Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
A helyi és regionális vezetők figyelmeztetnek arra, hogy a régiókat és a városokat jobban be kellene vonni az új kohéziós politikai programokba  

A különböző kormányzati szintek közötti valódi partnerség kulcsfontosságú a prioritások meghatározásához és ahhoz, hogy az EU területén hatékony beruházások valósuljanak meg

A Régiók Európai Bizottsága (RB) Közgyűlése elfogadta „A helyi és regionális önkormányzatok hatékony bevonása a 2021–2027-es időszakra vonatkozó partnerségi megállapodások és operatív programok előkészítésébe” című véleményt, melyet Juraj Droba (SK/ECR), Pozsony megye elnöke dolgozott ki. A vélemény támogatásával az RB tagjai kérik a „partnerségi elv” teljes körű tiszteletben tartását és a Next Generation EU által finanszírozott új eszközök – például az Igazságos Átmenet Alap és a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz – keretében történő érvényesítését.

A 2021–2027-es időszakra összesen 392 milliárd euróból gazdálkodó kohéziós politika az Európai Unió fő beruházási politikája. A partnerségi megállapodások és az operatív programok a kohéziós politika sarokkövei, amelyek meghatározzák a tagállamok arra vonatkozó stratégiáit, hogy miként használják fel a strukturális alapokat a gazdasági, társadalmi és területi kohézió megerősítésére a régiók közötti egyenlőtlenségek csökkentése révén. Annak érdekében, hogy a kohéziós politika sikeresen kielégítse az uniós lakosság igényeit, rendkívül fontos, hogy e kulcsfontosságú dokumentumok előkészítésének és végrehajtásának valamennyi szakaszába teljeskörűen bevonják a helyi és regionális önkormányzatokat, a társadalmi-gazdasági partnereket és a civil társadalmat.

Juraj Droba (SK/ECR), Pozsony megye elnöke és az RB plenáris ülésén elfogadott vélemény előadója így nyilatkozott: „Hangsúlyozni szeretném, mennyire fontos, hogy a regionális és helyi önkormányzatokat bevonják az új programozási időszakról szóló uniós szintű tárgyalásokba. A kormányok és az Európai Bizottság közötti vitákból gyakran hiányzik a regionális dimenzió, és megbízható adatokkal sem rendelkeznek. Ezért nagyobb beleszólást kell adni a régiók és városok számára.”

A vélemény az RB megbízásából nemrégiben készült tanulmány eredményeire épül, melyek szerint a partnereknek az új 2021–27-es programozási időszak előkészítésébe való bevonása csak kis mértékben javult az előző, 2014–2020-as időszakhoz képest. A tanulmány megállapította, hogy a partnerségekben rejlő lehetőségeket számos országban még mindig nem használják ki kellőképpen, és egyes helyi és regionális önkormányzatokat még mindig nem vontak be közvetlenül a programozási időszakokkal kapcsolatos valamennyi szakaszba.

A helyi és regionális vezetők azt kérik, hogy a partnerségi elveket teljes mértékben érvényesítsék az olyan új eszközök keretében, mint az igazságos átmenet mechanizmusa és a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz , melyet a Next Generation EU , azaz az európai helyreállítási terv keretében finanszíroznak. Rámutatnak továbbá a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköznek a kohéziós politikára gyakorolt jelentős hatására, valamint az említett eszközök közötti esetleges átfedések és következetlenségek kockázatára, ami aláásná az uniós beruházások hatékonyságát.

Az RB tagjai hangsúlyozzák, hogy a nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési tervek és partnerségi megállapodások kidolgozásának eltérő ütemezése egyes esetekben akadályozhatja a hatékony intézményi koordinációt és korlátozhatja a szinergiák keresését. Az, hogy a gyors felhasználásra irányuló nyomás miatt a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz által biztosított finanszírozás esetleg előtérbe helyeződik a kohéziós politikával szemben, csökkentheti a 2021–27-es kohéziós politika programozásával és végrehajtásával kapcsolatos tevékenységeket, ami további késedelmekhez vezethet a kohéziós források felhasználásában. Ezért a tagok sürgetik, hogy az új programozási időszakra vonatkozó főbb stratégiai dokumentumokat haladéktalanul fogadják el annak érdekében, hogy a végrehajtás a lehető leghamarabb megkezdődhessen.

A helyi vezetők figyelmeztetnek továbbá arra a tendenciára, hogy a világjárvány és a két programozási időszak párhuzamos működtetése miatt centralizálják a strukturális alapok programozását és végrehajtását (A 2014–2020-as programokra előirányzott források 2023-ig költhetők el).

Az RB arra kéri az Európai Bizottságot, hogy mind a tagállamokkal folytatott informális tárgyalások, mind pedig a partnerségi megállapodások és operatív programok tervezetének értékelése során szorosan kövesse nyomon a partnerségi elv alkalmazását, és adjon ajánlásokat a tagállamoknak és az illetékes önkormányzatoknak a partnerségi folyamatok javítására.

Háttér:

Az RB plenáris ülésének időpontja egybeesik az október 11. és 14. között megtartott Régiók és Városok 19. Európai Hetével , amelyet az RB és az Európai Bizottság közösen szervez. A 2021 és 2027 közötti időszakra szóló új kohéziós politika végrehajtását és megvalósítását az Európai Parlament Regionális Fejlesztési Bizottságának ( REGI ) és az RB „Területi kohéziós politika és uniós költségvetés” szakbizottságának ( COTER ) együttes ülésén is megvitatják Elisa Ferreira kohézióért és reformokért felelős biztos részvételével. Az ülés élőben itt követhető.

A Covid19-világjárvány hatása miatt az új kohéziós politikai jogszabályok hatálybalépése teljes egészében késedelmet szenvedett, csakúgy mint a partnerségi megállapodásoknak a tagállamok által az Európai Bizottsághoz történő benyújtása. A 2021–27-es rendelet 2021. július 1-jén lépett hatályba, és az Európai Bizottság eddig csak Görögország partnerségi megállapodását fogadta el .

Kapcsolat:

Matteo Miglietta

Tel.: +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Megosztás :
 
Kapcsolódó hírek

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/INVOLVEMENT-REGIONS-CITIES-NEW-COHESION-POLICY-PROGRAMMES.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/INVOLVEMENT-REGIONS-CITIES-NEW-COHESION-POLICY-PROGRAMMES.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/INVOLVEMENT-REGIONS-CITIES-NEW-COHESION-POLICY-PROGRAMMES.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-ARE-YOU-READY-FOR-A-NEW-CHALLENGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/INVOLVEMENT-REGIONS-CITIES-NEW-COHESION-POLICY-PROGRAMMES.ASPX

#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/HG-11-CORDEIRO-NUEVA-ECONOMIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/INVOLVEMENT-REGIONS-CITIES-NEW-COHESION-POLICY-PROGRAMMES.ASPX

"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
02.03.2023