Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
Az EU „új munkamódszere” a polgárokkal való széleskörű és hosszú távú szerepvállalás segítségével: a következő lépések  

A március 14–15-én Bukarestben megrendezett Régiók és városok európai csúcstalálkozója alkalmával Karl-Heinz Lambertz, a Régiók Európai Bizottsága (RB) elnöke és Luca Jahier, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) elnöke ismételten együttműködésre kérte az uniós intézményeket, hogy a következő mandátumidőszakban (2019–2024) létre lehessen hozni egy „ állandó uniós strukturált mechanizmust ” a polgárokkal, városokkal, régiókkal és a civil társadalommal folytatandó konzultációkhoz.

Az elmúlt években az uniós, nemzeti és helyi szintű intézmények valamennyien megpróbálták bevonni a polgárokat az uniós projektbe, hogy jobb, átláthatóbb és elfogadottabb legyen az uniós szakpolitikai döntéshozatal. A mai napon az EU két tanácsadó testületének elnöke, Luca Jahier az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság és Karl-Heinz Lambertz a Régiók Európai Bizottsága részéről ismételten arra kérte az Európai Parlamentet, az Európai Bizottságot és az Európai Tanácsot, hogy hozzanak létre egy közös állandó mechanizmust az „európai polgári konzultációkhoz”.

„Az Európai Uniónak minden eddiginél nagyobb szüksége van meggyőződésének és alapvető értékeinek megújítására. Ez magában foglalja azt, hogy az uniós intézmények hogyan kezelik az embereket foglalkoztató kérdéseket, és hogy közvetlenebbül bevonják őket a döntéshozatalba. A civil társadalmi szervezetek kulcsfontosságú szerepet játszhatnak ebben, és készen állnak arra, hogy új párbeszédet kezdjenek a polgárokkal” – jelentette ki Luca Jahier .

„A demokrácia a régióinkban és városainkban kezdődik. Az emberekhez legközelebbi szinten választják meg képviselőiket, akik napi szinten kapcsolatban állnak a polgárokkal. Arra kérem az összes uniós tagállam helyi vezetőit, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy évente egyszer valódi európai szintű vitát lehessen folytatni. Ennek a vitának azokat a témákat kell középpontba állítania, amelyek a leginkább fontosak, és vissza kell csatornáznia azokat az uniós szintre, hogy cselekvésre szólítsanak fel. Nem elegendő csak figyelni, ha azt akarjuk, hogy Európa demokratikusabbá váljon” – érvelt Karl-Heinz Lambertz .

Mindkét elnök felszólalt március 15-én a Régiók és városok európai csúcstalálkozóján Bukarestben, az RB és a román uniós elnökség közösen szervezett rendezvényén, amelyen több mint 700 polgármester, illetve regionális kormányzati és parlamenti választott képviselő vett részt. 2015 óta az RB több mint 200 civil párbeszédet szervezett, amelyeken 27 tagállam 40 000 polgára vett részt. Az EGSZB 27 nemzeti konzultáción vállalt szerepet a civil társadalommal, ezeken több mint 1000-en vettek részt civil társadalmi szervezetek képviseletében.

Háttér

2018. december 13–14-én az Európai Tanács megvitatta a nemzeti kormányok által „Európa jövőjéről” tartott 1700 polgári konzultáció és párbeszéd eredményeit. Luca Jahier elnök és Karl-Heinz Lambertz elnök elsőként reagáltak, és javaslatot tettek „a polgárokkal folytatott strukturált konzultációk és párbeszédek állandó mechanizmusának” létrehozására. Egy ilyen mechanizmus magában foglalná a regionális parlamenteket és közgyűléseket, a helyi önkormányzatokat és a civil társadalmi szervezeteket azzal a céllal, hogy rendszeresen hatást gyakoroljanak az uniós szakpolitikai ciklusra. Az uniós intézmények most vitatják meg a projektet, és a tervek szerint a jövő év végén el is indítják azt.

   

További információk:

A polgárokkal való strukturált konzultáció és párbeszéd állandó uniós mechanizmusa
A régiók és városok 8. európai csúcstalálkozója

             

Kapcsolat:

Nathalie Vandelle
Tel.: +32 (0)2 282 24 99
nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Share: