Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
A városok és a régiók nélkül Európa nem fog tudni 2050-ig éghajlatsemlegessé válni  
A nemzeti energia- és éghajlat-politikai tervek figyelmen kívül hagyják a helyi és regionális önkormányzatokat

Az új Európai Parlament első ülése előtt a közvélemény egyre aktívabban beleszól az éghajlatváltozással kapcsolatos vitába. Amint a heti rendszerességgel tartott demonstrációk rámutatnak, az éghajlat-politikai törekvések jelenleg nem elegendőek a globális felmelegedés visszafordításához. Az uniós városok és régiók is ambiciózusabb célokat szorgalmaznak és több forrást kérnek Európa fenntartható energetikai átállásának felgyorsítása érdekében. A tagállamok nemzeti energia- és éghajlat-politikai terveivel kapcsolatban az RB kifogásolja, hogy hiányzik az energiaunió irányítása keretében előírt állandó, többszintű párbeszéd a helyi és regionális önkormányzatokkal.

A Régiók Európai Bizottsága egyhangúlag elfogadta a „Tiszta bolygót mindenkinek – Európai hosszú távú stratégiai jövőkép egy virágzó, modern, versenyképes és klímasemleges gazdaságról” című véleményt, melyet Michele Emiliano (IT/PES) , Puglia régió elnöke állított össze. A vélemény javaslatokat fogalmaz meg, amelyek segítik az Európai Bizottság által 2018. novemberben bemutatott, a 2050-ig tartó időszakra vonatkozó uniós klímasemlegességi stratégia végrehajtását.

A Régiók Európai Bizottsága elnöke, Karl-Heinz Lambertz így fogalmazott: „A városok és a régiók bevonása nélkül Európa nem fog tudni 2050-re éghajlatsemlegessé válni. Az energiaunió irányításáról szóló dokumentum felszólítja a tagállamokat arra, hogy alakítsanak ki állandó, többszintű párbeszédeket, melyek révén bevonják a helyi és regionális önkormányzatokat a nemzeti energia- és éghajlat-politikai tervek kialakításába. A tagállamok azonban nyilvánvalóan adósok maradtak ezzel. Ha az EU sikerrel végre kívánja hajtani a tiszta energiára való átállást, létfontosságú, hogy valamennyi tagállam elkötelezze magát amellett, hogy Európa 2050-ig klímasemlegessé váljon, és nem utolsósorban folyamatosan bevonja a helyi és regionális önkormányzatokat az éghajlat- és energiapolitikai cselekvési tervek kidolgozásába.”

Miguel Arias Cañete éghajlat- és energiapolitikáért felelős európai biztos így nyilatkozott: „Szeretnék gratulálni a regionális és helyi vezetőknek az éghajlattal, az energiával és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos jelentős munkájukhoz. Számos régió és város nagyratörőbb célokat tűzött ki 2030-ra, mint nemzeti kormányaik. A több mint 9000 várost tömörítő Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetsége az energetikai átállást megvalósító városok, tartományok és régiók legnagyobb kezdeményezése. Most jobb finanszírozási lehetőségeket ajánlunk a városok és régiók számára ahhoz, hogy végrehajtsák az éghajlatváltozás mérséklését és az ahhoz való alkalmazkodást célzó intézkedéseket. Ennek keretében az Európai horizont program 35%-át, az új LIFE program ötmilliárd eurós keretét, valamint az Európai Stratégiai Beruházási Alap utódja, az InvestEU program 30%-át javasoljuk az éghajlat-politikai célkitűzések támogatására költeni.”

Michele Emiliano (IT/PES) előadó, Puglia régió elnöke a következőket nyilatkozta: „A régiók és a városok is aktív részesei annak a történelmi lépésnek, melyet a mindenki által élvezhető tiszta bolygó felé vezető úton teszünk. A sürgős beavatkozást igénylő éghajlati helyzet mindannyiunkat érint, és súlyos felelősséget ró ránk. Az általam készített és a Régiók Európai Bizottsága mai plenáris ülésén elfogadott vélemény leszögezi, hogy legkésőbb 2050-ig éghajlatsemlegessé kell válni. A régiók és a városok készen állnak, hogy kivegyék ebből a részüket. Az Európai Tanácsról azonban ez nem mondható el, mivel a múlt héten néhány tagállam nem vállalt kötelezettséget e cél teljesítésére. Ha valóban le akarjuk küzdeni az éghajlati válságot, és igazságosabb és fenntarthatóbb Európát akarunk, amely senkit nem hagy magára, alulról építkező megközelítésre van szükségünk.”

Az RB kéri, hogy az idevonatkozó célt növelve az EU költségvetésének legalább 30%-át fordítsák az éghajlatváltozás kezelésére, és emlékeztetett arra, hogy egy valódi „energiaadó” fontos ahhoz, hogy összehangolt, koherens és időszerű lépéseket tegyünk az éghajlatváltozás ellen.

A tagok támogatják, hogy a technológiai fejlődés fényében vizsgálják felül a megújuló energiák arányára vonatkozó 32%-os uniós szintű célt, arra törekedve, hogy 2030-ig 40%-ot elérve 2050-ig megvalósulhasson a klímasemlegesség.

Az RB javasolja egy „európai klímasemlegességi megfigyelőközpont” létrehozását, amelynek célja a különböző területek energetikai átállással kapcsolatos sebezhetőségének feltérképezése és nyomon követése volna. Az RB-tagok készek együttműködni az Európai Bizottsággal a tiszta energiáról szóló csomag végrehajtásával kapcsolatos szakmai eszmecserék megszervezésében.

A városok és a régiók európai uniós közgyűlése sürgeti, hogy a régiókat és a helyi önkormányzatokat rendszeresen vonják be a fenntartható fejlődési célok és a Párizsi Megállapodás végrehajtásába, valamint a COP25 előkészítő munkáiba, beleértve azt is, hogy az RB képviselője megfigyelői státuszt kapjon az UNFCCC minden szervében.

Az RB véleménye hangsúlyozza, hogy az éghajlat-politikai intézkedésekben több figyelmet kell szentelni a levegőminőségre, nem tévesztve szem elől, hogy ezek az intézkedések közvetlen hatást gyakorolnak a polgárok egészségére. A tagok egyetértenek abban, hogy a polgárok egészségének védelmére a dekarbonizáció a leghatékonyabb megelőző intézkedés. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség becslése szerint Európában a levegőszennyezés évente 483 000 ember idő előtti halálát okozza.

A tagállamok 2018. december 31-én ismertették nemzeti energia- és éghajlat-politikai terveik tervezetét.

Ezek az egyes országok tervezési eszközeit tartalmazzák, amelyekkel hozzájárulnak az energiaunió célkitűzéseinek, mindenekelőtt a 2030-as energia- és éghajlat-politikai céloknak a végrehajtásához. A múlt héten az Európai Bizottság ismertette a nemzeti energia- és éghajlat-politikai tervek országonkénti értékeléseit . A végleges nemzeti terveket ez év végéig kell benyújtani.

Háttér-információk

A plenáris ülésről készült fotókat itt töltheti le.

Az energiaunió irányításáról szóló dokumentum szerint „A tagállamoknak létre kell hozniuk a többszintű energiapolitikai párbeszéd állandó platformját, amely egybegyűjti a helyi hatóságokat, a civil társadalmi szervezeteket, az üzleti közösséget, a beruházókat és más érintett érdekelt feleket, hogy megvitassák az energia- és éghajlat-politikák tekintetében tervbe vett különböző lehetőségeket. E platform keretében meg kell vitatni az integrált nemzeti energia- és éghajlat-politikai terveket, valamint a hosszú távú éghajlat- és energiapolitikai stratégiákat.” Az energiaunió irányítása (2018. január).

A nemzeti energia- és éghajlat-politikai tervek értékelését bejelentő bizottsági sajtóközleményt itt találja, itt pedig az országonkénti elemzéseket . Ezek alapján a tagállamok most felülvizsgálják stratégiáikat, és legkésőbb 2019. december 31-ig benyújtják terveik végleges változatát.

2018. november 28-án az Európai Bizottság előterjesztette a virágzó, modern, versenyképes és klímasemleges gazdaság 2050-ig történő megvalósítására vonatkozó hosszú távú stratégiai jövőképét.

A stratégia megmutatja, hogy Európa miként állhat az éghajlat-semlegesség megvalósításának élére azáltal, hogy reális technológiai megoldásokba fektet be, segíti a polgárok szerepvállalását és összehangolja az intézkedéseket olyan kulcsfontosságú területeken, mint az iparpolitika, a pénzügyek vagy a kutatás, miközben biztosítja az átállás társadalmi igazságosságát.

Az Európai Parlament és az Európai Tanács kéréseinek megfelelően az Európai Bizottság éghajlatsemleges jövőre vonatkozó elképzelése szinte az összes uniós szakpolitikára kiterjed, és összhangban van a Párizsi Megállapodás azon célkitűzésével, amely szerint a globális hőmérséklet-emelkedést jóval 2 °C alatt kell tartani, arra törekedve, hogy az ne haladja meg az 1,5 °C-ot.

Tiszta bolygót mindenkinek – Európai hosszú távú stratégiai jövőkép egy virágzó, modern, versenyképes és klímasemleges gazdaságról

A közleményt kísérő részletes elemzés

Sajtóközlemény: A Bizottság 2050-re klímasemlegessé kívánja tenni Európát

Kérdések és válaszok: A „Tiszta bolygót mindenkinek” hosszú távú stratégia

Kapcsolattartó: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | Tel.: +32 (0)470 88 10 37

Megosztás :
 
Kapcsolódó hírek

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EUROPE-WILL-NOT-REACH-CLIMATE-NEUTRALITY-BY-2050-WITHOUT-ITS-CITIES-AND-REGIONS.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EUROPE-WILL-NOT-REACH-CLIMATE-NEUTRALITY-BY-2050-WITHOUT-ITS-CITIES-AND-REGIONS.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EUROPE-WILL-NOT-REACH-CLIMATE-NEUTRALITY-BY-2050-WITHOUT-ITS-CITIES-AND-REGIONS.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EUROPE-WILL-NOT-REACH-CLIMATE-NEUTRALITY-BY-2050-WITHOUT-ITS-CITIES-AND-REGIONS.ASPX

Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/ENVE-29-JUNE-RECOMMENDATIONS-FOR-COP28.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EUROPE-WILL-NOT-REACH-CLIMATE-NEUTRALITY-BY-2050-WITHOUT-ITS-CITIES-AND-REGIONS.ASPX

Cities and regions outline their ambitions in view of COP28 and take stock of the Swedish Presidency’s climate work
Cities and regions outline their ambitions in view of COP28 and take stock of the Swedish Presidency’s climate work
30.06.2023