Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
Erős kohéziós politika és az uniós, nemzeti, regionális és helyi szintű szereplők közötti valódi partnerség nélkül Európa helyreállítása kudarcba fullad  

Az EU egészére kiterjedő koalíció arra figyelmezteti a tagállamokat, hogy az uniós költségvetésre és helyreállítási tervre vonatkozó kompromisszumnak fenn kell tartania a régiókba és városokba irányuló beruházásokat

A Covid19-világjárvány által kiváltott válság aláássa Európa gazdasági, területi és társadalmi kohézióját, valamint azt a képességét, hogy környezetbarátabb, inkluzív és intelligens átmenetet valósítson meg egy fenntarthatóbb jövő felé. Ezért a #CohesionAlliance – egy több mint 12 000 aláírót tömörítő, uniós szintű koalíció – sürgeti az uniós tagállamokat, hogy a 2021–27-es időszakra szólóan szilárd többéves pénzügyi keretet és helyreállítási terveket szorgalmazzanak. A többéves pénzügyi keretnek és a helyreállítási terveknek támogatniuk kell a kohéziót, amely az Európai Unió alapvető értéke, valamint valamennyi politikájának és beruházásának kulcsfontosságú célkitűzése. A kéréseket nyilatkozatba foglalták, és egy július 14-i videokonferencián, három nappal az Európai Tanács brüsszeli ülése előtt átadták Elisa Ferreira uniós kohéziós biztosnak és Younous Omarjee-nak, a REGI elnökének.

A Covid19-válság megmutatta, hogy a szolidaritásra, a felelősségvállalásra és a kohézióra minden eddiginél nagyobb szükség van ahhoz, hogy senkit se hagyjunk magára az Európai Unióban. A #CohesionAlliance szilárd, hatékony és rugalmas kohéziós politikát sürget, amely hosszú távú perspektívákon és a partnerség elvein alapul, továbbá bevonja a helyi és regionális önkormányzatokat minden helyreállítási intézkedésbe. Ez elősegíti a gazdaság beindítását és újjáépítését, előmozdítja a fenntarthatóságot, és erősíti a területi és társadalmi kohéziót az Európai Unióban.

„Az Európai Bizottság és Charles Michel elnök által előterjesztett javaslatok jó irányba mutatnak. Sürgetjük a tagállamokat, hogy ezúttal egységesen lépjenek fel, és mielőbb fogadjanak el egy a 2021–2027-es időszakra szóló megfelelő uniós költségvetést és egy szilárd helyreállítási tervet, amely segíteni fogja közösségeinket abban, hogy a válságból kilábalva ellenállóbbá, fenntarthatóbbá és inkluzívabbá váljanak. Ez valamennyi uniós ország közvetlen érdeke, beleértve azokat is, amelyek gyengébb beruházási kapacitást kérnek az Uniónk számára, ugyanakkor az egységes piac fő haszonélvezői” – nyilatkozta Apostolos Tzitzikostas , a Régiók Európai Bizottsága elnöke, hozzátéve, hogy „az RB egyesíti erőit valamennyi uniós, nemzeti, regionális és helyi szereplővel, hogy nemet mondjanak a központosításra, a költségvetési megszorításokra és a tarthatatlan végrehajtási határidőkre, amelyek gyengítik az uniós beruházások hatását. A kohéziónak és az ellenálló képességnek az összes uniós szakpolitika és eszköz mozgósítása révén történő növelése az egyetlen módja annak, hogy a polgárokat előtérbe helyezzük, és egy olyan helyreállítást támogassunk, amelynek során senki sem marad magára.”

A #CohesionAlliance alapító partnerszervezetének elnökei átadták a megújított nyilatkozatot Elisa Ferreira kohéziós ügyekért és reformokért felelős európai biztosnak, valamint Younous Omarjee-nak, az Európai Parlament Regionális Fejlesztési Bizottsága elnökének.

Elisa Ferreira , a kohézióért és a reformokért felelős biztos kijelentette: „Az Európai Bizottság múlt héten közzétett gazdasági előrejelzései a vártnál mélyebb recesszióra utalnak, amely pusztító hatásokkal, valamint a különbségek és az egyenlőtlenség növekedésével jár. Ezért erős kohéziós politikára, valamint méltányos és összetartó helyreállításra van szükségünk. A kohézió alapelemei jól láthatóak az Európai Bizottság összes helyreállítási javaslatában: a kohéziós politikára vonatkozó nagyvonalú előirányzatokban, a helyreállítási alap kohéziós módszerében és másutt. Küzdöttem ezért, és a jövőben is küzdeni fogok. Reméljük, hogy hazájukban és régiójukban Önök is nyomást gyakorolnak ennek érdekében. Rövid az idő; gyorsan kell cselekednünk, hogy továbbítsuk az üzenetet, összeállítsuk terveinket és programjainkat, és gondoskodjunk arról, hogy egyetlen régió se maradjon magára.”

Younous Omarjee , az Európai Parlament Regionális Fejlesztési Bizottságának elnöke kifejtette: „A válság torzulást idézett elő Európában. Ezért létfontosságú egy helyreállítási terv és egy ambiciózus költségvetés. A rövid távú helyreállításnak ki kell egészítenie a hosszú távú célkitűzések, különösen a gazdasági, társadalmi és területi kohézió megvalósítását. Arra kérjük a Tanácsot, hogy egységesen álljon ki egy szilárd költségvetés mellett. Szintén elengedhetetlen, hogy a helyreállítási terv a régiók számára közvetlenül hozzáférhető, illetve demokratikusan ellenőrizhető legyen. Ezek az Európai Parlament kérései.”

Bárki, aki hisz az erős uniós kohéziós politikában, az új nyilatkozat aláírásával csatlakozhat a #CohesionAlliance-hoz. Az eredeti nyilatkozat mind a 12 000 aláíróját arra kérjük, hogy erősítsék meg politikai elkötelezettségüket azáltal, hogy felhívják a figyelmet a kohéziós politika alapvető szerepére, valamint arra, hogy a következő hosszú távú uniós költségvetésben és a helyreállítási tervben szilárd kohéziós politikára van szükség.

A konferencia felszólalói (betűrendben): – az eseményt itt lehet újra megtekinteni.

  • Ann-Sofi Backgren , az Európai Határ Menti Régiók Szövetsége (EHMRS) elnöke és Ostrobothnia régió képviselő-testületének tagja kiemelte, hogy az új többéves pénzügyi kereten és a helyreállítási alapon belül erősebb kohéziós politikára van szükség, amely figyelembe veszi az olyan sajátos nehézségekkel küzdő európai területeket, mint a határ menti, hegyvidéki, peremterületen fekvő, szigeti és más tengeri régiók; szem előtt tart további korlátokat, például a gyér népsűrűséget és/vagy a népesség elöregedését, a képzett munkaerő elvándorlását, az infrastruktúra és a közszolgáltatások hiányát; és természetesen nem feledkezik meg olyan általános kihívásokról sem, mint az éghajlatváltozás és a demográfiai változások, a fenntarthatóbb fejlesztési megközelítésekre és energiaforrásokra való áttérés, az optimális digitális transzformáció, valamint az olyan globális fenyegetésekkel szembeni ellenálló képesség, mint a Covid19. Számos határ menti régió osztozik számos ilyen körülményben, és további nehézségeket okoz az, hogy egyre nagyobb szükség van a különféle nemzeti szabályozások összehangolására, amelyek a nemzeti határokon egymással ütközhetnek.

  • Ilaria Bugetti , Toszkána régió képviselő-testületének tagja és az Európai Települések és Régiók Tanácsa (CEMR) területfejlesztési szóvivője a kohézió kapcsán a következőket nyilatkozta: „Az uniós kohéziós politika mint a szolidaritás eszköze nemcsak a helyreállításhoz, hanem a jövőre való felkészüléshez is elengedhetetlen lesz. Támogatja a hosszabb távú fejlesztési perspektívát: segít társadalmaink ellenállóbbá tételében, és hozzájárul a fenntartható fejlődési célok eléréséhez.”

  • Isabelle Boudineau, a Régiók Európai Bizottsága „Területi kohéziós politika és uniós költségvetés” (COTER) szakbizottságának elnöke és a franciaországi Új-Aquitania régió alelnöke így nyilatkozott: „ A jövőre való felkészüléshez az EU-nak szilárd költségvetésre, valamint ambiciózus helyreállítási tervre van szüksége. A zöld és a digitális átállás kulcsszerepet játszik a fenntartható és összetartó európai társadalom felépítésében. Hosszú távú céljainkat nem áldozhatjuk fel sürgősségi intézkedésekért. A szolidaritás az egyetlen lehetőség. Állam- és kormányfőinkre óriási felelősség hárul július 17–18-án. Helyi és regionális szinten azonnali eredményekre van szükségünk, és az EU-nak bizonyítania kell, hogy képes felmutatni ezeket. Az európai projekt forog kockán, és nem okozhatunk újra csalódást Európa polgárainak.”

  • Paula Fernández, Kantábria régió spanyol kormányzata elnöki kabinetjének vezetője és belügyi, igazságügyi és külügyi felelős minisztere, valamint az Európai Külső Tengeri Régiók Konferenciájának (CPMR) tagja elmondta: „Azt szeretnénk, ha az uniós helyreállítási terv határozott területi dimenzióval rendelkezne. Aggasztónak tartjuk, hogy a regionális önkormányzatokat esetleg nem vonják be a helyreállítást és rezilienciát támogató alapba. Ha nem veszik figyelembe a sajátos területi igényeket, és nem garantált a részvételünk a nemzeti tervek kidolgozásában, akkor fennáll a veszélye annak, hogy a helyreállítást és rezilienciát támogató alap a vártnál kisebb hatást fejt ki. A helyi és regionális önkormányzatok mindenki másnál jobban ismerik a beruházási igényeket, és jelentősen hozzájárulhatnak a helyreállítási eszköz egészével kapcsolatos demokratikus elszámoltathatóság és politikai felelősségvállalás megerősítéséhez. Rendkívül fontos továbbá, hogy a helyreállítási alapok kiegészítsék a strukturális alapokat és megfelelően össze legyenek hangolva azokkal, valamint hogy a területi kohézió maradjon az egyik fő célkitűzésük.”

  • Jean-Claude Marcourt , a vallon parlament elnöke és az Európai Regionális Jogalkotói Közgyűlések Konferenciája (CALRE) közberuházásokkal foglalkozó munkacsoportjának elnöke kifejtette: „A 2021–2027-es időszakra szóló költségvetés előtt alapvető kihívások állnak, különös tekintettel az európai kötvények kibocsátására, a zöld megállapodás felpörgetésére és az egész Európai Unióra kiterjedő valódi szolidaritásra, nem feledkezve meg az egészségügyi válság, valamint a gazdasági és szociális válság által leginkább sújtottak támogatásáról sem.”

  • Begoña Villacís , Madrid polgármester-helyettese és az EUROCITIES tagja így nyilatkozott: „Lehetőségünk nyílik városaink jövőjének újraformálására, miközben gondoskodunk arról, hogy a polgárok jólléte és jogainak védelme előtérbe kerüljön és központi szerepet kapjon. A városokban érnek össze ezek a kihívások, és már most is történnek erőfeszítéseket ezen a szinten. A Covid19-válságot követő hosszú távú helyreállításhoz azonban valamennyi kormányzati szint szoros együttműködésére van szükség, felhasználva a meglévő eszközöket, például az EU kohéziós politikáját és új utakat keresve arra, hogy a közpolitikákat a polgárok igényei alapján alakítsák.”

Háttér

A Régiók Európai Bizottsága 2017. októberben a kohéziós politika létfontosságú szerepének tudatosítására hozta létre a #CohesionAlliance nevű szövetséget a régiók és városok vezető szövetségeivel – az Európai Határ Menti Régiók Szövetségével (AEBR), az Európai Régiók Gyűlésével (AER), az Európai Regionális Jogalkotói Közgyűlések Konferenciájával (CALRE), az Európai Települések és Régiók Tanácsával (CEMR), az Európai Külső Tengeri Régiók Konferenciájával (CPMR) és az EUROCITIES-zel – partnerségben. Meghirdetése óta a szövetség nyilatkozatát több mint 12 000 személy, 140 régió, 137 város és megye, 50 regionális és helyi kormányzati szövetség, az Európai Parlament 40 tagja és 35 uniós ágazati szövetség írta alá.

A titkárság elérhetősége:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Megosztás :
 
Kapcsolódó hírek

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EUROPE-RECOVERY-WILL-FAIL-WITHOUT-STRONG-COHESION.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EUROPE-RECOVERY-WILL-FAIL-WITHOUT-STRONG-COHESION.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EUROPE-RECOVERY-WILL-FAIL-WITHOUT-STRONG-COHESION.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EUROPE-RECOVERY-WILL-FAIL-WITHOUT-STRONG-COHESION.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EUROPE-RECOVERY-WILL-FAIL-WITHOUT-STRONG-COHESION.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023