Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
A 2021–2027-es időszakra vonatkozó uniós költségvetés: helyi vezetők és az EU bolgár elnöksége a jövőbeli kohéziós politika védelmében  

A június 7-én Szófiában összegyűlt uniós helyi és regionális vezetők felszólították az Európai Bizottságot, hogy tekintsen el a kohéziós politika forrásainak a 2021–2027-es uniós költségvetésben tervezett 10%-os csökkentésétől. Az EU Tanácsának bolgár elnökségével együtt elegendő forrás biztosítását és a szabályok javítását szorgalmazták annak érdekében, hogy továbbra is a különbségek helyi szereplők bevonása révén történő csökkentése legyen az európai strukturális és beruházási alapok legfőbb célja és feladata.

Június 6-án és 7-én a Régiók Európai Bizottsága „Területi kohéziós politika” szakbizottsága (COTER) a Bulgáriai Települések Országos Szövetségével (NAMRB) együttműködésben konferenciát szervezett a következő többéves pénzügyi keretre vonatkozó európai bizottsági javaslat hatásairól. Ez a keret határozza meg a 2021–2027 időszakra az uniós szakpolitikákkal kapcsolatos éves kiadások felső határát és az alapokra vonatkozó új rendeleteket.

Méltányoljuk a bolgár uniós elnökség elkötelezettségét egy erős kohéziós politika mellett. Az EU, a nemzeti kormány és a helyi közigazgatás közötti együttműködés révén Bulgária jó példa arra, hogy a kohéziós politika hogyan képes javítani az emberek életét, jobb infrastruktúrát biztosítani, fejleszteni az oktatást, fellépni a szegénység ellen, támogatni a közszolgáltatások reformját és kezelni az éghajlatváltozás kérdését. Tudjuk, hogy a kohéziós politika tényleges változást hoz, és befektetést jelent a polgárok és Európa jövőjébe, ezért mindent meg kell tennünk a csökkentések minimalizálása és a kohéziós politikát még hatékonyabbá tevő szabályok bevezetése érdekében ” – szögezte le Karl-Heinz Lambertz , a Régiók Európai Bizottsága elnöke.

A küszöbön álló költségvetési tárgyalásokra utalva Bulgária miniszterelnök-helyettese, Tomiszlav Doncsev elmondta: „A bolgár elnökség nem habozik napirendre tűzni a fontos kérdéseket, és őszinte, szókimondó vitát kezdeményezni közös jövőnkről. Ez pedig a kohéziós politika jövőjéről szóló vitára is érvényes, hiszen ennek a politikának éppen az a célja, hogy választ adjon problémáinkra, biztosítva jólétünket és közös értékeinket.

Daniel Panov , a NAMRB elnöke és Veliko Tarnovo polgármestere hozzátette: „Úgy gondoljuk, hogy a sokmillió európai polgár közös jövőnkkel kapcsolatos szükségleteit csak a Régiók Bizottsága tagjainak közös erőfeszítésével és a szerte Európában működő helyi önkormányzatok nemzeti szervezeteinek támogatásával tudjuk kielégíteni. Arra törekszünk és politikánkban amellett kötelezzük el magunkat, hogy célirányos forrásfelhasználással segítsük a nehézségekkel küzdő helyi közösségeket.”

A vita során a többéves pénzügyi keretről szóló RB-vélemény előadója, Nicolas Dobroslavić (EPP/HR), Dubrovnik-Neretva megye prefektusa hangsúlyozta: „ A helyi vezetők kedvező kiindulópontnak tartják a többéves pénzügyi tervre vonatkozó javaslatot, és támogatják az oktatás, a kutatás, az ifjúság és a migráció terén történő beruházások növelését. A kohéziós politika finanszírozásának tervezett csökkentése azonban azzal a veszéllyel jár, hogy Európa-szerte szűkülnek a régiók és városok lehetőségei a különbségek kezelésére és az innováció elősegítésére, az alapok javasolt elosztási kritériumait és a költségvetési rugalmasság növelését pedig alaposan meg kell vizsgálni.

A helyi vezetők a beruházások központosítását és az uniós strukturális alapok egyre növekvő elszigeteltségét tartják a legnagyobb problémának: az Európai Szociális Alap és a Vidékfejlesztési Alap egyre inkább elkülönül az Európai Regionális Fejlesztési Alaptól és a Kohéziós Alaptól.

AZ RB MUNKÁJA A JÖVŐBELI KOHÉZIÓS POLITIKA TERÉN

Az RB COTER szakbizottsága részletes elemzést végez az új rendeletek tárgyában. Az RB február végére dolgozza ki és fogadja el a rendeletek javítására irányuló javaslatait. A többéves pénzügyi keretről szóló, Nicolas Dobroslavić által kidolgozott vélemény mellett a tervek szerint a következőkről készülnek vélemények:

- A közös rendelkezésekről szóló rendelet – társelőadók: Catiuscia Marini (PES/IT), Umbria régió elnöke és Michael Schneider (EPP/DE), Szász-Anhalt tartomány államtitkára

- Európai Regionális Fejlesztési Alap – Michiel Rijsberman (EPP/NL), Flevoland tartomány kormányának tagja

- Európai területi együttműködés – Marie-Antoinette Maupertuis , Korzika regionális kormányának tagja

- Határon átnyúló együttműködés – Bouke Arends (NL/PES), Emmen tanácsnoka

- Európai Szociális Alap+ – Susana Díaz (EPP/ES), Andalúzia régió elnöke

- Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz – Isabelle Boudineau, Új-Aquitania régió közgyűlésének alelnöke

KOHÉZIÓS SZÖVETSÉG

A 2020 utáni erősebb kohéziós politika szószólójaként az RB, más vezető uniós területi szervezetekkel karöltve, létrehozta a #CohesionAlliance kohéziós szövetséget. Ez a helyi szerveződésű mozgalom nyitva áll bárki előtt, aki úgy gondolja, hogy a kohéziós politikának a jövőben is az EU alappillérét kell képeznie. Tavaly októberi létrehozatala óta a szövetség tagjainak száma napról napra emelkedik, vannak köztük helyi és regionális önkormányzatok, üzleti szövetségek, tudósok, szakszervezetek és agytrösztök.

További információk a #CohesionAlliance-szel kapcsolatos kezdeményezésekről, nyilatkozatokról és állásfoglalásokról: http://cohesionalliance.eu .

Kapcsolattartó:

Pierluigi Boda

Tel.: +32 2 282 2461

Mobil: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Megosztás: