Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
Az EU jövőbeli költségvetése: a kohéziós politika gyengítésével Európa jövőjét is veszélyeztethetjük  

A Régiók Európai Bizottságának elnöke, Karl-Heinz Lambertz ma figyelmeztetett arra, hogy az uniós kohéziós alapokat nem szabad megnyirbálni és továbbra is hozzáférhetővé kell tenni valamennyi régió és város számára, ha az Európai Unió egy egységesebb, inkluzívabb, zöldebb és virágzó jövőt szeretne. Karl-Heinz Lambertz elnök ezzel egy az Európai Bizottság által a mai napon közétett dokumentumra reagált, amely az EU 2020 utáni költségvetésének lehetőségeit vázolja fel, és jelentős forráscsökkentéseket irányoz elő az uniós kohéziós politika tekintetében.

Utalva az Európai Tanács és az Európai Bizottság kijelentéseire, amelyek elismerik a kohéziós politika hozzáadott értékét, valamint a portugál, olasz és német kormányok által a közelmúltban kifejezett támogatásra, Karl-Heinz Lambertz elnök a következőket mondta: „Az EU következő költségvetése meghatározó lesz az Európai Unió jövője szempontjából. Az EU fő beruházási és szolidaritási eszközeként a kohéziós politika munkahelyeket teremt, támogatja a kkv-kat, ösztönzi az innovációt, és fellép az éghajlatváltozás ellen. A kohézió gyengítése az EU 27 tagállamának jövőbeli egységét is aláásná. Az EU által tavaly tett Római Nyilatkozat egy olyan Európát támogat, amely a kormányzat valamennyi szintje, így a helyi és regionális önkormányzatok számára is lehetővé teszi, hogy erősítsék »Európa innovációs és növekedési potenciálját«. Az Európai Tanács és az Európai Bizottság nyíltan elismerik a kohéziós politika által kifejtett pozitív hatást, ezért az EU következő költségvetésében továbbra is ugyanolyan arányú beruházásra van szükség, mint amelyet ez a terület a jelenlegi programozási időszakban kapott: ez 34,2%-ot jelent.”

Tekintettel az Európai Tanács következő, február 23-i informális ülésének naprendjén szereplő, a következő többéves pénzügyi keretről (MFF) szóló vitákra (e keret a 2021–2027 közötti időszakra valamennyi uniós szakpolitika számára meghatározza a kiadások éves felső korlátját) és az Európai Bizottság május 2-án várható javaslatára, a helyi és regionális önkormányzatok attól tartanak, hogy az új prioritások – például a biztonság és a migráció – a kohéziós politika forrásainak csökkentését eredményezik majd.

Karl-Heinz Lambertz elnök megismételte az Régiók Európai Bizottságának – a 350 helyi és regionális vezető uniós közgyűlésének – azt a közelmúltban megfogalmazott kérését, hogy a tagállamok a bruttó nemzeti jövedelem 1,1%-áról 1,3%-ára növeljék a következő uniós költségvetéshez tett hozzájárulásukat. Ezt az álláspontot az Európai Parlament is osztja. „Ha egy ambiciózus Európát akarunk, ambiciózus költségvetésre van szükségünk. Az EU több forrással többre jutna: ha a tagállamok nem járulnak hozzá nagyobb mértékben az EU kasszájához, soha nem valósíthatunk meg egy olyan, igazán szociális, befogadó és zöldebb Európát, amely valamennyi polgár életét jobbá teszi. Európa jövőjének sorsa most az EU27-ek vezetőinek kezében nyugszik. Reméljük, hogy egy olyan polgárközeli költségvetés születik, amely hatékony, rugalmas és ambiciózus, lehetővé téve Európa számára, hogy megválaszolhassa a jelen, és leküzdhesse a jövő kihívásait” – tette hozzá az elnök.

A 2020 utáni, minden régióra és városra kiterjedő erős kohéziós politika szószólójaként az RB más vezető, régiókat és városokat képviselő uniós szövetségekkel karöltve létrehozta a #CohesionAlliance kohéziós szövetséget. Ez a helyi szerveződésű mozgalom nyitva áll bárki előtt, aki úgy gondolja, hogy a kohéziós politikának a jövőben is az EU alappillérét kell képeznie. Tavaly októberi indulása óta a #CohesionAlliance szövetséghez közel háromezren csatlakoztak, köztük regionális és helyi önkormányzatok, az Európai Parlament képviselői, uniós miniszterek, vállalkozói szövetségek, a tudományos szféra képviselői, szakszervezetek és agytrösztök.

Kapcsolat:

pressecdr@cor.europa.eu

Megosztás: