Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
Zöld megállapodás: a városok és a régiók meghatározzák a 2021. évi ütemtervet  

A Régiók Európai Bizottsága (RB) előterjesztette a zöld megállapodás 2021-re szóló ütemtervét. A zöld megállapodás helyi szintű végrehajtásával foglalkozó munkacsoport 4. ülésén a helyi vezetők megállapodtak a szén-dioxid-semleges átállás felgyorsítását szolgáló politikai célkitűzésekről és prioritásokról, a városokat és régiókat helyezve a Covid19 utáni gazdasági helyreállítás középpontjába. Az aktív szubszidiaritás előmozdítása, az intézményi együttműködés megerősítése és az uniós forrásokhoz való közvetlen hozzáférés megkönnyítése kulcsfontosságú célok. Kiemelt területet jelent az épületek felújítása, a városi területek zöldítése és a közlekedés dekarbonizációja. Az ülés keretében megbeszéléseket folytattak az „Intelligens városok” kihívásról és a méltányos átállást támogató mechanizmusról is. Mindkettőnek kiemelkedő szerepe van a zöld megállapodás menetrendjének megvalósításában.

A zöld megállapodás helyi szintű végrehajtásával kapcsolatos 2021. évi politikai célkitűzésekről, mérföldkövekről és kiemelt területekről szóló vitát megnyitva Juan Espadas (ES/PES) , a munkacsoport és az ENVE szakbizottság elnöke megjegyzéseket fűzött az ülésen ismertetett két kiemelt európai bizottsági kezdeményezéshez. Sevilla polgármestereként kifejtette: „Amikor azt mondjuk, hogy a zöld megállapodás vagy helyi szinten valósul meg, vagy sehogy sem, akkor nem pusztán egy jól hangzó szlogent ismételgetünk. Az Európai Unió soha nem fogja elérni a klímasemlegességet, ha a kisebb területi egységei nem követik ugyanazokat az ambiciózus célokat. Az olyan projektek, mint az „Intelligens városok” kihívás és a méltányos átállási platform, példák arra, hogy miként tudjuk a zöld megállapodást helyben megvalósítani, megteremtve a szükséges támogatást, és szinergiákat keresve a városok és régiók megsegítéséhez. Az éghajlati válság az előttünk álló legnagyobb kihívás, és innovatív módszerekre van szükségünk ahhoz, hogy egy mindenkit érintő, közös cél érdekében együttműködhessünk.”

A tagok eszmecserét folytattak az Európai Bizottság két kiemelt kezdeményezéséről, amelyek támogatják az EU klímasemlegességre való átállását. Az „Intelligens városok” kihívást a Belső Piaci, Ipar-, Vállalkozás- és Kkv-politikai Főigazgatóság képviseletében Iordana Eleftheriadou mutatta be, Myriam Boveda (a Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság részéről) pedig a méltányos átállást támogató mechanizmussal kapcsolatos legújabb fejleményeket ismertette. Mindkét projekt célja a helyi és regionális zöld megállapodások bevezetésének támogatása.

Michael Murphy (IE/EPP) , Tipperary megye közgyűlésének tagja, egyben az RB ECON szakbizottságának elnöke elmondta: „Meggyőződésem, hogy a fenntartható fejlődési céloknak és az európai zöld megállapodásnak egymással párhuzamosan kell megvalósulniuk ahhoz, hogy felszámolhassuk a szegénységet, miközben bolygónk korlátait sem lépjük át.”

A munkacsoport prioritásairól folytatott vita során Isabelle Boudineau (FR/PES) , Új-Aquitania régió alelnöke, az RB „Területi kohéziós politika és uniós költségvetés” ( COTER ) szakbizottságának elnöke kijelentette: „A területi önkormányzatok világosan kimondták, hogy végre kívánják hajtani a zöld megállapodást. Az Európai Bizottság jövőbeli fenntartható és intelligens mobilitási stratégiájának tükröznie kell ezt a törekvést. A határokon átnyúló összeköttetések fontossága, a külső költségek internalizálása – és különösen a „szennyező fizet” elv –, a tömegközlekedés városainkban és vidéken elfoglalt helye, a mindennapi mobilitás fontossága, valamint a közúti és légi közlekedésről a vasútra való modális váltás mind olyan témák, amelyekről el kell mondanunk a véleményünket. Nélkülünk az Európai Bizottság nem érheti el célkitűzéseit!” Juan Espadas, Sevilla polgármestere a COTER következő, 2021. február 26-i ülésén ismerteti majd a zöld megállapodás helyi szintű végrehajtásával foglalkozó munkacsoport által elért eredményeket.

Rafał Trzaskowski (PL/EPP) , Varsó polgármestere megosztotta meglátásait a Polgármesterek Szövetsége politikai vezetőségének első olyan üléséről, amelyen tagként részt vett. A következőket mondta el: „A legutóbbi ülésen jóváhagytuk a »Polgármesterek Szövetsége egy méltányosabb, klímasemleges Európáért« című új kötelezettségvállalást, amelynek célja, hogy a Polgármesterek Szövetségének tevékenységét összhangba hozza a zöld megállapodással, és a Szövetséget a karbonsemleges átállás végrehajtásának egyik fontos eszközévé tegye. Össze kell fognunk ahhoz, hogy helyi szinten megvalósítsuk a zöld megállapodást. Arra kérjük az Európai Bizottságot, hogy tegyen elérhetővé pénzügyi és nem pénzügyi támogatást a helyi és regionális vezetők számára annak érdekében, hogy a zöld megállapodás a napi gyakorlatban is valósággá válhasson, és hogy növelhessük az éghajlatvédelmi átállás társadalmi elfogadottságát. Az uniós pénzügyi támogatásnak – többek között a Kohéziós Alapnak – átlátható és méltányos módon, közvetlenül kell eljutnia a városokhoz és a régiókhoz. Nincs vesztegetni való időnk.”

Az RB következő, márciusi plenáris ülésén a helyi és regionális önkormányzatok uniós közgyűlése vitát folytat Kadri Simson európai energiaügyi biztossal az épületkorszerűsítési programról , az európai épületállomány energiahatékonyságának javítására irányuló nagyszabású uniós tervről. Az RB átfogó intézkedéscsomagot terjesztett elő az épületek szénlábnyomának csökkentésére, a munkahelyteremtésre és az energiaszegénység kezelésére abban a véleménytervezetben, amelyet Enrico Rossi (IT/PES) , Signa (Firenze) képviselő-testületének tagja, Toscana régió volt elnöke (2010–2020) dolgozott ki.

A zöld megállapodás helyi szintű végrehajtásával foglalkozó munkacsoport 2020. június 15-én jött létre , és a Régiók Európai Bizottságának tizenhárom tagjából áll.

A zöld megállapodás helyi szintű végrehajtásával foglalkozó munkacsoport 2021. évi ütemtervének végleges változata hamarosan elérhető lesz az RB erre a célra létrehozott internetes portálján .

További információk:

Az RB „reziliens közösségek kialakítása” elnevezésű prioritásának részeként a zöld megállapodás helyi szintű végrehajtása egy olyan kezdeményezés, amelynek célja, hogy a városokat és a régiókat az európai zöld megállapodás középpontjába helyezze, és biztosítsa, hogy az EU fenntartható növekedési stratégiája és a Covid19-járványt követő helyreállítási tervek egyaránt a városok és régiók közvetlen finanszírozásában, valamint minden terület számára kézzelfogható projektekben öltsenek testet. A fellépés ösztönzése és felgyorsítása érdekében a zöld megállapodás helyi szintű végrehajtását egy 200 bevált gyakorlatot tartalmazó online térkép is segíti .

A COP26-ra előretekintve az RB jelenleg dolgozik egy, „Az EU 2030-ra vonatkozó éghajlatvédelmi törekvésének fokozása – a COP26 előkészítése” című vélemény tervezetén. Az előadó Vincent Chauvet , Autun polgármestere.

A mobilitás témakörében az RB jelenleg dolgozik egy, a fenntartható és intelligens mobilitásról szóló vélemény tervezetén , amelynek előadója Robert Van Asten (NL/Renew Europe), Hága tanácsnoka.

2020 júliusában az RB egy Vojko Obersnel (HR/PES) , Fiume (Rijeka) polgármestere által összeállított véleményben ajánlásokat fogadott el a Méltányos Átállást Támogató Alapra vonatkozóan .

Kapcsolat:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Megosztás :