Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
Az európaiak világelső fogyasztóvédelmet érdemelnek – íme a helyhatóságok kérései  

A fogyasztóvédelmi eszközöknek maradéktalanul figyelembe kell venniük azokat a kihívásokat, amelyekkel az európai gazdaság a Covid19-válság után szembesül

Októberi plenáris ülésén a Régiók Európai Bizottsága (RB) tagjai elfogadtak egy véleményt az új fogyasztóügyi stratégiáról , amely kiemeli a fogyasztói jogok védelmének fontosságát. A fogyasztóvédelemnek figyelembe kell vennie a Covid19-válság hatásait, a környezeti változásokat, a digitális transzformációt, a globalizációt és a védendő fogyasztók specifikus új igényeit. A helyi és regionális vezetők hangsúlyozzák egyúttal, hogy a digitális és zöld átállás során az adminisztratív terhek növelése nélkül kell támogatni a kkv-kat. Az átállás sikeréhez elengedhetetlenül fontosak az uniós finanszírozási források.

2019-ben a fogyasztói kiadások az Európai Unió bruttó hazai termékének (GDP) 52,6%-át tették ki. Ugyanakkor minden ötödik fogyasztó azt mondja, hogy valamely előző évi vásárlása kapcsán legalább egy oka volt arra, hogy panaszt tegyen – és ez a szám egy évtizede jórészt változatlan. A fogyasztók egyre gyakrabban vásárolnak online. 2019-ben minden hatodik ember vásárolt legalább egy terméket az interneten. Míg tehát az online vásárlás általános gyakorlattá vált, az európai szabályozás elmaradt. A világjárvány rámutatott a magas szintű fogyasztóvédelem, valamint az uniós hatóságok közötti szoros együttműködés fontosságára. De rávilágított az uniós fogyasztóvédelmi keret bizonyos hiányosságaira is.

Alexia Bertrand   (BE/Renew Europe), Brüsszel fővárosi régió parlamentjének tagja, az új fogyasztóügyi stratégiáról szóló vélemény előadója elmondta:  „A fogyasztóvédelem az egyik legfontosabb és a polgárok számára leginkább kézzelfogható európai szakpolitika. Az európai piac azonban több alapvető átalakuláson ment keresztül, és számos kihívással néz szembe, amilyen például a mostani világjárvány. Ez arra késztet bennünket, hogy újragondoljuk a fogyasztóvédelmet. Ismét le kell szögeznünk, hogy mindenképpen szükségünk van a fogyasztói jogok fenntartására és érvényesítésére. Az, hogy most felszólítunk ezeknek a jogoknak az alkalmazására, vagy kikényszerítjük őket, nem vezethet oda, hogy bárki is kísérletet tegyen a meggyengítésükre.

Véleményében a Régiók Európai Bizottsága (RB) hangsúlyozza az európai fogyasztók előtt álló, a világjárvánnyal kapcsolatos sürgető kihívásokat, és határozottan hangsúlyozza, hogy válság idején fenn kell tartani és szigorúan érvényre kell juttatni a fogyasztói jogokat és a kapcsolódó közösségi vívmányokat. Például a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogainak és kötelezettségeinek aktuális megerősítésére építve a törléssel kapcsolatos fogyasztóvédelmet más ágazatokra, így a kulturális és rendezvényágazatra is ki kellene terjeszteni.

A fenntartható fogyasztás elengedhetetlen a zöld megállapodás célkitűzéseinek eléréséhez. Az uniós fogyasztók kulcsszerepet játszanak a zöld átállásban, ezért az RB tagjai egyetértettek abban, hogy a termékek tartósságára, javíthatóságára, valamint társadalmi és környezeti lábnyomára vonatkozó átlátható és világos tájékoztatás nélkülözhetetlen a megalapozott döntések meghozatalához.

Emellett a helyi és a regionális önkormányzatok fontos szerepet játszanak az új fogyasztási módok és szokások, például a megosztásalapú gazdaság előmozdításában helyi és regionális szinten.

A vélemény különféle intézkedéseket javasol, például azt, hogy készüljön leltár a helyi javításokat szolgáló infrastruktúra kialakítására irányuló, már működő helyi kezdeményezésekről; illetve kapjanak támogatást az áruk vásárlása helyett inkább szolgáltatások vásárlását lehetővé tévő üzleti modellek; a fogyasztók pénzügyi kompetenciáit fejlesztő helyi és regionális projektek, gondolva itt az új digitális technológiákra is; valamint a helyi kereskedelmet támogató és a kézműipart népszerűsítő kezdeményezések.

Végezetül a vélemény kéri a helyi és regionális önkormányzatok, a fogyasztói szervezetek és a vállalkozások közötti együttműködés kialakítását vagy megerősítését annak érdekében, hogy az erőforrások lehető legjobb felhasználása céljából egyesítsék erőiket.

Háttér-információk:

Új fogyasztóügyi stratégia – Az európai fogyasztóügyi stratégia az Európai Bizottság fogyasztóvédelmi politikával kapcsolatos stratégiai jövőképe. 2020. november 13-án az Európai Bizottság új fogyasztóügyi stratégiát tett közzé a 2020–2025-ös időszakra. A stratégia öt, hosszú távon kiemelt területre terjed ki, melyek a következők: zöld átállás, digitális transzformáció, jogorvoslat és a fogyasztói jogok érvényesítése, egyes fogyasztói csoportok specifikus szükségletei, valamint nemzetközi együttműködés. Emellett intézkedéseket javasol a világjárvány alatt felmerült sürgető kihívások kezelésére. A következő ötéves időszakra az Európai Bizottság azt tervezi, hogy felkészíti a fogyasztókat a zöld átállásra: tájékoztatja őket a termékek fenntarthatóságáról, bevezeti a javításhoz való jogot és szabályozza a környezetbarát jellegre vonatkozó állításokat. Tervei között szerepel az online piactereken alkalmazott problémás gyakorlatok kezelése, a termékbiztonsági szabályok hiányosságainak orvoslása, különösen az online értékesített termékek esetében, valamint a meglévő szabályok jobb érvényesítése. Tervezi egyúttal a veszélyeztetett csoportok, különösen az internet-hozzáféréssel nem rendelkezők és a gyermekek védelmének javítását, a lakossági banki szolgáltatásokra vonatkozó szabályok felülvizsgálatát és a pénzügyi tanácsadási szolgáltatások javítását a tagállamokban.

Európai fogyasztóügyi stratégia – az Európai Bizottság közleménye

Vélemény: Új megállapodás a fogyasztói érdekekért , Samuel Azzopardi (MT/EPP)

Kapcsolat:

Wioletta Wojewódzka

Tel. +32 473 843 986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Megosztás: