkozó makroregionális stratégia – A macro-regional strategy for the Carpathian region , tájékoztató (briefing), 2019. október

Kárpátok Egyezmény

Az Európai Bizottság 2018. évi zárójelentése: Study on macro-regional strategies and their links with cohesion policy

A Kárpátok eurorégió lengyel nyelvű honlapja

A Via Carpatia honlapja

Kapcsolat:

Wioletta Wojewódzka

Tel. +32 2 282 22 89

+32 473 843 986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu