Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
#EURegionsWeek: A kohézió Európa jövőjének a kulcsa  
A Régiók és Városok Európai Hete 16. alkalommal kerül megrendezésre Brüsszelben

„Az ifjúság, a régiók és a városok jelentik Európa jövőjét” és „Az egység és a kohézió jelenti Európa jövőjét” mottók jegyében több száz helyi és regionális vezető, valamint több kiemelt uniós vezető gyűlt össze Brüsszelben október 8-án a Régiók és Városok Európai Hete megnyitójára. A Régiók Európai Bizottsága (RB) és az Európai Bizottság által közösen szervezett éves konferencia a világ legnagyobb regionális fejlesztéssel foglalkozó rendezvénye.

Az 1988-ban létrehozott uniós kohéziós politika 30 év alatt fő beruházási eszközzé vált, a városokat és régiókat támogatva a munkahelyteremtés és a gazdasági növekedés, a versenyképesség növelése és a fenntartható fejlődés, valamint a polgárok életminőségének javítása terén. Elsődleges célja, hogy áthidalja az uniós régiók közötti és azokon belüli egyenlőtlenségeket, valamint hozzájáruljon az Unió harmonikus fejlődéséhez és az európaiak jólétéhez.

Nyitóbeszédében Karl-Heinz Lambertz , a Régiók Európai Bizottságának elnöke elmondta, hogy „a kohézióba való beruházás sokkal több, mint puszta pénzköltés: alapvető európai értékeink gyakorlatba ültetését jelenti. Az EU, a nemzeti kormányzatok, a regionális és helyi önkormányzatok közötti együttműködés révén rávilágít arra, hogy a 21. század legnagyobb problémáival csak közös munkával, a szolidaritás jegyében tudunk megbirkózni. A kohéziós támogatások csökkentése ellentétes az EU területi, gazdasági és társadalmi kohézióval kapcsolatos céljaival. Ha meg akarjuk nyerni a polgárok szívét és eszét magunknak, akkor minden eddiginél nagyobb szükségünk van egy erős kohéziós politikára. Kohézió nélkül nem létezhet Unió.”

Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke erről így nyilatkozott: „Ma azért gyűltünk össze, hogy régióink és városaink jövőjéről beszéljünk – de valójában az Unió jövőjéről beszélünk, hiszen a kettő szorosan összefügg. Az elkövetkező évtizedben az Európai Bizottság továbbra is támogatni fogja a régiókat és a városokat az innovatívabb és környezetbarátabb gazdaság felé történő átmenet, a munkahelyteremtés, a növekedés és a társadalmi haladás elérésében. A kohéziós politika – az európai szolidaritás egyik legkonkrétabb példája – kulcsfontosságú szerepet fog játszani ebben, csakúgy mint a Horizont Európa, az Erasmus +, az InvestEU és az összes többi, a következő uniós költségvetés javaslatában szereplő program és kezdeményezés. De ahhoz, hogy ez a támogatás időben elérje a régiókat és a városokat, elengedhetetlen, hogy a következő európai választások előtt megállapodjunk a következő hosszú távú uniós költségvetésről.”

Corina Creţu regionális politikáért felelős biztos kijelentette: „Büszke vagyok az új, korszerűbb, rugalmasabb, egyszerűsített kohéziós politikára irányuló javaslatra, amelyet májusban terjesztettünk elő. Sok azonban még a tennivaló. Ahhoz, hogy a beruházások 2021-ben valóban megkezdődhessenek, most kell kezdenünk megtervezni a következő programokat. Ma van a Régiók és Városok Európai Hete rendezvényének első napja. Ez jó alkalom arra, hogy megvitassuk a kohéziós politika jövőjét, és máris szeretném ismertetni javaslataimat, amelyek segítséget nyújtanak a tagállamoknak és a régióknak programjaik elkészítésében.”

Pavel Telička , az Európai Parlament alelnöke kifejtette: „A kohéziós politika a szolidaritás legerőteljesebb kifejezése az EU-ban. A rajta keresztül megvalósuló beruházások az Unió hosszú távú célkitűzéseit szolgálják. Ezért fontos, hogy a lehető legjobban kihasználjuk a benne rejlő lehetőségeket a 2020 utáni időszakban, növelve rugalmasságát, hozzáadott értékét, valamint koherenciáját és az európai szemeszter folyamatával való összhangját. A kiadási mutatókon alapuló állandó és objektív értékelés előtérbe helyezésével, valamint a szükséges kiigazítások végrehajtásával ösztönözni fogjuk a gazdasági növekedést, és új lehetőségeket teremtünk, különösen azokon a területeken, ahol kilátások nyílnak a polgárok számára Európa-szerte. A Régiók és Városok Európai Hete nagyszerű lehetőséget kínál arra, hogy megvitassuk a kohéziós politika jövőjét azokkal, akik konkrét ismeretekkel és tapasztalatokkal rendelkeznek helyi szinten."

Az új uniós költségvetésben a 2020 utáni, minden régióra és városra kiterjedő erős kohéziós politika szószólójaként az RB más vezető, régiókat és városokat képviselő uniós szövetségekkel karöltve tavaly létrehozta a #CohesionAlliance kohéziós szövetséget. Ez a helyi szerveződésű mozgalom nyitva áll bárki előtt, aki úgy gondolja, hogy a kohéziós politikának a jövőben is az EU alappillérét kell képeznie. A Régiók és Városok Európai Hete tavalyi megnyitóján életre hívott szövetség nyilatkozatát időközben több mint 8000 támogató írta alá, köztük 114 régió, 110 város és megye, 45 regionális és helyi önkormányzati szövetség, 30 európai parlamenti képviselő, 35 uniós ágazati szövetség és 141 más intézményi partner, például egyetemek, kutatóközpontok és európai területi együttműködési csoportosulások (EGTC - k). A #CohesionAlliance továbbra is nyitott az új belépésekre, és szorosan figyelemmel kíséri a költségvetésről folyó intézményközi tárgyalásokat.

Háttér:

A Régiók és Városok Európai Hete alkalmából minden évben több ezer résztvevő – helyi, regionális és európai közigazgatásnál dolgozó, tudós és szakértő – találkozik egymással, hogy több mint 170 workshopon, szemináriumon, megbeszélésen és találkozón véleményt cseréljen a kohéziós politika különböző aspektusairól ez alatt a négy nap alatt. Az idei rendezvény a következőkre fektet külön hangsúlyt: a strukturális akadályok leküzdése, a humántőke növelése és az életminőség javítása érdekében erős kohéziós politikára van szükség a 2020 utáni időszakban is; a globalizáció, a digitális átalakulás és az éghajlatváltozás helyi hatásainak kezelése, valamint az ifjúságra, a bevándorlók integrációjára és a társadalmi integrációra vonatkozó hatékony regionális és helyi stratégiák.

Az esemény képei és felvételei ingyenesen letölthetők.

Kapcsolat:

Carmen Schmidle

Tel.: +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu