Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
Az épületkorszerűsítési program finanszírozása: a munkahelyteremtés és az energiamegtakarítás ösztönzése az EU-ban  

A Régiók Európai Bizottsága és az Európai Bizottság egyesíti erőit annak érdekében, hogy Unió-szerte felgyorsítsa a köz- és magánépületek felújítását a helyi és regionális közösségekben

Az uniós épületállomány korszerűsítése kulcsfontosságú a klímasemlegesség 2050-ig történő eléréséhez és a foglalkoztatás fellendítéséhez a gazdaság Covid19-válság utáni helyreállításában. Míg az EU-ban a meglévő épületek 75%-át nem tekintik energiahatékonynak, jelenleg csak 1%-ukat korszerűsítik évente. Az európai energiafogyasztás 40%-áért és az üvegházhatásúgáz-kibocsátás (ÜHG) 36%-áért az épületek felelősek. A becslések szerint az épületkorszerűsítési program 2030-ig további 160 000 munkahelyet teremthet az építőiparban. A Covid19-járvány okozta egészségügyi válság felerősítette épületeink javításának és az energiaszegénység felszámolásának szükségességét. Utóbbi még mindig mintegy 40 millió polgárt érint az EU-ban.

Az épületkorszerűsítési program finanszírozása című ülésen az EU képviselői, helyi és regionális vezetők, valamint uniós szakértők megvitatták a városok és régiók előtt álló kihívásokat és finanszírozási lehetőségeket az épületállományok felújításának felgyorsítása érdekében. Az épületkorszerűsítési program célja, hogy felszámolja az épületfelújítások előtt álló akadályokat, például a strukturális és adminisztratív akadályokat, a hiányzó beruházási forrásokat, a piaci hiányosságokat, a szabályozási akadályokat és a szakértelem hiányát.

Juan Espadas (ES/PES) , Sevilla polgármestere, az RB ENVE szakbizottságának és a zöld megállapodás helyi szintű végrehajtásával foglalkozó munkacsoportjának elnöke a vitát megnyitva kijelentette: „Ma már tudjuk, hogy az éghajlati válság elleni küzdelemben épületállományunk felújítása jelentős szerepet kell, hogy játsszon. Az európai zöld megállapodás kulcsfontosságú pilléreként az épületkorszerűsítési program lehetőséget kínál arra, hogy középületeinket, például az iskolákat és kórházakat, a szociális lakásokat és otthonainkat fenntarthatóbbá, környezetbarátabbá és energiahatékonyabbá tegyük. E széles körű városi forradalom sikeréhez elengedhetetlen a finanszírozás, de nem csak a pénzről van szó. Ha gondoskodni akarunk arról, hogy egyetlen polgár vagy terület se maradjon ki, együtt kell kezelnünk az éghajlati és a szociális célokat.”

A toszkánai régió korábbi elnöke (2010–2020), Enrico Rossi (IT/PES) , az épületkorszerűsítési programmal foglalkozó RB-vélemény előadója ( a vélemény adatlapja ) és Signa (Firenze) képviselő-testületének tagja a következőket mondta: „ Az európaiak 17%-a túlzsúfolt házakban lakik, és legalább 34 millió polgár él energiaszegénységben. Az épületkorszerűsítési programnak fokoznia kell a szolidaritást, a társadalmi befogadást, és küzdenie kell a szegénység ellen az energiahatékony állami és szociális lakásokba történő beruházások növelése révén. Az egészségügyi válság rendkívül súlyos hatást gyakorol a gazdaságra. Az építőipari ágazatba irányuló közberuházások fellendítése kulcsfontosságú szerepet játszik a Covid19-világjárványból való kilábalás előmozdításában.”

Az RB épületkorszerűsítési programról szóló véleménytervezetét az ENVE szakbizottság következő, február 1-jei ülésén fogadják el, a végleges szöveg pedig várhatóan a 2021. márciusi plenáris ülésen kerül elfogadásra.

Vlasta Krmelj (SI/EPP) , Selnica ob Dravi polgármestere, a FEDARENE finanszírozási és beruházási munkacsoportjának alelnöke és az ENERGAP igazgatója hangsúlyozta, hogy „ Európa-szerte az energiaügynökségek készen állnak arra, hogy az épületkorszerűsítési kezdeményezést olyan konkrét programokká alakítsák át, amelyek jelentős beruházásokat mozgósítanak. Ezek az ügynökségek olyan közmegbízatásokkal rendelkező piaci támogatók, amelyek technikai segítséget nyújtanak az önkormányzatoknak, a régióknak, a vállalatoknak és a polgároknak, és képesek összekapcsolni az érdekelt feleket és a kormányzati szinteket. Kompetenciával és szakértelemmel rendelkeznek az épületeket, a technológiát és az értékláncokat illetően, valamint tapasztalatokkal bírnak a finanszírozási modellek többféle finanszírozási forrással történő strukturálása terén.”

Mikel Irujo (ES/EA) , Navarra kormányának külügyi főigazgatója kijelentette: „ A városfejlesztési menetrend energiahatékonysági partnersége terén szerzett tapasztalataink nagyon pozitívak . Az épületkorszerűsítési programról szóló európai bizottsági javaslat figyelembe vette az általunk javasolt intézkedések egy részét, például azt, hogy létre kell hozni egy »egyablakos ügyintézést«, amely lehetővé teszi a polgárok számára, hogy aktívan részt vegyenek a fenntartható energetikai átállásban.”

A meghívott előadók között szerepelt Kadri Simson energiaügyi biztos kabinetjének egyik tagja, valamint többek között az Energiaügyi Főigazgatóság , a Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság és az EASME képviselői. Az EBB képviselője emlékeztetett arra, hogy az állami beruházások nem elegendőek a meglévő energiahatékonysági beruházási hiány pótlására. A múlt héten az RB és az EBB egy 2021-re szóló közös cselekvési tervvel megújította együttműködését.

Nemzeti energia- és klímatervének szerves részeként valamennyi uniós tagállamnak hosszú távú nemzeti korszerűsítési stratégiákat kell kidolgoznia. A nemzeti korszerűsítési stratégiák sikere nagyban függ a helyi és regionális önkormányzatokkal folytatott együttműködéstől, amelyek gyakran nagy épületállományt birtokolnak vagy kezelnek, és az EU-ban a közkiadások egyharmadáért, illetve a közberuházások kétharmadáért felelősek. Sajnálatos módon az RB és a CEMR nemrégiben (2021 januárjában) folytatott konzultációja rámutat arra, hogy „sok uniós kormány kizárja a régiókat és városokat a Covid19 utáni helyreállítási tervek kidolgozásából”.

Háttér:

Az épületkorszerűsítési program finanszírozásához kapcsolódó rendezvényre a zöld megállapodás helyi szintű végrehajtásának keretében került sor. Az RB „reziliens közösségek kialakítása” elnevezésű prioritásának részeként a zöld megállapodás helyi szintű végrehajtása egy olyan kezdeményezés, amelynek célja, hogy a városokat és a régiókat az európai zöld megállapodás középpontjába helyezze, és biztosítsa, hogy az EU fenntartható növekedési stratégiája és a Covid19-járványt követő helyreállítási tervek egyaránt a városok és régiók közvetlen finanszírozásában, valamint minden terület számára kézzelfogható projektekben öltsenek testet. A zöld megállapodás helyi szintű végrehajtását 2020. június 15-én indították el egy 13 tagból álló külön munkacsoport létrehozásával. A fellépés ösztönzése és felgyorsítása érdekében a zöld megállapodás helyi szintű végrehajtása egy 200 bevált gyakorlatot tartalmazó online térképet tartalmaz.

Az épületkorszerűsítési programot 2020. október 14-én indították útnak az Európai Bizottság „Európai épületkorszerűsítési program – épületeink környezetbarátabbá tétele, munkahelyteremtés, javuló életminőség” című közleményével. A program az európai zöld megállapodás ütemtervének egyik kulcsfontosságú pillére.

Az épületkorszerűsítési program célja az épületfelújítások előtt álló akadályok felszámolása. Az Energiahatékonyság-finanszírozási Szakértői Csoport ( EEFIG ) hatféle akadályt azonosított: strukturális akadályok, információs akadályok, piaci hiányosságok, a szakértelem hiánya, olyan tényezők együttese, amelyek megnehezítik a projektek összevonását és/vagy hatékonyabb körzeti megközelítések végrehajtását, valamint szabályozási akadályok. Mindezek az akadályok közvetlenül érintik a helyi és regionális önkormányzatokat, és gátolják azon képességüket, hogy nagyobb mértékben beruházzanak energiahatékony projektekbe.

A közlekedési ágazat dekarbonizációjával és a városok környezetbarátabbá tételével együtt az uniós épületállomány korszerűsítése a zöld megállapodás egyik kulcsfontosságú prioritása, nemcsak az energiafelhasználás és a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére való képessége miatt, hanem a fenntartható növekedés és munkahelyteremtés mozgatórugójaként is. Az építőipar a legnagyobb munkahelyteremtő egymillió EUR értékű befektetetésre vetítve ( IEA 2020 ).

Ezen a héten a Régiók Európai Bizottságának PES csoportja rendezvénysorozatot szervez „Housing for All: Time for Europe to Deliver” („ Lakhatás mindenki számára: eredményeket várunk Európától ”) mottóval.

Kapcsolattartó:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Megosztás :
 
Kapcsolódó hírek

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/ENVE-SEMINAR-IN-TALLINN-ON-CIRCULAR-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/FINANCING-THE-RENOVATION-WAVE.ASPX

Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/FINANCING-THE-RENOVATION-WAVE.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/FINANCING-THE-RENOVATION-WAVE.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/FINANCING-THE-RENOVATION-WAVE.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/FINANCING-THE-RENOVATION-WAVE.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023