Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
Zöld megállapodás: a városok és a régiók meghatározzák a 2021. évi ütemtervet  

A Régiók Európai Bizottsága (RB) előterjesztette a zöld megállapodás 2021-re szóló ütemtervét. A zöld megállapodás helyi szintű végrehajtásával foglalkozó munkacsoport 4. ülésén a helyi vezetők megállapodtak a szén-dioxid-semleges átállás felgyorsítását szolgáló politikai célkitűzésekről és prioritásokról, a városokat és régiókat helyezve a Covid19 utáni gazdasági helyreállítás középpontjába. Az aktív szubszidiaritás előmozdítása, az intézményi együttműködés megerősítése és az uniós forrásokhoz való közvetlen hozzáférés megkönnyítése kulcsfontosságú célok. Kiemelt területet jelent az épületek felújítása, a városi területek zöldítése és a közlekedés dekarbonizációja. Az ülés keretében megbeszéléseket folytattak az „Intelligens városok” kihívásról és a méltányos átállást támogató mechanizmusról is. Mindkettőnek kiemelkedő szerepe van a zöld megállapodás menetrendjének megvalósításában.

A zöld megállapodás helyi szintű végrehajtásával kapcsolatos 2021. évi politikai célkitűzésekről, mérföldkövekről és kiemelt területekről szóló vitát megnyitva Juan Espadas (ES/PES) , a munkacsoport és az ENVE szakbizottság elnöke megjegyzéseket fűzött az ülésen ismertetett két kiemelt európai bizottsági kezdeményezéshez. Sevilla polgármestereként kifejtette: „Amikor azt mondjuk, hogy a zöld megállapodás vagy helyi szinten valósul meg, vagy sehogy sem, akkor nem pusztán egy jól hangzó szlogent ismételgetünk. Az Európai Unió soha nem fogja elérni a klímasemlegességet, ha a kisebb területi egységei nem követik ugyanazokat az ambiciózus célokat. Az olyan projektek, mint az „Intelligens városok” kihívás és a méltányos átállási platform, példák arra, hogy miként tudjuk a zöld megállapodást helyben megvalósítani, megteremtve a szükséges támogatást, és szinergiákat keresve a városok és régiók megsegítéséhez. Az éghajlati válság az előttünk álló legnagyobb kihívás, és innovatív módszerekre van szükségünk ahhoz, hogy egy mindenkit érintő, közös cél érdekében együttműködhessünk.”

A tagok eszmecserét folytattak az Európai Bizottság két kiemelt kezdeményezéséről, amelyek támogatják az EU klímasemlegességre való átállását. Az „Intelligens városok” kihívást a Belső Piaci, Ipar-, Vállalkozás- és Kkv-politikai Főigazgatóság képviseletében Iordana Eleftheriadou mutatta be, Myriam Boveda (a Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság részéről) pedig a méltányos átállást támogató mechanizmussal kapcsolatos legújabb fejleményeket ismertette. Mindkét projekt célja a helyi és regionális zöld megállapodások bevezetésének támogatása.

Michael Murphy (IE/EPP) , Tipperary megye közgyűlésének tagja, egyben az RB ECON szakbizottságának elnöke elmondta: „Meggyőződésem, hogy a fenntartható fejlődési céloknak és az európai zöld megállapodásnak egymással párhuzamosan kell megvalósulniuk ahhoz, hogy felszámolhassuk a szegénységet, miközben bolygónk korlátait sem lépjük át.”

A munkacsoport prioritásairól folytatott vita során Isabelle Boudineau (FR/PES) , Új-Aquitania régió alelnöke, az RB „Területi kohéziós politika és uniós költségvetés” ( COTER ) szakbizottságának elnöke kijelentette: „A területi önkormányzatok világosan kimondták, hogy végre kívánják hajtani a zöld megállapodást. Az Európai Bizottság jövőbeli fenntartható és intelligens mobilitási stratégiájának tükröznie kell ezt a törekvést. A határokon átnyúló összeköttetések fontossága, a külső költségek internalizálása – és különösen a „szennyező fizet” elv –, a tömegközlekedés városainkban és vidéken elfoglalt helye, a mindennapi mobilitás fontossága, valamint a közúti és légi közlekedésről a vasútra való modális váltás mind olyan témák, amelyekről el kell mondanunk a véleményünket. Nélkülünk az Európai Bizottság nem érheti el célkitűzéseit!” Juan Espadas, Sevilla polgármestere a COTER következő, 2021. február 26-i ülésén ismerteti majd a zöld megállapodás helyi szintű végrehajtásával foglalkozó munkacsoport által elért eredményeket.

Rafał Trzaskowski (PL/EPP) , Varsó polgármestere megosztotta meglátásait a Polgármesterek Szövetsége politikai vezetőségének első olyan üléséről, amelyen tagként részt vett. A következőket mondta el: „A legutóbbi ülésen jóváhagytuk a »Polgármesterek Szövetsége egy méltányosabb, klímasemleges Európáért« című új kötelezettségvállalást, amelynek célja, hogy a Polgármesterek Szövetségének tevékenységét összhangba hozza a zöld megállapodással, és a Szövetséget a karbonsemleges átállás végrehajtásának egyik fontos eszközévé tegye. Össze kell fognunk ahhoz, hogy helyi szinten megvalósítsuk a zöld megállapodást. Arra kérjük az Európai Bizottságot, hogy tegyen elérhetővé pénzügyi és nem pénzügyi támogatást a helyi és regionális vezetők számára annak érdekében, hogy a zöld megállapodás a napi gyakorlatban is valósággá válhasson, és hogy növelhessük az éghajlatvédelmi átállás társadalmi elfogadottságát. Az uniós pénzügyi támogatásnak – többek között a Kohéziós Alapnak – átlátható és méltányos módon, közvetlenül kell eljutnia a városokhoz és a régiókhoz. Nincs vesztegetni való időnk.”

Az RB következő, márciusi plenáris ülésén a helyi és regionális önkormányzatok uniós közgyűlése vitát folytat Kadri Simson európai energiaügyi biztossal az épületkorszerűsítési programról , az európai épületállomány energiahatékonyságának javítására irányuló nagyszabású uniós tervről. Az RB átfogó intézkedéscsomagot terjesztett elő az épületek szénlábnyomának csökkentésére, a munkahelyteremtésre és az energiaszegénység kezelésére abban a véleménytervezetben, amelyet Enrico Rossi (IT/PES) , Signa (Firenze) képviselő-testületének tagja, Toscana régió volt elnöke (2010–2020) dolgozott ki.

A zöld megállapodás helyi szintű végrehajtásával foglalkozó munkacsoport 2020. június 15-én jött létre , és a Régiók Európai Bizottságának tizenhárom tagjából áll.

A zöld megállapodás helyi szintű végrehajtásával foglalkozó munkacsoport 2021. évi ütemtervének végleges változata hamarosan elérhető lesz az RB erre a célra létrehozott internetes portálján .

További információk:

Az RB „reziliens közösségek kialakítása” elnevezésű prioritásának részeként a zöld megállapodás helyi szintű végrehajtása egy olyan kezdeményezés, amelynek célja, hogy a városokat és a régiókat az európai zöld megállapodás középpontjába helyezze, és biztosítsa, hogy az EU fenntartható növekedési stratégiája és a Covid19-járványt követő helyreállítási tervek egyaránt a városok és régiók közvetlen finanszírozásában, valamint minden terület számára kézzelfogható projektekben öltsenek testet. A fellépés ösztönzése és felgyorsítása érdekében a zöld megállapodás helyi szintű végrehajtását egy 200 bevált gyakorlatot tartalmazó online térkép is segíti .

A COP26-ra előretekintve az RB jelenleg dolgozik egy, „Az EU 2030-ra vonatkozó éghajlatvédelmi törekvésének fokozása – a COP26 előkészítése” című vélemény tervezetén. Az előadó Vincent Chauvet , Autun polgármestere.

A mobilitás témakörében az RB jelenleg dolgozik egy, a fenntartható és intelligens mobilitásról szóló vélemény tervezetén , amelynek előadója Robert Van Asten (NL/Renew Europe), Hága tanácsnoka.

2020 júliusában az RB egy Vojko Obersnel (HR/PES) , Fiume (Rijeka) polgármestere által összeállított véleményben ajánlásokat fogadott el a Méltányos Átállást Támogató Alapra vonatkozóan .

Kapcsolat:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Megosztás :
 
Kapcsolódó hírek

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023