Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
Az európai régiók fellépést sürgetnek a dezinformációval szemben  

A Régiók Európai Bizottsága (RB) arra kéri az Európai Bizottságot és a tagállamokat, hogy fokozzák erőfeszítéseiket a dezinformáció elleni küzdelemben, különösen a közelgő európai parlamenti választások vonatkozásában. A helyi és regionális önkormányzatok az állampolgári nevelés, a nem kormányzati szervezetek és a civil társadalom támogatása, valamint a helyi média előmozdítása révén hatékony támogatást nyújthatnak az interneten történő dezinformáció elleni küzdelemben.

Az online dezinformáció kezeléséről szóló vélemény előadója, a nyugat-pomerániai vajdasági parlament elnöke, Olgierd Geblewicz (PL/EPP) kiemeli, hogy „a dezinformáció minden szinten – a helyi és regionális szintet is beleértve – befolyásolja a társadalmat és a demokratikus intézményeket.

Hatással van a helyi szintű politikai és társadalmi folyamatokra, és ezáltal a helyi közösségek szervezésére és életminőségére is. A dezinformáció nemcsak hamis információn alapuló politikai döntések meghozatalához vezet, hanem gyűlöletet és agressziót válthat ki, és akár az emberi életet és egészséget is veszélyeztetheti.”

A rendelkezésre álló kutatásból kitűnik, hogy csak 2018-ban 48 országban zajlott formálisan megszervezett kampány, melynek célja a manipuláció és a dezinformáció volt, emellett pedig a különböző politikai erők világszerte több mint fél milliárd dollárt költöttek pszichológiai befolyásolásra és a közvélemény manipulálására a közösségi médián keresztül.

A helyi és regionális önkormányzatok azonban felhívják a figyelmet arra, hogy az online dezinformáció elleni küzdelemnek nem szabad a véleménynyilvánítás szabadsága vagy a személyes adatok védelméhez való jog rovására történnie.

A dokumentum hangsúlyozza, hogy a dezinformáció elleni küzdelem hosszú távon legjobb módját az online média, különösen a közösségi média felelős és tájékozott használatáról szóló képzés és oktatás jelenti. Ugyanakkor a helyi és regionális önkormányzatok a legalkalmasabbak arra, hogy olyan oktatási programokat kezdeményezzenek, amelyek az online információforrások felelősségteljes használatát, valamint a megbízható és nem megbízható forrásoktól való megkülönböztetés képességét tanítják.

A helyi és regionális önkormányzatok képviselői arra kérik az Európai Parlamentet, hogy tegyen javaslatot arra, hogy az Európai Szociális Alap 2021 és 2027 közötti időszakában elsőbbséget élvezzen egy olyan, tudatos társadalom kiépítése, amely ellenáll a propagandának, és megfelelő kompetenciákkal rendelkezik ahhoz, hogy ellenőrizze az interneten terjedő információkat.

Az RB rámutat arra, hogy az interneten terjesztett dezinformáció nagyrészt helyi jellegű, és hatékonyan ellensúlyozható a már meglévő, jól bevált helyi és regionális média segítségével, különösen fontos szerepet szánva a közszereplőknek. Ezért szorgalmazza egy összeurópai vita kezdeményezését arról, hogy az önkormányzatok (a helyi közösségek, de a központi kormányzati, illetve európai intézmények is) hogyan tudják támogatni – például bizonyos médiáknak nyújtott támogatások révén – a helyi sajtót úgy, hogy az biztosítani tudja a vélemények egészséges sokszínűségét, ugyanakkor összhangban maradjon az európai egységes piac szabályaival, különös tekintettel az állami támogatás szabályozására.

A helyi tisztviselők támogatják az álhírekről (fake news) és dezinformációról szóló, európai szinten jelenleg is napirenden lévő vitát. Az Európai Bizottság által elfogadott „Európai megközelítés az online félretájékoztatás kezelésére” című közlemény fontos hivatkozási pont az arról folyó párbeszédben, hogy hogyan lehet megakadályozni az online dezinformáció terjedését.

A polgárokkal folytatott kommunikáció és Európa jövője képezi majd az egyik fő vitapontot a régiók és városok 8. európai csúcstalálkozóján , amelyre március 14–15-én, Bukarestben (Románia) kerül sor – csupán két héttel az Egyesült Királyság március 29-re tervezett kilépési időpontja előtt és két hónappal az európai választásokat megelőzően.

A román fővárosban több mint 500 európai, nemzeti, regionális és helyi vezető találkozik majd az összes uniós tagállamból, hogy megvitassa a helyi és regionális önkormányzatok Európa jövőjével kapcsolatos hozzájárulását. A „(Re)New EUrope” (Új Európa/Újítsuk meg Európát) címmel megrendezendő csúcstalálkozó a polgármesterek, regionális elnökök és más választott helyi és regionális képviselők idei legnagyobb politikai gyűlése lesz az Unióban.

Az eseményre meghívást kap 100 fiatal helyi és regionális politikus is, hogy aktívan részt vegyenek az Európa jövőjéről szóló vitában. A rendezvényen indítják útjára hivatalosan a Régiók Európai Bizottsága regionális központok hálózatára (#RegHub) vonatkozó kezdeményezését, a részt vevő 20 régió képviselőinek jelenlétében.

Amennyiben részt kíván venni az eseményen, kérjük, hogy regisztráljon az EU román elnökségének médiaakkreditációs weboldalán (határidő: március 1.). Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a rendezvényre csak regisztrált újságírók kaphatnak médiaakkreditációt.

Egyéb tudnivalók

Cselekvési terv a félretájékoztatással szemben

Tájékoztató az online dezinformáció kezeléséről

Kapcsolat:

Wioletta Wojewódzka

Tel.: +32 2 282 22 89

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Megosztás: