Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
Az EU-nak kiemelten kell kezelnie a biológiai sokféleséget és az éghajlatváltozást – figyelmeztet az ENSZ  
A Régiók Európai Bizottsága elnöke arra kéri az EU-t, hogy fokozza erőfeszítéseit, ‎ válaszul a „mélységesen aggasztó” ENSZ-jelentésre.

Az Európai Uniónak kiemelt figyelmet kell szentelnie a szén-dioxid-kibocsátás radikális csökkentésére irányuló erőfeszítéseknek és a biodiverzitás kérdésének – fogalmazott május 7-i beszédében a Régiók Európai Bizottsága elnöke. Karl-Heinz Lambertz ezzel arra az ENSZ-jelentésre reagált, amely szerint az életfeltételeinket biztosító rendszer, azaz a természet soha nem látott veszélyben van: egymillió fajt fenyeget a kihalás kockázata. Lambertz elnök szerint a jelentés igazi vészjelzés minden kormányzati szint számára, hogy haladéktalanul együtt kell működni.

Az IPBES (a biológiai sokféleséggel és az ökoszisztéma-szolgáltatásokkal foglalkozó kormányközi tudománypolitikai platform) jelentése nemzetközi szakemberek mintegy 15 000 tudományos értekezés eredményeire épülő megállapításait tükrözi, és legfontosabb eredményeit május 6-án tette közzé az ENSZ. A jelentés nagyon őszintén fogalmaz és rendkívül komoly figyelmeztetéseket tartalmaz. Megállapítja, hogy a biológiai sokféleség az emberiség történelmében soha nem látott mértékben csökken, egyre gyorsabban halnak ki egyes fajok, az emberiség pedig az egész világon tönkreteszi a gazdaságaink, az életben maradásunk, az élelmezésbiztonságunk, az egészségünk és az életminőségünk alapjait.

Lambertz elnök (BE/PES) úgy fogalmazott, hogy „a természet életet ad nekünk, mi pedig tönkretesszük. Az elmúlt fél évszázadban sikerült megoldanunk azt a problémát, hogy élelemmel lássuk el a világ gyorsan növekvő népességét, de mindez nagyon sokba kerül a természetnek. Minél előbb meg kell találnunk annak módját, hogy úgy élelmezzük az emberiséget, hogy közben biztosítjuk a fenntartható fejlődést és helyreállítjuk a biodiverzitást. Ezt a problémát közösen, minden kormányzati szintet – köztük a városokat és a régiókat is – bevonva kell megoldani. Az éghajlatváltozás kezelésének és a biodiverzitás védelmének is kiemelt uniós témává kell válnia. Még mindig nincs túl késő ahhoz, hogy biztosítsuk a biológiailag sokféle, szén-dioxid-mentes világot, de ehhez olyan összehangolt erőfeszítésekre és beruházásokra van szükség, amelyek helyi eredményeket hoznak.”

Roby Biwer (LU/PES), az RB ENVE szakbizottságának első alelnöke és biodiverzitással foglalkozó előadója szerint „a biológiai sokféleséget egészségünk és jólétünk alapjának kell tekintenünk. A biodiverzitás az alapja ugyanis azoknak az ökoszisztémáknak, amelyektől mi magunk is függünk, és mivel a biodiverzitás jelenti a minket körülvevő környezetet, meg kell azt óvnunk, és meg kell tanulnunk harmóniában élni ezekkel az ökoszisztémákkal.”

Roby Biwer kiemelte, hogy az európai szavazók tudják, hogy szoros összefüggés van a biológiai sokféleség és az éghajlati intézkedések között. Ennek illusztrálására utalt arra a felmérésre, amelyet május 6-án tett közzé az Eurobarometer . Ebből kiderül ugyanis, hogy „az európaiak kétharmada teljes mértékben egyetért azzal, hogy a természet védelme nélkülözhetetlen az éghajlatváltozás kezeléséhez”.

Az RB is részt vesz a 2020 utáni időszakra vonatkozó, a biológiai sokféleségre vonatkozó globális és európai szakpolitikai keret kialakításában. Az IPBES-jelentéshez hasonlóan az RB 2018 októberében elfogadott ajánlásai is hangsúlyozzák, hogy az európai városoknak és régióknak olyan fenntartható egységekké kell válniuk, amelyek megóvják a környezetet, helyreállítják a biológiai sokféleséget, megőrzik és javítják az ökoszisztéma-szolgáltatásokat, és közben kielégítik lakóik alapvető szükségleteit is. Az RB ambiciózus, időhöz kötött, tudományos megalapozottságú uniós biodiverzitásstratégiát szorgalmazott a 2020 utáni időszakra, hogy meg lehessen óvni a biológiai sokféleséget és a Földünkön előforduló számtalan életformát. Azt is kérte, hogy az uniós és ENSZ-politikákban kifejezetten ismerjék el, hogy a helyi és regionális önkormányzatok nélkülözhetetlen szerepet játszanak a biológiai sokféleség előmozdításában, valamint hogy a városoknak és a régióknak meg kell kapniuk a szükséges támogatást.

Az RB konkrét intézkedéseket is javasol: több határokon átnyúló zöld infrastruktúrára és zöld folyosóra van szükség, hogy az állatok könnyen tudjanak egyik helyről a másikra vándorolni; segíteni kell a helyi és regionális kormányzatokat az invazív fajok elleni küzdelemben; nagyobb szerepet kell szánni a települési és regionális hatóságoknak a vadon élő állatok és növények kereskedelme elleni küzdelemben; több kutatást kell végezni arról, hogy miként lehet növelni a biológiai sokféleséget a városi térségekben, valamint több forrást kell biztosítani a biodiverzitással kapcsolatos munkákhoz.

Kapcsolat:

Andrew Gardner

Tel.: +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Share: