Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
Az EU-nak növelnie kell gyógyszergyártási kapacitását  

Nem elegendő gyártási kapacitás, régóta fennálló egyenlőtlenségek a városi és vidéki régiók között, valamint az együttműködés hiánya – helyi és regionális vezetők a világjárvány tanulságait hangsúlyozták

A Régiók Európai Bizottsága tagjai május 7-i ülésükön leszögezték, hogy az Európai Uniónak csökkentenie kell a határain kívüli gyártóktól való függőségét azáltal, hogy ösztönzi a kritikus fontosságú gyógyszerek és védőfelszerelések gyártásának Európába való visszatérését. A „stratégiai autonómia” iránti felhívás egyike „A Covid19-válság tapasztalatai és tanulságai a régiókban és városokban” című véleményben megfogalmazott ajánlásoknak.

A vélemény emellett megállapítja, hogy az egyik eszköz, amellyel megerősíthető az Unió egészségügyi válságok megelőzésére, kezelésére és azokból való kilábalásra irányuló képessége, a helyi, regionális, nemzeti és uniós szintű hatóságok közötti szorosabb együttműködés. Az ajánlások különös figyelmet szentelnek a vidéki régiók helyzetének, és sürgetik az EU-t, hogy növelje költségvetésének és állami támogatási szabályainak rugalmasságát, valamint csökkentse a városi és vidéki közösségek közötti szakadékot, különösen a digitális és a közlekedési infrastruktúra tekintetében. A helyi és regionális vezetők azt is szorgalmazzák, hogy az EU szorosabban vonja be a helyi és regionális önkormányzatokat az olyan új uniós eszközök kidolgozásába, mint a Next Generation EU helyreállítási tervei és az élelmiszerválság-elhárítási mechanizmus.

„A Covid19-válság tapasztalatai és tanulságai a régiókban és városokban” című vélemény előadója, Joke Schauvliege (BE/EPP), a flamand parlament képviselője elmondta: „Ez a vélemény a régiók, a civil társadalom és a különböző területek szakértőinek széles körű konzultációját és részvételét követően született meg, és rámutat arra, hogy a Covid19-válságból komoly tanulságokat kell levonni. Például Európának nagyobb figyelmet kell fordítania a regionális és helyi szinttel való intenzív együttműködésre, és teljes jogú partnerként kell őket a tárgyalóasztalhoz hívnia. Az Európa jövőjéről szóló vita alkalmat jelent arra is, hogy átgondoljuk Európa tágabb jövőképét, beleértve az egészségügy terén meglévő uniós hatásköröket is.”

Az RB észrevételei, melyeket az Európai Bizottság főtitkárának kérésére fogalmazott meg, hozzá fognak járulni ahhoz a jelentéshez, amelyet az Európai Bizottság készít elő az Európai Unió Tanácsának, vagyis annak az intézménynek számára, melynek keretében az egyes uniós országok miniszterei találkoznak, hogy jogszabályokat fogadjanak el és összehangolják a szakpolitikákat.

A nagyobb mértékű részvételre való felhívás azt tükrözi, hogy az RB már régóta támogatja a különböző kormányzati szintek közötti együttműködést, és riasztónak tartja a határok visszaállítását a világjárvány idején, valamint ennek a határ menti régiókra gyakorolt konkrét hatását. Az RB ugyanakkor attól tart, hogy az EU túlságosan centralizált módon reagál a világjárványra, és csak a nemzeti hatóságokkal való együttműködésre összpontosít. Az ajánlások között szerepel az a kérés, hogy a határokon átnyúló együttműködés valamennyi vészhelyzeti tervnek részét képezze, valamint hogy a tagállamok és a határ menti régiók közötti, határokon átnyúló kommunikáció és együttműködés javítása érdekében hozzanak létre régióközi, határokon átnyúló kapcsolattartó csoportokat.

Az online megtartott plenáris ülésén a Régiók Európai Bizottsága elfogadott egy állásfoglalást is „Szabad mozgás a Covid19-világjárvány idején (digitális zöldigazolvány) és az oltóanyaggyártás bővítése” címmel, amelyben szorgalmazza a gyógyszeripari vállalatok szabadalmainak ideiglenes felfüggesztését. Ezenkívül az RB három olyan véleményt fogadott el, amelyek az egészségügyi infrastruktúra és az egészségügyi politikák uniós szintű fejlesztésére összpontosítanak, és amelyek előmozdítanák az EU arra irányuló erőfeszítéseit, hogy stratégiai autonómiát érjen el, és képes legyen ellenállni az egészségügyi válságoknak. Roberto Ciambetti (IT/ECR), Veneto régió közgyűlésének elnöke dolgozta ki az európai egészségügyi unióról szóló véleményt; Birgitta Sacrédeus (SE/EPP), Dalarna régió közgyűlésének tagja volt felelőse az uniós gyógyszerstratégiára és az Európai Gyógyszerügynökség szerepére vonatkozó ajánlások megfogalmazásának; Olgierd Geblewicz (PL/EPP), Nyugat-Pomeránia vajdaság elnöke pedig az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ szerepe és a határokon át terjedő egészségügyi veszélyek témájában javasolt módosításokat.

A Régiók Európai Bizottsága 2020 októberében közzétett első éves helyi és regionális barométerében nagyon jelentős különbségeket állapított meg az egészségügyi ellátás terén az EU régiói között, még akár ugyanazon tagállam régiói esetében is. Az éves helyi és regionális barométer részeként végzett felmérés megállapította, hogy az európaiak jobban bíznak a regionális és helyi önkormányzatokban, mint az EU-ban vagy nemzeti kormányukban, és úgy vélik, hogy ha a regionális és helyi önkormányzatok nagyobb befolyást kapnának, az pozitív hatással lenne az EU problémamegoldó képességére. Az egészségügy az a terület, ahol az európaiak a leginkább szeretnék, hogy a regionális és helyi önkormányzatok nagyobb befolyást gyakoroljanak az uniós szinten hozott döntésekre.

Háttér

A Régiók Európai Bizottsága jelentései és tanulmányai: Éves regionális és helyi barométer ( teljes jelentés és egészségügyi hatás adatokban kifejezve, 2020. októbertől); A Covid19-válság hatása a regionális és helyi önkormányzatokra (közös RB–OECD felmérés, 2020. október); Területi hatásvizsgálat: A városok és régiók helyzete a Covid19-válságban (2020. október); Regionális egészségpolitikai válaszok a Covid19-válságra (2020. október); A határokon átnyúló egészségügyi ellátásról szóló irányelv végrehajtása az európai régiókban (2020. október).

Helyi tapasztalatok: Az RB információs platformja (a helyi és regionális önkormányzatok tapasztalatai a világjárvány első hullámában); A városok új perspektívái (a Eurocities jelentése több tucat példával települési fellépésekre, kezdeményezésekre és projektekre).

Kapcsolattartó:

Andrew Gardner

Tel.: +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Megosztás :
 
Kapcsolódó hírek

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EU-MUST-INCREASE-ITS-CAPACITY-TO-PRODUCE-MEDICINES.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EU-MUST-INCREASE-ITS-CAPACITY-TO-PRODUCE-MEDICINES.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EU-MUST-INCREASE-ITS-CAPACITY-TO-PRODUCE-MEDICINES.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EUROPEAN-HEALTH-DATA-SPACE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EU-MUST-INCREASE-ITS-CAPACITY-TO-PRODUCE-MEDICINES.ASPX

An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
09.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/NAT-MEETING-31-JANUARY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EU-MUST-INCREASE-ITS-CAPACITY-TO-PRODUCE-MEDICINES.ASPX

Local leaders discuss pros and cons of short-term accommodation rentals at NAT commission meeting
Local leaders discuss pros and cons of short-term accommodation rentals at NAT commission meeting
31.01.2023