Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
Adjunk lehetőséget az uniós régióknak és városoknak a foglalkoztatás és a szociális jogok védelmére!  

Nicolas Schmit biztos és az RB összefog a helyi szintű készségfejlesztés és munkahelyteremtés támogatására

Az EU-nak és tagállamainak eszközöket kell adniuk városaik és régióik kezébe, hogy azok megvédhessék a foglalkoztatást és a szociális jogokat – erre hív fel a Régiók Európai Bizottsága (RB) a Covid19-világjárvány katasztrofális társadalmi következményeinek enyhítése érdekében. Az EU helyi és regionális képviselőinek közgyűlése azt is kéri, hogy erősítsék a helyreállításhoz szükséges készségbázist, és támogassák a regionális és helyi önkormányzatokat a zöld és a digitális átállás kezelésében.

Az RB 2020. évi regionális és helyi barométere kiemeli, hogy a Covid19-válság különösen az egyéni vállalkozók, a határozott idejű szerződéssel foglalkoztatottak és a részmunkaidős munkavállalók – köztük számos fiatal, migráns és más kiszolgáltatott csoport – jövedelmét érinti. A foglalkoztatásra gyakorolt negatív hatás az idegenforgalomra nagymértékben támaszkodó régiókban különösen erőteljes lehet – itt a munkahelyek akár 40%-a is veszélybe kerülhet. A barométerből az is kitűnik, hogy az európaiak 43%-a szeretné, ha a helyi és regionális önkormányzatok nagyobb befolyást gyakorolhatnának a foglalkoztatás- és szociálpolitikákra.

A Régiók Európai Bizottsága elnöke, Apostolos Tzitzikostas kijelentette: „A Covid19-világjárvány alatt a régiók és városok Európa-szerte gyorsan és határozottan cselekedtek, hogy segítsenek a bajba jutottaknak. Európának most elsősorban a szegénység és a munkanélküliség – különösen a fiatalok növekvő munkanélkülisége – ellen kell küzdenie. Ez alapvetően fontos, ha olyan, erős szociális Európát akarunk, amely senkit és semmilyen térséget nem hagy magára.”

A készségek és a munkahelyek összehangolásának támogatása, valamint a helyi gazdaságok konkrét intézkedésekkel való segítése érdekében Tzitzikostas elnök bejelentette, hogy az RB az Európai Bizottság Foglalkoztatási Főigazgatóságával együttműködve online formában „helyi állásbörzéket” kíván indítani a régiókkal és városokkal közösen.

Nicolas Schmit foglalkoztatásért és a szociális jogokért felelős biztos az RB október 14-i plenáris ülésén felszólalva többek közt a következőket mondta: „Példa nélküli válságból kell talpra állnunk, és ehhez szükségünk van a régiókra. Az ifjúságot és a készségfejlesztést célzó intézkedéseinknek helyi szinten is eredményeket kell hozniuk. A szociális jogok európai pillére vezérelvként szolgál és fog szolgálni polgáraink jobb jövőjének biztosításához. Ezért jelentettem be az RB elnökével együtt, hogy meg fogjuk erősíteni a főigazgatóságom szolgálatai és a Régiók Európai Bizottsága közötti együttműködést. Ez az együttműködés lehetőséget ad arra, hogy megmutassuk a polgároknak: nem ülünk ölbe tett kézzel, és odafigyelünk rájuk.”

A héten tartott plenáris ülésen elfogadták A méltányos átállást szolgáló erős szociális Európa című véleményt is, amely egy, a szociális jogok európai pillérének végrehajtására irányuló cselekvési terv előtt kívánja megnyitni az utat. Az előadó és egyben a SEDEC szakbizottság elnöke, Anne Karjalainen (FI/PES), Kerava képviselő-testületének tagja, kijelentette: „A Covid19-világjárvány rámutatott, milyen sürgető szükség van arra, hogy felszámoljuk a jelenlegi digitális szakadékot és kezeljük a szociális jogokra gyakorolt jelentős hatását, hiszen az új technológiákhoz és az információs társadalomhoz való hozzáférés hiánya a társadalmi kirekesztés új formáit teremti meg. A digitális kohézió elmaradhatatlan eleme a méltányos átállásnak, s egyben a területi és társadalmi kohézió egyik sarokköve. Ugyanakkor a gazdasági helyreállítást célzó intézkedéseknek foglalkozniuk kell az ökológiai és a digitális átállás szociális dimenziójával is. Tisztességes munkaerőpiacra van szükségünk a jövő szén-dioxid-semleges gazdaságában, amely tisztességes munkahelyekre, erős szociális védelemre és az emberek lakóhelyén elérhető munkalehetőségekre épül.”

Az Európai Bizottság januárban közzétett közleményére utalva az RB véleménye rámutat arra, hogy a Méltányos Átállást Támogató Alapnak – a legsérülékenyebb régiókban a zöld átállást támogató uniós alapnak – összhangban kell lennie az EU szociális pillérével. Megismétli ugyanakkor az RB azon kérését, hogy az európai szemeszter keretében jobban hangolják össze az európai és a nemzeti szintű gazdaság- és szociálpolitikákat, és szorgalmazza, hogy a szubszidiaritás elvén alapuló megosztott irányítás révén biztosítsák a helyi és regionális önkormányzatok részvételét ebben a koordinációban.

Az RB hangsúlyozza továbbá, hogy ma, amikor a munkavégzés különböző formái egyre inkább digitális alapúvá válnak, kulcsszerep hárul a szociális partnerekre. Ennek kapcsán kéri a munkafeltételekre és a munkaidőre vonatkozó európai szabályok korszerűsítését , beleértve a munkahelyi hálózatból való kijelentkezés jogának bevezetésére vonatkozó rendelkezéseket is.

Kapcsolattartó:

Lauri Ouvinen

Tel.: +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Megosztás :