Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
A zöld megállapodás helyi szintű végrehajtása: a városok és régiók gazdasági és szociális intézkedéseket vezetnek be, hogy segítsék az embereket és a vállalkozásokat az energiaválság leküzdésében  

A javasolt intézkedések között szerepel, hogy legyen célzott finanszírozás az épületek energiahatékonyságának biztosítására; a zöld beruházások ne számítsanak bele az államháztartási hiányba, valamint hogy legyenek állandó éghajlat-politikai konzultációk a polgárokkal

Miután a Tanács elfogadta az „Irány az 55%!” intézkedéscsomag legfontosabb dokumentumaira vonatkozó általános megközelítést, a Régiók Európai Bizottsága elfogadott négy arról szóló véleményt, hogy milyen szerepük van a városoknak és régióknak az európai zöld megállapodás – azaz a klímasemlegesség 2050-ig történő elérésére irányuló uniós növekedési stratégia – megvalósításában. A témák között szerepelnek a helyi zöld költségvetések növelését célzó gazdasági és pénzügyi intézkedések, az épületek energiahatékonyságáról szóló irányelv végrehajtása, valamint az, hogy szociális intézkedéseket kell kidolgozni a legkiszolgáltatottabbak védelmére és arra, hogy megerősítsük az emberek szerepét a zöld átállásban.

Az ukrajnai háború történelmi lehetőséget kínál arra, hogy leálljunk az orosz fosszilis tüzelőanyagok exportjával és megteremtsük az energetikai szuverenitást az EU-ban. Az egekbe szökő energiaárak drasztikusan megnövelték azok számát, akiket energia- és mobilitási szegénység fenyeget. A városok és régiók európai uniós közgyűlésének júniusi plenáris ülésén elfogadott vélemények javaslatokat fogalmaznak meg ennek a két fő kihívásnak a kezelésére.

Az épületek energiahatékonyságáról szóló irányelvről szóló vélemény kapcsán André Viola (FR/PES), Aude megye tanácsának tagja így nyilatkozott: „Fel kell lépnünk az energiaszegénység ellen, és át kell gondolnunk energiarendszerünket annak érdekében, hogy ellenállóbbá váljunk, és 2050-re elérjük éghajlat-politikai céljainkat. Ambiciózusnak kell lennünk az uniós épületállomány dekarbonizációja terén, mivel csak ötven évente egyszer kerül sor felújításokra! Olyan felújítási tervre van szükség, amely kiállja az idők próbáját, és mindenki, illetve minden helyi és regionális önkormányzat számára megfizethető. Az épületek energiahatékonyságáról szóló felülvizsgált irányelvnek az épületek teljes életciklusára kell összpontosítania, és el kell érnie, hogy a folyamat minden szakaszában megjelenjen az anyagok körforgásos felhasználásának elve.”Bővebb információ

Az ökológiai átállás társadalmi elfogadhatóságáról és a környezeti szükségszerűségekről szóló vélemény kapcsán az előadó, Hanna Zdanowska (PL/EPP), Łódź polgármestere, a Polgármesterek Szövetségének lengyel nagykövete így fogalmazott: „Az ökológiai átalakulás sikerének záloga, hogy gyorsan létrejöjjenek a megfelelő feltételek európai és nemzeti szinten a helyi és regionális önkormányzatok zöld intézkedéseinek végrehajtásához. Azt kérjük, hogy a városok és a régiók kapjanak közvetlen uniós forrásokat, hogy helyi szinten végre lehessen hajtani a zöld megállapodást, diverzifikálni lehessen az energiaforrásokat és függetlenedni lehessen az orosz fosszilis tüzelőanyagoktól. Mindehhez növelnünk kell az energiahatékonyságot az épületkorszerűsítési program keretében, és fel kell gyorsítanunk a megújuló energiaforrások használatát városainkban és régióinkban. Az EU ökológiai átalakulásának erős társadalmi elfogadottságon kell alapulnia, és közben senkit, egyetlen térséget és vállalkozást sem szabad magára hagyni. Ezért, az ökológiai átállás sikere érdekében állandó helyi párbeszédek és helyi éghajlat-politikai csúcstalálkozók szervezését javasoljuk.” Bővebb információ

A zöld költségvetés gyakorlati megvalósítása helyi és regionális szinten című vélemény kapcsán az előadó, Vincent Chauvet (FR/Renew Europe), Autun polgármestere elmondta, hogy „az éghajlatváltozásnak komoly gazdasági hatása van, illetve még komolyabbak a vele járó környezeti kiadások. A városoknak és a régióknak kulcsszerepet kell játszaniuk az inkluzív zöld átállás megvalósításában. Mind a tagállamok, mind az EU felelősek azért, hogy közvetlen finanszírozás és kézzelfogható intézkedések révén támogassák a helyi és regionális önkormányzatokat. Sürgősen meg kell állapodnunk a zöld költségvetés közös meghatározásáról és egy olyan strukturált, de rugalmas európai keretről, amely elősegíti, hogy az egyes költségvetési tételeket éghajlat-politikai és környezetvédelmi célkitűzésekhez igazítsuk. A zöld átállás csak helyi szinten mehet végbe – különben nem lesz belőle semmi.”Bővebb információVincent Chauvet előadó tagja lesz az ENSZ novemberben, Egyiptomban rendezendő következő globális éghajlat-változási konferenciáján (COP27) részt vevő RB-s küldöttségnek.

Az RB véleményt fogadott el az Északi-sarkvidékre vonatkozó új uniós stratégiáról is. Ennek előadója Mirja Vehkapera (FI/Renew Europe), Oulu városi tanácsának tagja, aki elmondta, hogy „az uniós finanszírozást az Északi-sarkvidéken történő fenntartható beruházások támogatására és biztosítására kell fordítani. Át kell gondolnunk, hogyan hajtsuk végre a zöld megállapodást és az „Irány az 55%!” intézkedéscsomagot, figyelembe véve az EU Északi-sarkvidékének sajátosságait. Például a sarkvidéki téli hajózás sajátos feltételeit figyelembe kell venni a kibocsátáskereskedelemmel kapcsolatban. Ugyanakkor fontos egyensúlyt teremteni a természeti erőforrások felelősségteljes fejlesztése és a környezetvédelem között, hogy teljes mértékben ki lehessen használni az Északi-sarkvidékben rejlő lehetőségeket, amelyek a zöld növekedés és a digitális átállás mozgatórugói az EU-ban. Az Északi-sarkvidék olyan tudást, termékeket, erőforrásokat és energiát biztosíthat Európának, amelyek elengedhetetlenek az EU éghajlat-politikai céljainak eléréséhez.”Bővebb információ

Háttér:

Az épületek az EU végső energiafogyasztásának 40%-át és az energiával kapcsolatos üvegházhatásúgáz-kibocsátás 36%-át teszik ki. Az új irányelv végső célja, hogy 2050-ig dekarbonizálja Európa épületállományát. Az RB kéri, hogy az épületek energiahatékonyságáról szóló új irányelvet ne csak az új épületekre, hanem a felújításokra is alkalmazzák. Az RB által elfogadott vélemény támogatta André Viola arra irányuló javaslatát, hogy az Európai Bizottság által javasolt 2027 helyett már 2025-től ne használjanak fosszilis tüzelőanyagokat fűtésre és hűtésre. Bővebb információ

Az RB arra kéri az Európai Bizottságot, hogy vizsgálja felül a települési szolgáltatások finanszírozására vonatkozó szabályokat, csökkentse az energiahatékonysággal és a megújuló energiával kapcsolatos intézkedések költségterheit, valamint csökkentse és egyszerűsítse az új technológiák és üzleti modellek előtt álló szabályozási akadályokat. A társadalmi elfogadottság növelése érdekében az RB számos intézkedést javasol, többek között a részvételen alapuló kormányzás nagyobb mértékű alkalmazását – például részvételen alapuló költségvetések és helyi párbeszédek révén –, valamint az olyan állandó konzultációs mechanizmusok pénzügyi támogatását, mint a helyi éghajlat-politikai csúcstalálkozók. Bővebb információ

A Régiók Európai Bizottsága arra kéri az Európai Bizottságot és a tagállamokat, hogy vegyék ki a zöld beruházásokat a regionális államháztartási hiány számításából, és mentesítsék őket az adósságplafonra vonatkozó aranyszabály alól, és hatékony, részvételen alapuló és átlátható zöld költségvetés-tervezést szorgalmaz. Az RB a zöld költségvetés-tervezés részvételen alapuló megközelítését szorgalmazza, hogy az emberek – és különösen a fiatalok – kezelhessék a zöld projektek végrehajtására szánt éves költségvetés egy részét. A regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlése kéri, hogy hozzanak létre egy platformot a hatóságok közötti együttműködéshez, ezzel is bővítve a helyi és regionális önkormányzatok kapacitását költségvetésük környezetbarátabbá tételére és a kis léptékű projektek összevonására. Ezzel a cél a méretgazdaságosság elérése és a bevált gyakorlatok cseréje. Bővebb információ

Az Északi-sarkvidékre vonatkozó új uniós stratégiában az Európai Bizottság kiemeli, hogy stratégiai és geopolitikai szempontból egyre fontosabb az Északi-sarkvidék. Egy 2022 elején közzétett becslés szerint az EU északi-sarkvidéki régiója 2030-ig mintegy 150 milliárd eurós beruházási potenciállal rendelkezik, amelynek nagy része a zöld átállás megvalósításához kapcsolódik. A hangsúly a karbonsemleges acélba, az akkumulátorgyártásba, az ásványkitermelésbe és -feldolgozásba, valamint a körforgásos gazdaságba és a bio- és szélenergiába történő beruházásokon van. Bővebb információ

A zöld megállapodás helyi szintű végrehajtása az RB egyik arra vonatkozó kezdeményezése, hogy a városokat és régiókat a klímasemlegességre való uniós átállás középpontjába helyezze.

Kapcsolattartó:

David Crous // david.crous@cor.europa.eu // +32 (0) 470 88 10 37

Megosztás :
 
Kapcsolódó hírek

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/GDGL-ECONOMIC-SOCIAL-MEASURES-SUPPORT-ENERGY-CRISIS.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-ICLEI.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/GDGL-ECONOMIC-SOCIAL-MEASURES-SUPPORT-ENERGY-CRISIS.ASPX

Action Plan with ICLEI
Action Plan with ICLEI
29.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/GDGL-ECONOMIC-SOCIAL-MEASURES-SUPPORT-ENERGY-CRISIS.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/GDGL-ECONOMIC-SOCIAL-MEASURES-SUPPORT-ENERGY-CRISIS.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/APPLICATIONS-FOR-EUREGIONSWEEK-2023-ARE-OFFICIALLY-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/GDGL-ECONOMIC-SOCIAL-MEASURES-SUPPORT-ENERGY-CRISIS.ASPX

Applications for the #EURegionsWeek 2023 are officially open!
Applications for the #EURegionsWeek 2023 are officially open!
22.02.2023