Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
Az uniós városok és régiók kitűzték környezetvédelmi, energiaügyi és éghajlat-politikai prioritásaikat 2019-re  
A helyi és regionális önkormányzatok határozottan arra kérik a tagállamokat, hogy ambiciózusabb éghajlat-politikát folytassanak, tűzzenek ki célokat az energiaszegénység csökkentésére, ‎ és a városokat és régiókat vonják be az év végén esedékes nemzeti ‎ éghajlat- és energiapolitikai tervekbe

A Régiók Európai Bizottsága (RB) „Környezetvédelem, éghajlatváltozás és energiaügy” (ENVE) szakbizottsága elfogadta 2019. évi munkaprogramját. A napirenden – a környezet és a biológiai sokféleség védelme mellett – kiemelt helyet kapott Európa tiszta energiára történő átállása, az energiaszegénység, az éghajlatváltozás, valamint a Párizsi Megállapodás végrehajtása. Az ENVE munkaprogramjának irányát a fenntartható fejlesztési célok, illetve a világszerte jobb és fenntarthatóbb jövőt szolgáló, 2030-ig tekintő ágazatközi tervek határozzák meg.

Michele Emiliano (IT/PES) , Puglia régió elnöke vezetésével a tagok eszmecserét folytattak a klímasemleges gazdaságra vonatkozó, 2050-ig tekintő stratégiáról, melyet az Európai Bizottság 2018 novemberében tett közzé. Michele Emiliano elnök leszögezte: „Ez az EU legambiciózusabb kísérlete arra, hogy mozgásba hozza a politikát egy olyan időszakban, amelyben társadalmainkon belül komoly feszültségek jelentkeznek. A globális felmelegedés ellen nem lehet csak városi, regionális vagy nemzeti szinten fellépni: határozott nemzetközi együttműködésre van szükség. Össze kell fognunk a településekkel, a régiókkal, a nemzeti parlamentekkel és az Európai Unióval, hogy felmérjük, mely tevékenységeket kell kivezetnünk, és melyek igényelnek további beruházásokat. A véleménynek tükröznie kell a helyi valóságot, és figyelemmel kell lennie arra a szerepre, melyet a városok játszhatnak – és kell hogy játszanak – a stratégia végrehajtásában. A klímasemleges gazdaságra vonatkozó, 2050-ig tekintő stratégiáról szóló RB-vélemény tárgyában január 29-én, kedden konzultációt folytatunk az érdekelt felekkel . A konzultációt Michele Emiliano, Puglia régió elnöke, egyben a vélemény előadója vezeti. A véleménytervezetet az ENVE szakbizottság az április 4-i ülésén, az RB pedig a 2019. június 26–27-i plenáris ülésen fogadja el.

A tagok eszmecserét folytattak a „Többszintű kormányzás és ágazatközi együttműködés az energiaszegénység elleni küzdelem érdekében” című, Tüttő Kata (HU/PES) által kidolgozott véleményről. Budapest XII. kerület önkormányzati képviselője elmondta: „Ideje közös célokat meghatározni az energiaszegénység felszámolására Európában. Sürgősen foglalkoznunk kell az energiaszegénység aggasztó társadalmi és egészségügyi hatásaival, és tartós, fenntartható megoldásokat kell keresnünk.” Az előadó hangsúlyozta a Polgármesterek Szövetségében végzett munka jelentőségét, különös tekintettel arra, hogy a szövetség felvette prioritásai közé az energiaszegénység elleni küzdelmet. Tüttő Kata felhívta a figyelmet arra, hogy Európában mintegy 57 millió ember nem rendelkezik megfelelő fűtéssel, és 52 millióan nem tudják időben kifizetni energiaszámláikat. A véleményről 2019. február 7-én konzultálnak az érdekelt felekkel . A végleges dokumentum elfogadása az RB 2019. június 26–27-i plenáris ülésén várható.

A tagok megvitatták a COP24 eredményeit és az 1,5 °C-os globális felmelegedésről szóló IPCC-jeentést .

Cor Lamers (NL/EPP) , Schiedam polgármestere és az ENVE szakbizottság elnöke megjegyezte: „Vitathatatlan, hogy Katowicében sikerült felhívni a figyelmet a helyi önkormányzatokra. Nyilvánvaló bizonyíték erre, hogy felszólították a nemzeti kormányokat: vegyék figyelembe a „talanoa” párbeszéd eredményeit, és vonják be a szubnacionális szintű hatóságokat az éghajlat-politikai stratégiák meghatározásába és végrehajtásába. A következő hónapokban nagyon aktívan terjesztenünk kell politikai üzeneteinket, és minden érintett szereplővel erősítenünk kell az együttműködést. Ismételten hangsúlyozzuk, hogy nemzeti szinten ambiciózusabb éghajlat-politikára van szükség, és úgy gondoljuk, hogy csak a különböző kormányzati szintek együttes fellépése vezethet sikerre.”

Andrew Cooper (UK/EA) , Kirklees képviselő-testületének tagja és a 2020 utáni éghajlat-politikai irányításról szóló RB-vélemény előadója elmondta: „Meg kell védenünk a COP24 eredményeit, és sürgetnünk kell a nemzeti kormányokat, hogy vonják be a helyi és regionális önkormányzatokat a nemzeti cselekvési terveik kidolgozásába.” Jytte Guteland (SE/S&D) európai parlamenti képviselő kiemelte az RB-vel a COP24 keretében folytatott sikeres együttműködést és hangsúlyozta, hogy a Párizsi Megállapodásban kitűzött célok eléréséhez több ilyen közös erőfeszítésre van szükség.

Idén a 2019. évi Zöld Hét megnyitójára május 13-án, Varsóban kerül sor, a házigazda pedig Adam Struzik (PL/EPP) RB-tag, Mazóvia (Mazowieckie) vajdaság elnöke lesz. A Zöld Hétre május 13. és 17. között kerül sor, és középpontjában a környezetvédelmi jogszabályok alkalmazása áll majd.

Roby Biwer (LU/PES) , Bettembourg képviselő-testületének tagja ismertette, milyen eredményeket ért el részvételével az ENSZ Biológiai Sokféleség Egyezmény Részes Felei Konferenciájának tavaly novemberben, az egyiptomi Sharm-El-Sheikben tartott ülésén ( CBD COP14 ). „Jelenlétünk rendkívül hasznos volt, és nagyra értékelték” – mondta Biwer. „Nem csak a 2020 utáni uniós biodiverzitási stratégiáról szóló RB-véleményt fogadták nagyon kedvezően és osztották ki a résztvevőknek megvitatásra. Lelkesen üdvözölték azt a javaslatunkat is, hogy a biológiai sokféleség és az ökoszisztéma-szolgáltatások emberi egészséghez való hozzájárulását építsék bele az aicsi célokat követő évtized (2020–2030) új célkitűzései közé.” Roby Biwer véleményét, melynek címe: Az uniós városok és régiók hozzájárulása a Biológiai Sokféleség Egyezmény Részes Felei Konferenciájának 14. üléséhez (CBD COP 14) és a biológiai sokféleséggel kapcsolatos 2020 utáni uniós stratégiához , az RB 131. plenáris ülésén fogadták el, melyre 2018. október 8. és 10. között került sor Brüsszelben. 2019. január 30-án Roby Biwer előadó ismerteti a véleményben foglalt ajánlásokat az Európai Parlament éghajlatváltozással, biológiai sokféleséggel és fenntartható fejlődéssel foglalkozó munkacsoportjában.

Az ENVE szakbizottság három új véleményhez jelölt ki előadót :

Sirpa Hertell (FI/EPP) , Espoo képviselő-testületének tagja lesz az előadója a „Fenntartható Európa 2030-ra, az ENSZ fenntartható fejlesztési céljainak nyomon követése: az éghajlatváltozásról szóló Párizsi Megállapodás” című nem jogalkotási véleménynek.

Witold Stępień (PL/EPP) , aki 2010 és 2018 között Łódź vajdaság elnöke volt, most pedig Łódź közgyűlésének tagja, jegyzi majd az RB saját kezdeményezésű véleményét a következő tárgyban: „A Párizsi Megállapodás végrehajtása regionális és helyi szinten megvalósított, innovatív és fenntartható energetikai átállás révén”.

Ribányi Józsefet (HU/EPP) , a Tolna Megyei Közgyűlés alelnökét jelölték előadónak az RB saját kezdeményezésű véleményéhez a következő tárgyban: „A tiszta energiáról szóló csomag végrehajtása: az integrált nemzeti energia- és éghajlat-politikai tervek mint az éghajlat, az aktív és a passzív energia transzverzális megközelítésének eszközei”.

Az ENVE szakbizottság következő ülésére április 4-én, Brüsszelben kerül sor.

A következő, 2019. február 6–7-i plenáris ülésen Cor Lamers (NL/EPP) „Úton a 8. környezetvédelmi cselekvési program felé” című véleményéről folytatnak vitát és szavaznak az RB tagjai.

Háttér-információk

A 22. ENVE szakbizottsági ülésen készült fényképek itt érhetők el . Itt juthat el a weboldalra , illetve az ülés napirendjét tartalmazó oldalra .

Tiszta bolygót mindenkinek – Európai hosszú távú stratégiai jövőkép egy virágzó, modern, versenyképes és klímasemleges gazdaságról. Az Európai Bizottság által 2018. november 28-án közzétett teljes stratégia (magyar nyelven) . Az Európai Bizottság sajtóközleménye .

Az Európai Bizottság 2019. január 9-i jelentése: Energiaárak és energiaköltségek Európában .

Itt olvashat az RB-s COP24 főbb eseményeiről , és itt találja a COP24-ről szóló sajtóközleményt .

Kapcsolattartó: David Crous | david.crous@cor.europa.eu |+32 (0) 470 88 10 37

Share: