Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
A Covid19-válság tovább súlyosbíthatja Európa demográfiai hanyatlását – figyelmeztetnek a régiók és a városok  

A Karácsony János Ádám (HU/EPP), Tahitótfalu képviselő-testületének tagja által kidolgozott véleményben az EU helyi és regionális önkormányzatai olyan intézkedéseket szorgalmaznak, amelyek biztosítják, hogy a jelenlegi Covid19-válság ne gyorsítsa fel Európa demográfiai hanyatlását. A Régiók Európai Bizottsága által ezen a héten közzétett éves helyi és regionális barométer becslése szerint a világjárvány hatással lehet a családtervezésre, és növelheti a vidéki térségekből, a peremterületekről és a távoli területekről való agyelszívást.

A Karácsony János Ádám által jegyzett vélemény rámutat arra, hogy az idősödő európai népesség, az alacsony születésszám és a népesség egyre kedvezőtlenebb, egyenlőtlen eloszlása koherens szakpolitikai választ tesz szükségessé minden kormányzati szinten, illetve valamennyi uniós szakpolitikában. A dokumentum különösen hangsúlyozza a demográfiai változás és az életkörülmények minden térségre kiterjedő javítása közötti kapcsolatot.

„Ha Európa demográfiájáról beszélünk, figyelembe kell vennünk olyan különböző szempontokat, mint az öregedés és a hosszabb várható élettartam, a vidéki területek elnéptelenedése, a belső és külső migráció, a képzett munkaerő elvándorlása, valamint a változó termékenységi minták és szülői szándékok” – fogalmaz az előadó.

„Amint azt a barométer is mutatja, a Covid19 nagymértékben befolyásolja a családtervezést. Ezért véleményemben hangsúlyoztam, hogy a termékenységi ráta általános csökkenésének elkerülése érdekében azonnali családbarát támogatási intézkedéseket kell indítanunk" – folytatja Karácsony.

Az RB éves helyi és regionális barométere szerint a 2008–2012-es válság során tapasztaltakhoz hasonlóan agyelszívás és más kapcsolódó demográfiai problémák sújthatják a vidéki, periférikus és távoli területeket. A munkanélküliségi ráta emelkedése további nyomást gyakorol a már amúgy is magas munkanélküliséggel sújtott, kevésbé fejlett régiókra, a fiatalok elvesztése pedig felerősíti a népesség elöregedésének problémáját, és emellett problematikussá teszi az alapvető egészségügyi és gondozási szolgáltatások nyújtását. Ráadásul a válság várhatóan hatással lesz a családtervezésre is, és számos országban felgyorsítja a termékenységi ráta általános csökkenését.

Véleményében az RB az alábbi kulcsfontosságú intézkedéseket javasolja ezeknek a kérdéseknek a kezelésére:

  • értékelni kell valamennyi uniós program és szakpolitika demográfiai hatását, hogy hatékonyabban lehessen küzdeni a társadalmi, gazdasági és területi megosztottság ellen azokban az uniós régiókban, amelyekben elnéptelenedés által sújtott térségek is vannak,
  • célzott ösztönzőrendszereket kell kialakítani, hogy ezekbe a térségekbe vonzzuk a fiatalokat, és az infrastruktúrába, a kultúrába és a konnektivitásba irányuló beruházásokkal jobb tanulmányi, innovációs és foglalkoztatási lehetőségeket kell kínálni,
  • az oktatásba való beruházás, valamint az egyes régiók keresletéhez és lehetőségeihez igazított képzés és átképzés előmozdítása révén növelni kell a készségszintet,
  • több európai forrást kell elkülöníteni az agyelszívás jelenségének leküzdésére,
  • speciális támogatást kell nyújtani a gyéren lakott vagy jelentős népességcsökkenés által sújtott területek számára, de ezt olyan célzott regionális és nemzeti tervektől kell függővé tenni, amelyek célja az ilyen térségek vonzerejének fokozása, az üzleti beruházások növelése, valamint a digitális és közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása,
  • fel kell használni a rendelkezésre álló uniós eszközöket és programokat – például a strukturális és beruházási alapokat és a Next Generation EU programot – ahhoz, hogy mindenki számára biztosított legyen a minőségi digitális összeköttetés,
  • meg kell teremteni a megfelelő feltételeket ahhoz, hogy igény esetén az emberek több gyermeket vállalhassanak, illetve hamarabb alapíthassanak családot: mindaddig, amíg termékenységi szakadék van az EU tagállamaiban, minden erőfeszítést meg kell tenni a gyermekvállalás ösztönzése érdekében,
  • több beruházásra lenne szükség a munka és a magánélet jobb egyensúlyba hozására, szociális és családbarát infrastruktúra kialakítására, illetve a nemek közötti egyenlőség eléréséhez, hogy ezzel is javítani lehessen a munkaerőpiaci részvételt, különösen a nőket illetően,
  • a családpolitikákat nem állami költségvetési kiadásnak, hanem inkább beruházásnak kell tekinteni,
  • ösztönözni kell az aktív és egészséges időskort és elő kell mozdítani a nemzedékek közötti társadalmi kapcsolatokat.

Az RB arra is figyelmeztet, hogy számos uniós régióban és országban, ahol az emberek úgy érzik, az út szélén hagyták őket, egyre nő az elégedetlenség („az elégedetlenség földrajza”), ami gyakran szorosan összefügg a demográfiai hanyatlással. Ezért az Európa jövőjéről szóló konferencián értékelni kell a demokrácia és a demográfia közötti kapcsolatot, különös figyelmet fordítva a fiatalok képviseletére. Kiemeli továbbá, hogy nagy hangsúlyt kell fektetni a partnerségre és a többszintű kormányzásra, nem feledkezve meg arról, hogy az EU-ban több mint egymillió választott helyi és regionális képviselő van.

Kapcsolattartó:

Lauri Ouvinen

Tel.: +32 473 536 887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Megosztás :
 
Kapcsolódó hírek

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EU-DEMOGRAPHIC.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EU-DEMOGRAPHIC.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EU-DEMOGRAPHIC.ASPX

Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EU-DEMOGRAPHIC.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EU-DEMOGRAPHIC.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023