Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
Az EU-nak meg kell erősítenie régióit és városait az alapvető jogok és a jogállamiság védelmében  

Nyolc héttel az európai választások előtt a helyi és regionális vezetők figyelmeztettek, hogy az erősödő populizmus veszélyezteti a jogállamiságot és az alapvető jogokat az EU-ban. Amellett érveltek, hogy az EU-nak tovább kell erősítenie azokat a régiókat és városokat, amelyek a frontvonalban küzdenek a rasszizmus, a gyűlöletbeszéd és a megkülönböztetés ellen, továbbá erősítenie kell a társadalmi kohéziót. Ez volt a fő üzenete annak a ma tartott vitának, melyben részt vett Koen Lenaerts, az Európai Unió Bíróságának elnöke, Frans Timmermans, az Európai Bizottság első alelnöke, Domenica Ghidei Biidu, az Európa Tanács Rasszizmus és Intolerancia Elleni Európai Bizottságának alelnöke és Michael O’Flaherty, az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének igazgatója.

Karl-Heinz Lambertz , a Régiók Európai Bizottságának elnöke kijelentette: „A városok és a régiók – a polgárokhoz való közelségük miatt – döntő szerepet játszanak az európai értékek előmozdításában és tiszteletben tartásában. Ők az elsők, akik fellépnek a kiszolgáltatott csoportok védelmében azzal, hogy intézkedéseket hoznak az oktatás, az egyesülési és véleménynyilvánítási szabadság, valamint a szociálpolitika terén. Az európai választások előtt a helyi és regionális önkormányzatok közgyűlése emlékeztetni kíván arra, hogy az alapvető jogok tiszteletben tartása nem pusztán az európai szerződésekben és chartákban meghatározott elv, hanem elengedhetetlen az európai demokrácia megőrzéséhez, mivel ez garantálja az összes polgár részvételét, képviseletét és védelmét.”

Koen Lenaerts , az Európai Unió Bíróságának elnöke elmondta: „Az Európai Unió az alapvető jogok, a demokrácia és a jogállamiság tiszteletben tartásának értékein alapul. Ezek legitimálják az európai projektet .

Demokrácia és alapvető jogok nélkül a jogállamiság lényege vész el. Az Alapjogi Charta az uniós normák hierarchiájának csúcsán helyezkedik el. Minden olyan nemzeti intézkedést, mely a Chartával összeegyeztethetetlen, be kell szüntetni.”

Frans Timmermans , az Európai Bizottság első alelnöke így fogalmazott: „Az alapvető jogok csak papíron léteznének, ha független bíróságok nem biztosítanák a védelmüket. A jogállamiság nem csak nemzeti szinten bír jelentőséggel. Valamennyi kormányzati szinten létfontosságú, többek között helyi és regionális szinten is. Sajnos azt tapasztaljuk, hogy az elmúlt években Unió-szerte megsokszorozódtak a jogállamisággal kapcsolatos aggályok. Ezek a fejlemények csak még inkább meggyőzték a Bizottságot arról, hogy minden eszközt be kell vetnie az uniós értékek megőrzéséért.”

Április 3-án az Európai Bizottság közleményt fogadott el a jogállamiság Unión belüli további erősítéséről .

Megjegyzés a szerkesztőknek

A teljes vitát itt nézheti meg.

Itt elolvashatja az Európai Unió Alapjogi Chartáját.

Kapcsolat: David Crous | david.crous@cor.europa.eu