Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
A zöld gazdaságra való méltányos átállásnak a területi szükségletekből kell kiindulnia  

Az RB által szervezett többszintű párbeszéd hangsúlyozza, hogy a helyi és regionális önkormányzatokat mindenképpen be kell vonni a szén kivezetésére és az EU Méltányos Átállást Támogató Alapjának sikeres végrehajtására irányuló nemzeti tervekbe.

Miközben a tagállamok azzal foglalkoznak, hogy meghatározzák a méltányos átállást támogató mechanizmus keretébe tartozó terveiket és kiemelt beruházásaikat, a Régiók Európai Bizottsága (RB) összehívta a helyi és regionális önkormányzatok és az uniós intézmények képviselőit azzal a céllal, hogy megvitassák, miként vehetnek részt a városok és a régiók a szén kivezetésében, a szénigényes iparágak szénlábnyomának csökkentésében és a klímasemleges gazdaságra történő átállás társadalmi és gazdasági hatásainak kezelésében. Az RB által szervezett többszintű párbeszédben részt vettek a méltányos átállást támogató 150 milliárd eurós mechanizmus fő kedvezményezettjeinek – ilyen például Németország, Lengyelország és Románia – képviselői is. A rendezvényre a méltányos átállási platform ülésének keretében került sor. A platform célja, hogy támogassa az uniós tagállamokat és régiókat a klímasemlegesség felé történő átmenetben.

Április 26–án az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parlament politikai megállapodásra jutott a méltányos átállást támogató mechanizmust alkotó három pillér közül az utolsóról, az új pénzügyi eszközről, amely segíteni fogja az EU-t az európai zöld megállapodás végrehajtásában és a klímasemlegesség 2050-re történő megvalósításában. A méltányos átállást támogató mechanizmus a 2021 és 2027 közötti időszakban várhatóan akár 150 milliárd eurót mozgósít azzal a céllal, hogy a legsérülékenyebb régiókban enyhítse az energetikai átalakulás társadalmi-gazdasági hatásait. Elisa Ferreira, a kohézióért és a reformokért felelős európai biztos meghívására a héten a méltányos átállási platform négynapos ülésének keretében sor került egy, a városok és régiók uniós közgyűlése által szervezett többszintű párbeszédre , amely azt is megvizsgálta, hogy milyen lehetőségek rejlenek a biogazdaságban a méltányos átállás szempontjából. A tagállamok a megbeszélésekkel párhuzamosan állítják össze a méltányos átállásra vonatkozó területi terveiket. Ezek elkészítése az előfeltétele annak, hogy részesüljenek a méltányos átállást támogató mechanizmus forrásaiból. Az RB célja az, hogy a többszintű párbeszéd a nagy szén- és energiafelhasználású régiók helyi és regionális önkormányzatai közötti eszmecsere bevett fórumává váljon.

A többszintű párbeszédet Juan Espadas Cejas (ES/PES), Sevilla polgármestere, az RB ENVE szakbizottságának és a zöld megállapodás helyi szintű végrehajtásával foglalkozó munkacsoportjának elnöke nyitotta meg. Beszédében figyelmeztetett: „Az európai zöld megállapodásnak valamennyi uniós szakpolitika sarokkövévé kell válnia. A Méltányos Átállást Támogató Alap és a kapcsolódó mechanizmus lehetőséget kínál arra, hogy városainkban és régióinkban elérjük a zöld megállapodás céljait és megvalósítsuk a klímasemlegességet. Ennek a folyamatnak inkluzívnak kell lennie, és biztosítania kell, hogy valamennyi polgár felszállhasson erre a fenntartható jövő felé robogó vonatra. A mai többszintű párbeszéd fontos része a zöld átállást elindító folyamatnak. Nincs vesztegetni való időnk.”

Vojko Obersnel (HR/PES), Fiume polgármestere és az RB „A Méltányos Átállást Támogató Alap” című véleményének előadója így nyilatkozott: „A méltányos átállást célzó folyamatban meghallották a városok és régiók szavát. Ezen a többszintű párbeszédnek szentelt első ülésen az RB politikai szempontból értékelte a végső kompromisszumot és a folyamatban lévő végrehajtást, valamint eszmecserét folytatott a helyi szinten bevált gyakorlatokról. A jelentős finanszírozási lehetőségek és a regionális állami támogatásra vonatkozó felülvizsgált iránymutatások az új közszektor-hitelezési eszközzel együtt garantálni fogják az uniós zöld megállapodás céljainak elérését és azt, hogy közösen egy fenntartható jövő felé haladjunk.”

Horváth Jácint (HU/PES), Nagykanizsa Megyei Jogú Város önkormányzati képviselője és a fenntartható európai biogazdaságról szóló RB-vélemény előadója kijelentette: „A városoknak és régióknak maguknak kell kidolgozniuk saját méltányos átállási terveiket. Ennek során az erősségeikre kell építeniük és szem előtt kell tartaniuk a bioalapú iparágakban és a biogazdaságban rejlő lehetőségeket, amelyek segíthetnek elszakadni a nagymértékben fosszilis és ásványi erőforrásokra alapozó, lineáris gazdaságtól. A siker érdekében regionális és helyi szinten szilárd alapokat kell teremteni a zöld átálláshoz, amely alapvetően termelési és fogyasztási szokásaink rendszerszintű megváltoztatását jelenti. A körforgásos és fenntartható biogazdaság értékes szövetséges a méltányos átállás megvalósításához.”

Jan Olbrycht (PL/EPP) európai parlamenti képviselő csatlakozott a vitához, rámutatva, hogy „a méltányos átállásra vonatkozó területi tervek kidolgozása során ki fog derülni, hogy van-e politikai szándék a többszintű kormányzás gyakorlati megvalósítására.”

Jakub Piotr Chełstowski (PL/ECR), Szilézia (Śląskie) vajdaság elnöke felidézte: „2019-ben viták kezdődtek a régióban arról, hogy milyen kihívásokkal fog járni az átalakulási folyamat. A sziléziai régió vezetőtestülete ekkor döntött úgy, hogy a térség bányászrégióinak kezdeményezésére régiós csoportot hoz létre. Ennek tagjai jelentősen eltérő adottságú területeket képviselnek, ami nagyon fontos. Emellett a közigazgatás valamennyi szintje és a szociális szféra mellett a helyi önkormányzatok és vállalkozások is képviseltetik magukat a csoportban.”

Javier Vila Ferrero (ES/PES), Asztúria régió európai ügyekért felelős főigazgatója hozzátette: „A régiók számára az elkövetkező években a legnagyobb nehézséget az fogja jelenteni, hogy tökéletesen és hatékonyan összehangolják az összes felhasználható alapot. Fontos ismerni az egyes területekhez rendelhető pontos összeget, és nem növekedhet a támogatásra jogosult régiók száma. Ezenkívül az átalakulóban lévő régióknak elegendő önrendelkezési joggal és rugalmassággal kell rendelkezniük ahhoz, hogy területükön a legmegfelelőbb intézkedéseket választhassák ki, illetve nagyobb támogatási intenzitást kell lehetővé tenni számukra, mint más régiók esetében.”

Klaus Freytag , Brandenburg tartomány állami kancelláriájának és Lausitz régió miniszterelnökének képviselője elmondta: „Lausitz bányászati körzet Németország, a Cseh Köztársaság és Lengyelország egy részére is kiterjed. Erősen érdeklődünk a további, folyamatos interregionális együttműködés iránt, és úgy látjuk, hogy a méltányos átállási platform jó lehetőséget kínál arra, hogy európai kontextusban vitassuk meg a zöld átállás regionális szintű folyamatát. A lengyel és cseh régiókkal már korábban kialakított háromoldalú együttműködés részeként megközelítésünk kifejezetten a szerkezetváltás gazdasági és társadalmi dimenzióira összpontosít. Ezenkívül igyekszünk elérni, hogy a vita a »méltányos átállás« határokon átnyúló aspektusával is foglalkozzon.”

Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi , a romániai Petrozsény (Petroșani) polgármestere a következőket jegyezte meg: „A klímasemleges gazdaságra való átállásnak minden tekintetben méltányosnak kell lennie. A források felhasználása során az embert és a családot helyezzük a középpontba, ami azt jelenti, hogy e régiók társadalmi és gazdasági átalakulása igazságos lesz, és ezáltal létrejönnek a tisztességes és jólétben élt élet előfeltételei, valamint tiszta és egészséges környezetet biztosíthatunk gyermekeink, a jövő nemzedékei számára.”

A méltányos átállási platform négynapos ülését április 26-án, hétfőn Elisa Ferreira , a kohézióért és a reformokért felelős biztos és Kadri Simson energiaügyi biztos nyitotta meg. Elisa Ferreira figyelmeztetett: „Itt az idő, hogy teljesítsük ígéretünket, miszerint egyetlen régiót sem hagyunk magára. A helyi partnereknek helyet kell kapniuk az asztalnál, és felelősséget kell vállalniuk a méltányos átállást támogató mechanizmus saját területükön végrehajtott beruházásaiért.” Kadri Simson megjegyezte: „A méltányos átállási platformnak erre az ülésére egy nagy jelentőségű pillanatban kerül sor. A találkozó nyílt párbeszédet tesz lehetővé a tagállamok és az egyes szinteken tevékenykedő érdekcsoportok között, amelynek keretében megvitathatják az eredményeket.”

Háttér-információk:

A méltányos átállást támogató mechanizmus az átállás társadalmi és gazdasági hatásainak kezelését célzó új uniós pénzügyi eszköz, amely azokra a régiókra, iparágakra és munkavállalókra összpontosít, amelyek és akik a legnagyobb kihívásokkal néznek szembe a zöld gazdaságra való átállás kapcsán. A mechanizmus a tervek szerint akár 150 milliárd eurót mozgósíthat – támogatások, kölcsönök, pénzügyi eszközök, magán- és közberuházások kombinálásával – az alábbi három pilléren keresztül: egy új, 17,5 milliárd eurós alap a méltányos átállás támogatására , az InvestEU méltányos átállási programja, amely várhatóan akár 45 milliárd eurót mozgósít, illetve egy közszektor-hitelezési eszköz, mely részben uniós költségvetési fedezetből (1,5 milliárd EUR), részben pedig az Európai Beruházási Bank (EBB) által nyújtott kölcsönből (10 milliárd EUR) áll. A közszektor-hitelezési eszköz várhatóan 25–30 milliárd euró összegű közberuházást fog gerjeszteni az elkövetkező hét év során.

Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa április 26-án, hétfőn politikai megállapodásra jutott az új közszektor-hitelezési eszközre vonatkozó javaslatról. Ezzel a méltányos átállást támogató mechanizmussal kapcsolatos valamennyi javaslatot elfogadták, és azok hatálybalépéséhez már csak az Európai Parlament és a Tanács végleges jóváhagyására van szükség.

A méltányos átállási platform támogatást nyújt az uniós országok és régiók számára az átállás során. Egységes hozzáférési pontként és ügyfélszolgálatként működik, és átfogó technikai támogatással és tanácsadással szolgál.  

Az európai bizottsági javaslat értelmében a Méltányos Átállást Támogató Alap fő kedvezményezettjei Lengyelország, Németország és Románia lesznek.

Itt olvashatja interjúnkat Vojko Obersnellel (HR/PES) , Fiume polgármesterével és a Méltányos Átállást Támogató Alapról szóló RB-vélemény (2020. június) előadójával.

A méltányos átállást támogató mechanizmus a zöld megállapodás helyi szintű végrehajtásával foglalkozó RB-s munkacsoport hatáskörébe tartozik. Ez a 2020 júniusában létrehozott és 13 választott helyi és regionális képviselőből álló csoport azt hivatott biztosítani, hogy az uniós városokat és régiókat közvetlenül bevonják az európai zöld megállapodás keretében indított számos kezdeményezés meghatározásába, végrehajtásába és értékelésébe. Ez a megállapodás az EU fenntartható növekedési stratégiáját képviseli, melynek célja, hogy 2050-re megvalósuljon a klímasemlegesség.

Kapcsolattartók:

Matteo Miglietta

Tel.: +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

David Crous

Tel.: +32 (0)470 881 037

david.crous@cor.europa.eu

Berta López Domènech

Berta.LopezDomenech@cor.europa.eu

Megosztás :
 
Kapcsolódó hírek

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/ENVE-SEMINAR-IN-TALLINN-ON-CIRCULAR-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/JUST-TRANSITION-GREEN-ECONOMY-TERRITORIAL-NEEDS.ASPX

Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EU-INDUSTRY’S-GREEN-TRANSITION-IN-SPOTLIGHT-AT-ECON-MEETING.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/JUST-TRANSITION-GREEN-ECONOMY-TERRITORIAL-NEEDS.ASPX

EU industry’s green transition in spotlight at ECON meeting
EU industry’s green transition in spotlight at ECON meeting
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/JUST-TRANSITION-GREEN-ECONOMY-TERRITORIAL-NEEDS.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/JUST-TRANSITION-GREEN-ECONOMY-TERRITORIAL-NEEDS.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/JUST-TRANSITION-GREEN-ECONOMY-TERRITORIAL-NEEDS.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023