Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
Az európaiak világelső fogyasztóvédelmet érdemelnek – íme a helyhatóságok kérései  

A fogyasztóvédelmi eszközöknek maradéktalanul figyelembe kell venniük azokat a kihívásokat, amelyekkel az európai gazdaság a Covid19-válság után szembesül

Októberi plenáris ülésén a Régiók Európai Bizottsága (RB) tagjai elfogadtak egy véleményt az új fogyasztóügyi stratégiáról , amely kiemeli a fogyasztói jogok védelmének fontosságát. A fogyasztóvédelemnek figyelembe kell vennie a Covid19-válság hatásait, a környezeti változásokat, a digitális transzformációt, a globalizációt és a védendő fogyasztók specifikus új igényeit. A helyi és regionális vezetők hangsúlyozzák egyúttal, hogy a digitális és zöld átállás során az adminisztratív terhek növelése nélkül kell támogatni a kkv-kat. Az átállás sikeréhez elengedhetetlenül fontosak az uniós finanszírozási források.

2019-ben a fogyasztói kiadások az Európai Unió bruttó hazai termékének (GDP) 52,6%-át tették ki. Ugyanakkor minden ötödik fogyasztó azt mondja, hogy valamely előző évi vásárlása kapcsán legalább egy oka volt arra, hogy panaszt tegyen – és ez a szám egy évtizede jórészt változatlan. A fogyasztók egyre gyakrabban vásárolnak online. 2019-ben minden hatodik ember vásárolt legalább egy terméket az interneten. Míg tehát az online vásárlás általános gyakorlattá vált, az európai szabályozás elmaradt. A világjárvány rámutatott a magas szintű fogyasztóvédelem, valamint az uniós hatóságok közötti szoros együttműködés fontosságára. De rávilágított az uniós fogyasztóvédelmi keret bizonyos hiányosságaira is.

Alexia Bertrand   (BE/Renew Europe), Brüsszel fővárosi régió parlamentjének tagja, az új fogyasztóügyi stratégiáról szóló vélemény előadója elmondta:  „A fogyasztóvédelem az egyik legfontosabb és a polgárok számára leginkább kézzelfogható európai szakpolitika. Az európai piac azonban több alapvető átalakuláson ment keresztül, és számos kihívással néz szembe, amilyen például a mostani világjárvány. Ez arra késztet bennünket, hogy újragondoljuk a fogyasztóvédelmet. Ismét le kell szögeznünk, hogy mindenképpen szükségünk van a fogyasztói jogok fenntartására és érvényesítésére. Az, hogy most felszólítunk ezeknek a jogoknak az alkalmazására, vagy kikényszerítjük őket, nem vezethet oda, hogy bárki is kísérletet tegyen a meggyengítésükre.

Véleményében a Régiók Európai Bizottsága (RB) hangsúlyozza az európai fogyasztók előtt álló, a világjárvánnyal kapcsolatos sürgető kihívásokat, és határozottan hangsúlyozza, hogy válság idején fenn kell tartani és szigorúan érvényre kell juttatni a fogyasztói jogokat és a kapcsolódó közösségi vívmányokat. Például a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogainak és kötelezettségeinek aktuális megerősítésére építve a törléssel kapcsolatos fogyasztóvédelmet más ágazatokra, így a kulturális és rendezvényágazatra is ki kellene terjeszteni.

A fenntartható fogyasztás elengedhetetlen a zöld megállapodás célkitűzéseinek eléréséhez. Az uniós fogyasztók kulcsszerepet játszanak a zöld átállásban, ezért az RB tagjai egyetértettek abban, hogy a termékek tartósságára, javíthatóságára, valamint társadalmi és környezeti lábnyomára vonatkozó átlátható és világos tájékoztatás nélkülözhetetlen a megalapozott döntések meghozatalához.

Emellett a helyi és a regionális önkormányzatok fontos szerepet játszanak az új fogyasztási módok és szokások, például a megosztásalapú gazdaság előmozdításában helyi és regionális szinten.

A vélemény különféle intézkedéseket javasol, például azt, hogy készüljön leltár a helyi javításokat szolgáló infrastruktúra kialakítására irányuló, már működő helyi kezdeményezésekről; illetve kapjanak támogatást az áruk vásárlása helyett inkább szolgáltatások vásárlását lehetővé tévő üzleti modellek; a fogyasztók pénzügyi kompetenciáit fejlesztő helyi és regionális projektek, gondolva itt az új digitális technológiákra is; valamint a helyi kereskedelmet támogató és a kézműipart népszerűsítő kezdeményezések.

Végezetül a vélemény kéri a helyi és regionális önkormányzatok, a fogyasztói szervezetek és a vállalkozások közötti együttműködés kialakítását vagy megerősítését annak érdekében, hogy az erőforrások lehető legjobb felhasználása céljából egyesítsék erőiket.

Háttér-információk:

Új fogyasztóügyi stratégia – Az európai fogyasztóügyi stratégia az Európai Bizottság fogyasztóvédelmi politikával kapcsolatos stratégiai jövőképe. 2020. november 13-án az Európai Bizottság új fogyasztóügyi stratégiát tett közzé a 2020–2025-ös időszakra. A stratégia öt, hosszú távon kiemelt területre terjed ki, melyek a következők: zöld átállás, digitális transzformáció, jogorvoslat és a fogyasztói jogok érvényesítése, egyes fogyasztói csoportok specifikus szükségletei, valamint nemzetközi együttműködés. Emellett intézkedéseket javasol a világjárvány alatt felmerült sürgető kihívások kezelésére. A következő ötéves időszakra az Európai Bizottság azt tervezi, hogy felkészíti a fogyasztókat a zöld átállásra: tájékoztatja őket a termékek fenntarthatóságáról, bevezeti a javításhoz való jogot és szabályozza a környezetbarát jellegre vonatkozó állításokat. Tervei között szerepel az online piactereken alkalmazott problémás gyakorlatok kezelése, a termékbiztonsági szabályok hiányosságainak orvoslása, különösen az online értékesített termékek esetében, valamint a meglévő szabályok jobb érvényesítése. Tervezi egyúttal a veszélyeztetett csoportok, különösen az internet-hozzáféréssel nem rendelkezők és a gyermekek védelmének javítását, a lakossági banki szolgáltatásokra vonatkozó szabályok felülvizsgálatát és a pénzügyi tanácsadási szolgáltatások javítását a tagállamokban.

Európai fogyasztóügyi stratégia – az Európai Bizottság közleménye

Vélemény: Új megállapodás a fogyasztói érdekekért , Samuel Azzopardi (MT/EPP)

Kapcsolat:

Wioletta Wojewódzka

Tel. +32 473 843 986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Megosztás :
 
Kapcsolódó hírek

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EU-CONSUMER-PROTECTION.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EU-CONSUMER-PROTECTION.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EU-CONSUMER-PROTECTION.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EU-CONSUMER-PROTECTION.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EU-CONSUMER-PROTECTION.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023