Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
Endokrin károsító anyagok: az európai régiók megbízható információkat és stratégiát szorgalmaznak a polgárok és a környezet védelme érdekében  

Két hónappal azután, hogy az Európai Parlament állásfoglalást fogadott el az uniós élelmiszer- és kozmetikai termékekben felhasznált vegyi anyagok negatív hatásáról, most a helyi és regionális képviselők is a veszélyes vegyi anyagokkal szembeni védelem javítását kérik az Európai Bizottságtól. Tanulmányok kimutatták, hogy az endokrin károsító anyagok káros hatással vannak a szervezet hormonrendszerének működésére, ami terméketlenséghez, elhízáshoz és rákhoz vezet. Gyermekeknél egyre több esetben kötődnek az autizmushoz és más zavarokhoz.

Mivel a legtöbb uniós tagállamban a helyi és regionális önkormányzatok felelősek az egészségügyi szolgáltatásokért, kötelesek biztosítani polgáraik jólétét, és állást foglalni az endokrin károsító anyagokkal kapcsolatban is. A Régiók Európai Bizottsága (RB) szerint az Európai Bizottságnak az endokrin károsító anyagokra adott válasza nem foglalkozik megfelelően az egészségügyi kockázatokkal, és nem biztosít kellően szilárd keretet e vegyi anyagoknak az összes uniós jogszabályban való figyelembevételéhez. Ezen a területen nem létezik konkrét cselekvési terv vagy ütemterv az előrelépésekhez. Uno Silberg (EE/EA) , Az endokrin károsító anyagokra vonatkozó átfogó európai uniós keret felé című vélemény előadója a megelőző intézkedések szükségességét hangsúlyozta.

„Az endokrin rendszert károsító anyagok hosszú távon pusztító hatással vannak nemcsak az emberi egészségre, hanem az állat- és növényvilágra is. Bár széles körben elterjedtek, a közvélemény igen kevéssé van tisztában az általuk jelentett kockázatokkal. A nyilvánosság figyelmét felhívó akciókra és koordinált intézkedésekre van szükség minden szinten, hogy a polgárok egészsége álljon az első helyen, ugyanakkor a fogyasztók és az ipar érdekeit is szem előtt tartsuk” – hangsúlyozta Kose képviselő-testületének elnöke.

Jelenleg körülbelül 800 vegyi anyagról ismert vagy feltételezhető, hogy képes befolyásolni a hormonális aktivitást. A rendelkezésre álló kutatások azt mutatják, hogy az endokrin károsító anyagok éves egészségügyi költségei 163 milliárd eurót tesznek ki (ez az EU GDP-jének 1,28%-a). Az endokrin károsító anyagok általában konzervdobozokban és élelmiszer-tároló tasakokban, műanyag fóliákban vagy csomagolóanyagokban találhatók meg. Jelen lehetnek továbbá játékokban, kozmetikumokban, élelmiszer-tárolóedényekben, növényvédő szerekben és még bútorokban is.

A vélemény hangsúlyozza, hogy az európai polgárok számára megfelelő formában és közérthető nyelven elérhető, megbízható információkat kell biztosítani az endokrin károsító anyagok kockázatairól és hatásáról. Ezzel egyidejűleg javasolja az endokrin károsító anyagok új, frissített fogalommeghatározásának bevezetését is.

A helyi és regionális választott képviselők az endokrin károsító anyagok, a biztonságos alternatívák és más innovatív megoldások független, államilag finanszírozott kutatására irányuló források növelését sürgetik. Ezzel egyidejűleg felhívják a figyelmet a polgárok védelme és a profitorientált vállalatok működése közötti lehetséges ellentétre.

Az RB rámutat arra, hogy az endokrin károsító anyagokat olyan anyagoknak kell tekinteni, amelyek nem rendelkeznek „biztonságos küszöbértékkel”, ami azt jelenti, hogy az ilyen anyagoknak való bármilyen kitettség veszélyt jelenthet, különösen a fejlődés kritikus (magzati, posztnatális és pubertáskori) szakaszaiban. Emellett nagyon keveset tudunk az együttes hatásukról is.

Háttér

Az endokrin károsító anyagok olyan vegyi anyagok, amelyek megváltoztatják az endokrin rendszer működését, és negatív hatással vannak az emberi és állati egészségre. Ezek az anyagok lehetnek szintetikus vagy természetes eredetűek is. A velük szembeni kitettség többféle forrásból származhat, például növényvédőszer-maradványokból vagy a mindennapi életben használt vagy jelen lévő fogyasztási cikkekből. Az ezeknek az anyagoknak való kitettség rákot, elhízást, cukorbetegséget, a kognitív funkciók csökkenését, a motoros készségek sérülését, a tanulási készségek gyengülését és meddőséget okozhat.

Az endokrin károsító anyagok például az élelmiszerek csomagolásában, bőrápolási termékekben, kozmetikumokban, építőanyagokban, elektronikai eszközökben, bútorokban, padlóburkolatokban és játékszerekben találhatók meg. A gyümölcs- és zöldségtermesztés védelme érdekében ezeket az anyagokat a permetezéshez használt növényvédő szerekhez és gyomirtókhoz adják.

Az endokrin károsító anyagok iránti növekvő érdeklődés oka az olyan emberi megbetegedések gyakoriságának riasztó növekedése, amelyek kialakulásában jelentős szerepet játszhatnak az endokrin rendellenességek, valamint az endokrin rendellenességek megfigyelése olyan állatokban, amelyeket a környezetben lévő anyagoknak való kitettséggel kapcsolatban vizsgáltak.

Uniós szinten már 1996-ban megkezdődtek az endokrin károsító anyagokról szóló viták. Miután az Európai Parlament 1998-ban elfogadta az endokrin károsító anyagokról szóló állásfoglalását, az Európai Bizottság 1999 decemberében elfogadta az endokrin károsító anyagokra vonatkozó közösségi stratégiát , amelyet a kutatás, a szabályozás és a nemzetközi együttműködés területén végrehajtott intézkedések révén valósítottak meg. 2018 júliusában az uniós végrehajtó szerv új stratégiát tett közzé az endokrin károsító anyagok hatásának leküzdése érdekében. Tanulmány készült az e területre vonatkozó hatályos jogszabályokról is. Az Európai Parlament állásfoglalást fogadott el a stratégiáról (2019/2683 (RSP)), amelyben „az endokrin károsító anyagokra vonatkozó átfogó európai uniós keret” létrehozására szólított fel.

Az EU támogatja az endokrin károsító anyagok kutatását. Mindeddig több mint 50 projektet finanszírozott, amelyekre több mint 150 millió eurót folyósított különböző kutatási és innovációs keretprogramokból. A Horizont 2020 keretében további 52 millió eurót különített el kutatási és szűrési projektek számára.

Az EU szabályozási intézkedéseket is hozott az emberek és a környezet endokrin károsító anyagok hatásaival szembeni védelme érdekében. Különösen a növényvédő szerekre és a biocid termékekre , általában a vegyi anyagokra ( a REACH-rendelet ), az orvostechnikai eszközökre és a vízre vonatkozó jogszabályok tartalmaznak az endokrin károsító anyagokkal kapcsolatos konkrét rendelkezéseket. Ezen túlmenően az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok , a kozmetikai termékek , a játékok , valamint a munkavállalók munkahelyi védelme tekintetében az endokrin károsító tulajdonságokkal rendelkező anyagok egyedi szabályozási intézkedések részét képezték. Ennek eredményeként számos, endokrin károsító tulajdonsággal rendelkező anyagot betiltottak, vagy a velük szembeni kitettség mértékét a lehető legkisebbre csökkentették, amennyiben ez műszakilag és gyakorlatilag megvalósítható volt.

További információk

Az Európai Parlament 2019. április 18-i állásfoglalása „Az endokrin károsító anyagokra vonatkozó átfogó európai uniós keret felé" című bizottsági közleményről

Az Európai Parlament megbízásából készült tanulmányok az endokrin károsító anyagokról , „Endocrine Disruptors, From scientific evidence to human health protection policy”, 2019. április

Endocrine disruptors: An overview of latest developments at European level in the context of plant protection products (tanulmány, 2019. április)

EU policy and legislation on chemicals: Overview, with a focus on REACH (elemzés, 2016. december)

European Chemicals Agency: Role and governance (tájékoztató feljegyzés, 2017. augusztus)

Kapcsolat:

Wioletta Wojewódzka

Tel.: +32 2 282 22 89

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu