Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
A Covid19 utáni helyreállítási terv lehetőséget kínál egy valóban zöld forradalom megvalósítására  

Ebben az interjúban Juanma Moreno, Andalúzia elnöke, az új európai klímarendeletre vonatkozó, jelenleg tárgyalt javaslatról készülő RB-vélemény előadója osztja meg velünk nézeteit. Ez a jogilag kötelező erejű rendeletről szóló javaslat azt tűzi ki célul, hogy 2050-re Európa legyen az első klímasemleges kontinens

Andalúzia elnöke, Juanma Moreno (ES/EPP) klímarendeletről kidolgozott véleménytervezete az EU valamennyi hivatalos nyelvén elérhető itt . A szövegről az ENVE szakbizottság következő, június 8-i ülésén tartanak vitát és szavazást. A zárószavazás és az elfogadás a július 1–2-i plenáris ülésen várható. Az ülés keretében egy magas szintű vitát is rendezünk majd az európai zöld megállapodásról.

Az Európai Bizottság a Covid19-járvány kitörése előtt – a maitól nagyon eltérő helyzetben – tett közzé egy klímarendeletre irányuló javaslatot. Vajon a gazdasági és társadalmi helyreállítási terven belül is prioritásként kell kezelni a klímasemlegesség 2050-ig történő elérésére irányuló erőfeszítéseket?

Természetesen ennek a célnak továbbra is elsőbbséget kell élveznie, mivel ez a helyreállítás nagyszerű lehetőséget jelent. Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a jelenlegi helyzetet megelőzően társadalmunkban már javában zajlott egy ipari forradalom, és küzdelmet folytattunk a globális felmelegedés következményeivel. Azok a megoldások, amelyekre a most előttünk álló társadalmi és gazdasági kihívások leküzdéséhez szükségünk van, egyben arra is lehetőséget kínálnak, hogy társadalmunkat egy fenntartható és ellenállóbb modell, gazdaságunkat pedig egy klímasemleges modell felé tereljük. A Covid19 utáni helyreállítási terv lehetőséget kínál egy valóban zöld forradalom megvalósítására. Ezért jobban ki kell használnunk a megújuló energiaforrásokat, elő kell mozdítanunk az energiahatékonyságot és a hatékony infrastruktúrákat, és tovább kell fejlesztenünk a fenntartható közlekedési rendszereket, miközben továbbra is figyelmet kell fordítanunk a munkahelyteremtésre.

Az Európai Bizottság európai klímarendeletre irányuló javaslatát közzétételekor bírálták, mivel nem tartották elég ambiciózusnak. Milyen tekintetben lehetett volna ambiciózusabb?

Az andalúz kormány úgy véli, hogy a javasolt európai klímarendeletben meghatározott, 2050-ig teljesítendő kötelező klímasemlegességi célkitűzés kellően ambiciózus, és nagy kihívást jelent az egész Európai Unió számára. Alapvetően fontosnak tartjuk azonban – tekintettel a kezelendő társadalmi, technológiai és gazdasági átalakulások nagyságrendjére –, hogy uniós és nemzeti szinten mielőbb új célokat határozzanak meg az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 2030-ig történő csökkentését illetően.

Andalúzia elfogadott egy regionális klímatörvényt. Tapasztalatai alapján a klímasemlegesség felé vezető úton melyek azok a területek, amelyeken a helyi és regionális önkormányzatok hozzájárulása és hatása másokénál nagyobb lehet? Miért vannak a helyi és regionális önkormányzatok jobb cselekvési helyzetben ezeken a területeken, mint a nemzeti kormányok?

Néhány olyan, nagy szén-dioxid-kibocsátású ágazat, amelynek esetében cselekednünk kell, a helyi és regionális önkormányzatok hatáskörébe tartozik. Ez a helyzet például a közlekedés, a lakhatás és a középületek, valamint a hulladékgazdálkodás esetében. Nyilvánvaló, hogy az éghajlatváltozással kapcsolatban fontos a regionális és helyi megközelítés alkalmazása, mivel a globális felmelegedés az egyes régiókat több tényező hatásának eredőjeként különböző módon érinti. Ezért koordinációs mechanizmusokat kell kialakítanunk a kormányzás valamennyi szintje között annak érdekében, hogy az éghajlat-politikák kidolgozása és végrehajtása az egyes területeken az erőforrások optimalizálása és a jobb eredmények elérése érdekében egymást kiegészítő és összehangolt legyen.

Ön szerint egy egységes európai klímarendelet képes-e földrajzi, társadalmi és gazdasági értelemben megfelelően tükrözni az európai régiók sokféleségét, és illeszkedni ahhoz?

Éppen az Európai Unió területeinek társadalmi-gazdasági és földrajzi sokfélesége miatt van szükségünk egy olyan, egységes jogszabályra, amely mindezeket egybefogó keretként működik. Az egész európai projekt is hasonló megfontolásokra épül. A helyi és regionális realitások sokfélesége miatt ösztönöznünk kell minden térség aktív részvételét az új éghajlat-változási törvény kidolgozásában és végrehajtásában egyaránt. A helyi és regionális önkormányzatok a polgárokhoz legközelebbi közigazgatási szervek, és egyúttal ők azok, akik az új jogszabályok helyi végrehajtásáért végső soron felelősek. Így ez a jogszabály hatékony eszköz lehet a területek közötti különbségek csökkentéséhez és egy ellenállóképesebb társadalom megteremtéséhez.

Milyen módosításokat terjesztene elő az európai klímarendeletről szóló javaslathoz annak érdekében, hogy a régiók és városok szempontjait jobban figyelembe vegyék, és jobban bevonják őket a folyamatba?

A regionális és helyi tényezők kulcsfontosságúak a klímasemlegességi stratégiák és cselekvési tervek kidolgozása során. A sebezhetőségek és kockázatok értékelésekor és felmérésekor, valamint a jövőbeli forgatókönyvek felvázolásakor figyelembe kell venni a társadalmi-gazdasági, a földrajzi és az éghajlattal kapcsolatos tényezőket. A nemzeti energia- és klímaterveket (NEKT) regionális és helyi tervekkel kell kiegészíteni, ugyanazokat a kritériumokat – például a jövedelmezőséget, a gazdasági és energiahatékonyságot, a méltányosságot és a szolidaritást – követve. A helyi és regionális önkormányzatok kulcsszerepet játszanak az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást és az éghajlatváltozás mérséklését célzó intézkedésekben. Így tehát a regionális nézőpont nagyobb mértékű figyelembevétele növelné annak esélyét, hogy elérjük azt a közös célt, amelyen dolgozunk. Ez a cél pedig az, hogy 2050-re Európa legyen a világ első klímasemleges kontinense.

Megjegyzés:

Az ENVE szakbizottság június 8-i ülésének napirendje és az ott megvitatandó véleménytervezetek innen tölthetők le .

Európai klímarendelet: a városok és a régiók ötéves cselekvési tervet szorgalmaznak . A Régiók Európai Bizottságának elnöke, Apostolos Tzitzikostas az európai klímarendeletre irányuló március 4-i európai bizottsági javaslatra reagálva felkérte az EU-t, hogy dolgozzon ki ötéves cselekvési tervet, és gondoskodjon arról, hogy valamennyi régiót és várost bevonják a klímasemlegesség elérésébe. Olvassa el a sajtóközleményt!

Sajtókapcsolat:

David Crous

Tel.: +32 (0) 470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Megosztás :
 
Kapcsolódó hírek

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/GREEN-REVOLUTION.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/GREEN-REVOLUTION.ASPX

Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/ENVE-29-JUNE-RECOMMENDATIONS-FOR-COP28.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/GREEN-REVOLUTION.ASPX

Cities and regions outline their ambitions in view of COP28 and take stock of the Swedish Presidency’s climate work
Cities and regions outline their ambitions in view of COP28 and take stock of the Swedish Presidency’s climate work
30.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/SEDEC-CHAIR-CONGRATULATES-NEW-EUROPEAN-BAUHAUS-2023-AWARDEES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/GREEN-REVOLUTION.ASPX

SEDEC chair congratulates New European Bauhaus 2023 awardees
SEDEC chair congratulates New European Bauhaus 2023 awardees
23.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/ENVE-SEMINAR-IN-TALLINN-ON-CIRCULAR-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/GREEN-REVOLUTION.ASPX

Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
07.06.2023