Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
Az EU-nak jobban együtt kell működnie a régiókkal és a városokkal az egészségügyi kérdésekben  

Az egészségügyben nagyobb uniós szerepvállalásra, valamint a városokkal és régiókkal folytatott fokozott együttműködésre és a gyógyszerpiac átszervezésére van szükség ahhoz, hogy az EU le tudja küzdeni az egészségügyi válságokat, vélik a helyi és regionális vezetők.

A helyi és regionális vezetők támogatták, hogy az Európai Unió kapjon nagyobb szerepet az egészségügyi kérdésekben, és helyeselték a kritikus fontosságú gyógyszerek és felszerelések stabil és biztonságos ellátásának garantálására irányuló uniós terveket is. A Régiók Európai Bizottsága május 7–9-i plenáris ülésén elfogadott számos ajánlásban azonban azt is felvetik, hogy az EU-nak az egészségügyi válságok leküzdésére irányuló terveit aláássa az, hogy nem tulajdonítanak kellő jelentőséget a helyi és regionális önkormányzatoknak, amelyek pedig az uniós országok kétharmadában az egészségügyi rendszerek sarokkövei.

Az ajánlások, ha azokat az uniós jogalkotók elfogadják, arra köteleznék az uniós ügynökségeket – például az Európai Gyógyszerügynökséget és az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központot –, hogy szorosan működjenek együtt a helyi és regionális önkormányzatokkal, és teljes mértékben használják ki a határokon átnyúló egészségügyi együttműködésben rejlő lehetőségeket. A javaslatok – amellett, hogy támogatják az egészségügyi termékek sürgősségi tartalékainak bővítését, azt is erőteljesen szorgalmazzák, hogy a „diszfunkcionális” gyógyszerpiac biztonságosabbá és átláthatóbbá tételére irányuló erőfeszítések részeként térképezzék fel azt is, hogy milyen okai vannak az egyes gyógyszerek terén jelentkező hiánynak – ami már a világjárvány előtt is problémát jelentett. Az RB kéri továbbá, hogy alakítsák ki a fertőző betegségek tanulmányozására és kezelésére szakosodott, referenciaintézményeknek kijelölt kórházak hálózatát.

Az ajánlásokat három vélemény tartalmazza, amelyek közül az egyik az Európai Bizottság által már ismertetett európai egészségügyi unió építőelemeit értékeli, a másik kettő pedig az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központra, az Európai Gyógyszerügynökségre és az uniós gyógyszerstratégiára összpontosít.

Roberto Ciambetti (IT/ECR), Veneto régió közgyűlésének elnöke, az Európai egészségügyi unió: az EU rezilienciájának megerősítése című vélemény előadója így fogalmazott: „A 27 tagállam közül 19-ben – különböző mértékben – a helyi és regionális önkormányzatok felelősek az egészségügyi ellátásért, és számos ilyen országban az egészségügy finanszírozásához is hozzájárulnak. Egy, a járványok gyors megfékezésére képes »európai egészségügyi unió« nem képzelhető el ezeknek az önkormányzatoknak a szoros bevonása nélkül. Ki kell alakítanunk a referenciaintézménynek tekintett kórházak hálózatát, bővítenünk kell az európai termelési kapacitásokat, emellett nagy biztonsági készleteket kell felhalmoznunk és jobb adatokat is kell gyűjtenünk, hogy tudjuk, hol vannak a gyenge pontjaink.”

Birgitta Sacrédeus (SE/EPP), az Európai gyógyszerstratégia és jogalkotási javaslat az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) megbízatásának módosításáról című vélemény előadója, Dalarna régió közgyűlésének tagja, kijelentette: „Melegen üdvözöljük az Európai Bizottság által előterjesztett betegcentrikus gyógyszerstratégiát, amely biztosítani kívánja, hogy Európa-szerte minden páciens hozzáférjen biztonságos, hatékony és megfizethető gyógyszerekhez, normál körülmények között és egészségügyi válságok idején egyaránt. Mivel a helyi és regionális önkormányzatok gyakran kulcsszerepet játszanak a gyógyszerek finanszírozásában, értékelésében és biztosításában, valamint a válságkezelésben és a felkészültségben, véleményünkben kifejtjük, hogy őket is be kell vonni a gyógyszerészeti területet érintő európai bizottsági javaslatok kidolgozásába.”

Olgierd Geblewicz (PL/EPP), Nyugat-Pomeránia vajdaság elnöke és A határokon át terjedő egészségügyi veszélyek és az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ megbízatása című vélemény előadója leszögezte: „Az RB úgy véli, hogy a régiókat politikai szinten teljes mértékben be kell vonni ezeknek a terveknek a kidolgozásába és végrehajtásába. Kérjük, hogy dolgozzanak ki hatékony eszközöket a határ menti régiók közötti koordinációhoz, gondolva az Európai Unió külső határainál fekvő régiókra is, és javasoljuk határon átnyúló régióközi kapcsolattartó csoportok létrehozását. Emellett az RB-nek – mint valamennyi uniós tagállam helyi és regionális önkormányzatait képviselő intézménynek – a képviselőit megfigyelőként be kell vonni a népegészségügyi szükséghelyzetek kezelésére uniós szinten létrehozott testületek, bizottságok és munkacsoportok, különösen a népegészségügyi szükséghelyzetekkel foglalkozó tanácsadó bizottság munkájába.”

A három véleményben szereplő egyéb ajánlásokban az RB feltételesen támogatja azt az elgondolást, hogy egy új szervként létrehozzák az Európai Unió Egészségügyi Szükséghelyzet-felkészültségi és -reagálási Hatóságot, és sürgeti az Európai Bizottságot, hogy a helyi és regionális szint igényeire és tapasztalataira építve dolgozzon ki „konkrétabb” és „életképes” javaslatokat a gyógyszerellátás biztonságának fokozása érdekében. Kérte továbbá, hogy az Európai Bizottság tegyen javaslatokat az adatbiztonsággal kapcsolatos aggályok hangsúlyozására. Az RB támogatja az ECDC megbízatásának módosításait, de hangsúlyozza, hogy szükség van egy ehhez kapcsolódó kapacitásépítési folyamatra – például a digitális infrastruktúra és a távorvoslás terén –, valamint arra is, hogy odafigyeljenek a határ menti régiókban a nemzetközi együttműködésben rejlő lehetőségekre.

Az online plenáris ülésén a Régiók Európai Bizottsága elfogadott egy további véleményt A Covid19-válság tapasztalatai és tanulságai a régiókban és városokban témában, valamint egy állásfoglalást Szabad mozgás a Covid19-világjárvány idején (digitális zöldigazolvány) és az oltóanyaggyártás bővítése címmel. Az állásfoglalásban szerepel egy, „a Covid19-fertőzések kezelésére vagy megelőzésére szolgáló gyógyszerekre és orvosi technológiákra vonatkozó szabadalmak ideiglenes felfüggesztését” szorgalmazó felhívás. A válság tanulságairól szóló, Joke Schauvliege (BE/EPP), a flamand parlament tagja által kidolgozott vélemény ajánlásai a válság nem orvosi vonatkozásaival is foglalkoztak, különös tekintettel a vidéki és peremterületek tapasztalataira. Ez a vélemény, amely az Európai Bizottság felkérése nyomán született, be fog épülni abba a jelentésbe, amelyet az Európai Bizottság állít össze az Európai Unió Tanácsa számára. Ez az az intézmény, amelynek keretében az uniós országok miniszterei találkoznak jogszabályok elfogadása és a szakpolitikák összehangolása érdekében.

A Régiók Európai Bizottsága 2020 októberében közzétett első éves helyi és regionális barométerében nagyon jelentős különbségeket állapított meg az egészségügyi ellátás terén az EU régiói között, még akár ugyanazon tagállam régiói esetében is. Az éves helyi és regionális barométer részeként végzett felmérés megállapította, hogy az európaiak jobban bíznak a regionális és helyi önkormányzatokban, mint az EU-ban vagy nemzeti kormányukban, és úgy vélik, hogy ha a regionális és helyi önkormányzatok nagyobb befolyást kapnának, az pozitív hatással lenne az EU problémamegoldó képességére. Az egészségügy az a terület, ahol az európaiak a leginkább szeretnék, hogy a regionális és helyi önkormányzatok nagyobb befolyást gyakoroljanak az uniós szinten hozott döntésekre.

Háttér

A Régiók Európai Bizottsága jelentései és tanulmányai: Éves regionális és helyi barométer ( teljes jelentés és egészségügyi hatás adatokban kifejezve, 2020. októbertől); A Covid19-válság hatása a regionális és helyi önkormányzatokra (közös RB–OECD felmérés, 2020. október); Területi hatásvizsgálat: A városok és régiók helyzete a Covid19-válságban (2020. október); Regionális egészségpolitikai válaszok a Covid19-válságra (2020. október); A határokon átnyúló egészségügyi ellátásról szóló irányelv végrehajtása az európai régiókban (2020. október).

Helyi tapasztalatok: Az RB információs platformja (a helyi és regionális önkormányzatok tapasztalatai a világjárvány első hullámában); A városok új perspektívái (a Eurocities jelentése több tucat példával települési fellépésekre, kezdeményezésekre és projektekre).

Kapcsolattartó:

Andrew Gardner

Tel.: +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Megosztás :
 
Kapcsolódó hírek

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EU-MUST-WORK-MORE-WITH-REGIONS-AND-CITIES-ON-HEALTH-MATTERS.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EU-MUST-WORK-MORE-WITH-REGIONS-AND-CITIES-ON-HEALTH-MATTERS.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EU-MUST-WORK-MORE-WITH-REGIONS-AND-CITIES-ON-HEALTH-MATTERS.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EU-MUST-WORK-MORE-WITH-REGIONS-AND-CITIES-ON-HEALTH-MATTERS.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EU-LOCAL-REGIONAL-LEADERS-CALL-INCREASED-SUPPORT-OUTERMOST-REGIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EU-MUST-WORK-MORE-WITH-REGIONS-AND-CITIES-ON-HEALTH-MATTERS.ASPX

EU local and regional leaders call for increased support for outermost regions
EU local and regional leaders call for increased support for outermost regions
09.02.2023