Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
Európának erősebb, korszerű és egyszerűsített kohéziós politikára van szüksége a növekvő egyenlőtlenségek leküzdéséhez  

A helyi vezetők figyelmeztetnek arra, hogy rendelkezésre álló források veszhetnek el, és kérik az Igazságos Átmenet Alap végrehajtásának felgyorsítását.

A Régiók Európai Bizottsága (RB) a plenáris ülésén több olyan véleményt is elfogadott, melyekben emlékeztet arra, hogy a kohéziós politika kiemelkedő szerepet játszik az uniós régiók közötti egyenlőtlenségek csökkentésében, miközben segíti az Uniót az igazságos átmenet megvalósításában, a fosszilis tüzelőanyagoktól való függőség csökkentésében és energiafüggetlenségének növelésében. Az Ukrajna ellen indított háború és az energiaválság még inkább rávilágított arra, hogy erős kohézióra van szükség Európában, míg a Covid19-világjárvány megmutatta, hogy a területek közötti digitális kohézió biztosításához sürgős uniós, nemzeti, regionális és helyi szintű intézkedésekre van szükség.

A kohéziós politika sikeresen bizonyította rugalmasságát és hatékonyságát az előre nem látható válságok, például a Covid19-világjárvány és az Ukrajna ellen folyó háború során nyújtott támogatás tekintetében. Alapvetően fontos azonban, hogy a kohéziós politika az Unió fő beruházási eszköze maradjon, amelynek célja, hogy stabil és kiszámítható többéves beruházási tervek révén segítsen küzdeni az Európán belüli egyenlőtlenségek és a növekvő digitális szakadék ellen. Meg kell őrizni a kohéziós politika e hosszú távú stratégiai szerepét, hogy hozzá tudjon járulni az EU-n belüli szolidaritás erősödéséhez. Ennek érdekében az RB támogatja a „ne árts a kohéziónak” elv teljes körű végrehajtását is, amely összhangban van az RB által képviselt „Alapvető értékünk, a kohézió” koncepcióval. Arra kéri az Európai Bizottságot, hogy szorosan működjön együtt az RB-vel az elv meghatározása során. Ezeket az üzeneteket fogalmazták meg a helyi és regionális vezetők az RB októberi plenáris ülésszakán, amelyre az idén 20. alkalommal megrendezett Régiók és Városok Európai Hetével egy időben került sor.

Az RB tagjai kiemelték a kohéziós politika egyedülálló megközelítését, amely a regionális és helyi szinten megállapított területi szükségletek elemzésén alapul. Ez teljes mértékben részvételen alapuló és demokratikus folyamatot követ, ellentétben a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz által támogatott nemzeti helyreállítási tervekkel, amelyeket nagyrészt a régiók bevonása nélkül dolgoztak ki, amint arra az RB által október 11-én közzétett, az Európai Unió régióinak és városainak helyzetéről szóló éves jelentés is rámutatott. A helyi és regionális vezetők arra is figyelmeztettek, hogy a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz és a kohéziós politika közötti koordinációt és azok összekapcsolását szolgáló valódi mechanizmus hiányában fennáll az átfedések vagy annak kockázata, hogy a két eszköz kiszorítja egymást.

Az RB arra kéri továbbá az uniós intézményeket, hogy a területek közötti egyenlőtlenségek leküzdése érdekében biztosítsák a teljes körű digitális kohéziót Európában. Az RB figyelmeztet arra, hogy a szélesedő digitális szakadék növelheti a társadalmi és területi egyenlőtlenségeket, mivel hatással van a helyi szinten nyújtott szolgáltatásokra, például az e-egészségügyi szolgáltatásokhoz és a tananyagokhoz való hozzáférésre, illetve számos polgárt akadályozhat alapvető szolgáltatásokhoz, például a készpénzmentes fizetéshez vagy az elektronikus szavazáshoz való hozzáférésben. Mindemellett az erősebb digitális kohézió a demográfiai hanyatlás visszafordításának eszköze lenne a szárazföldi, vidéki és hegyvidéki területeken.

A helyi közösségek közötti egyenlőtlenségek fokozódásának elkerülése érdekében az is rendkívül fontos, hogy a környezeti átmenet Európa valamennyi régiója számára igazságos módon valósuljon meg. Az Oroszország által 2022 februárjában indított offenzíva megnehezítette, ugyanakkor még sürgetőbbé tette az igazságos átmenetet, ezért a források időben történő mozgósítása érdekében fel kell gyorsítani a 19,3 milliárd EUR összegű Igazságos Átmenet Alap (IÁA) programtervezését. A helyi vezetők rámutattak, hogy míg a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz forrásait egy éven belül előteremtették, az Európai Bizottság és a tagállamok közel három éve dolgoznak az IÁA-n. Ha az IÁA-program nem indul el 2022-ben, fennáll annak a kockázata, hogy a rendelkezésre bocsátott források 25%-ának megfelelő teljes éves allokáció elveszik.

Nathalie Sarrabezolles (FR/PES), a nyolcadik kohéziós jelentésről szóló vélemény előadója így fogalmazott: „Ma nagyobb szükségünk van a kohéziós politikára, mint valaha; nyilván azért is, hogy enyhítsük jelenlegi válságok hatásait, de legfőképpen azért, hogy csökkentsük a kontinensünkön meglévő egyenlőtlenségeket. A kohéziós jelentés ugyanis azt mutatja, hogy egyes régiók lemaradtak a fejlődésben. Merítsünk a jövőorientált megoldásokból az európai konvergenciafolyamat újraindítása érdekében.”

Gaetano Armao (IT/EPP), a digitális kohézióról szóló vélemény előadója elmondta: „A digitális kohéziót be kell építeni az EU-szerződésbe, mivel az fontos új dimenzióval egészíti ki a hagyományos »gazdasági, társadalmi és területi kohézió« fogalmát. Ez nagyon fontos, mivel a konnektivitás lehetőségével és digitális készségekkel rendelkező polgárok jelentős értéket képviselhetnek közösségeik számára. A digitális szakadékot hivatalosan nem ismerik el az EU kohézióját fenyegető veszélyként. Nyilvános vitára van szükség arról, hogy miként lehetne megszüntetni az innovációs és digitális szakadékot, és a vita során a »digitális kohézió« fogalmának megértésére kell összpontosítani, ehhez pedig el kell ismerni a technológia életünkben betöltött alapvető szerepét, és be kell építeni az (EU-Szerződésben meghatározott) kohéziós célkitűzéseket az Unió digitális jogaiba, elveibe és szakpolitikáiba.”

Sari Rautio (FI/EPP), az „Igazságos és fenntartható átállás a szénbányászati és energiaintenzív régiók összefüggésében” című vélemény előadója kijelentette: „Az Európában dúló háború miatt az igazságos átmenet csak még sürgetőbbé vált. Úgy gondolom, hogy az alacsony szén-dioxid-kibocsátású társadalomra való, elkerülhetetlen átállás során a polgárok különböző igényeit kell előtérbe helyezni, mégpedig új munkahelyek és készségek létrehozásával. Az energiaágazat, a különféle iparágak, a feldolgozóipar és a kkv-k nehézségekkel küzdenek, ezért fontos támogatni az ipar szén-dioxid-semlegességre irányuló törekvéseit. Az IÁA szerepet játszhat e cél elérésében. A leghatékonyabb eszközök feltárása csak akkor járhat sikerrel, ha a régiókat és a városokat bevonják a tervezés és a végrehajtás valamennyi szakaszába. A gépezetet azonban működőképessé is kell tennünk!”

Háttér-információk

A nyolcadik kohéziós jelentést az Európai Bizottság február 9-én tette közzé. Ez pozitív és negatív tendenciákat egyaránt kimutat az uniós régiókban, városokban és vidéki területeken: a kevésbé fejlett régiók feljebb zárkóztak, de számos átmeneti régió fejlődési csapdába került. A növekvő innovációs szakadék ugyanakkor mindkét régiótípus számára megnehezíti a felzárkózást. Az Európai Parlament néhány héttel ezelőtt fogadta el álláspontját a 8. kohéziós jelentésről.

Annak érdekében, hogy támogassák a klímasemleges gazdaságra való átállás által leginkább érintett régiókat, az európai zöld megállapodás részeként létrehozták az „igazságos átmenet mechanizmust”. Ez magában foglalja az Igazságos Átmenet Alapot (IÁA), amely a 2021–2027-es időszakban mintegy 19 milliárd EUR-t fog beruházni e területeken. Az egyes tagállamoknak az Alapból való részesedéséről itt tájékozódhat.

A városok és régiók főbb európai szövetségeivel együtt az RB a kohéziós szövetség (#CohesionAlliance) alapító partnere. Ezzel azt kívánja hangsúlyozni, hogy a kohézió az Európai Unió alapvető értéke, és valamennyi uniós szakpolitika és beruházás kulcsfontosságú célkitűzése kell hogy legyen. Bővebb információ itt található.

Kapcsolattartó:

Matteo Miglietta

Tel.: +32 (0) 470 89 53 82

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Megosztás :
 
Kapcsolódó hírek

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EUROPE-FIGHT-GROWING-INEQUALITIES.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION-IN-DALARNA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EUROPE-FIGHT-GROWING-INEQUALITIES.ASPX

Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
01.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EUROPE-FIGHT-GROWING-INEQUALITIES.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM-FOCUS-ON-INCREASING-CONNECTIVITY-DIGITAL-RESILIENCE-AND-DIGITAL-MATURITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EUROPE-FIGHT-GROWING-INEQUALITIES.ASPX

Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
30.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EUROPE-FIGHT-GROWING-INEQUALITIES.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023