Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
Fontos, hogy a gazdasági és monetáris unió átlátható és demokratikus legyen, ‎ és ösztönözze a növekedést  
A költségvetési paktum uniós szerződésekbe való integrációjának biztosítania kell a döntéshozatali folyamat demokratikus jellegét, és meg kell őriznie a közberuházások szintjét Egy Euró Segélyalapra van szükség, hogy ellenállhassunk a rendszerszintű fenyegetéseknek.

Az európai gazdasági és monetáris uniónak (GMU) kezelnie kell jelenlegi demokratikus deficitjét, és elő kell segítenie a továbbra is aggasztóan alacsony szinten álló közberuházok felélénkítését. Ez az a legfontosabb üzenet, amelyet az uniós régiók és városok fogalmaztak meg a július 5-én, a Régiók Európai Bizottsága (RB) – a regionális és helyi önkormányzatok európai uniós közgyűlése – plenáris ülésén elfogadott véleményükkel.

Még 2012-ben, a pénzügyi válságot követően, szigorúbb költségvetési koordinációs szabályokról állapodtak meg. Ezeket a szabályokat most beemelik az uniós szerződésekbe, olyan új rendelkezésekkel együtt, amelyek az európai stabilitási mechanizmust részben egy európai alappá alakítják át, és létrehoznak egy európai gazdasági és pénzügyminiszteri posztot. A szóban forgó európai bizottsági javaslatok régiókra és városokra gyakorolt következményeit az RB egy Christophe Rouillon (FR/PES), Coulaines polgármestere által kidolgozott véleményben mérte fel. Aggodalomra ad okot, hogy a migrációs vita háttérbe szorít minden más, sürgős uniós fellépést megkövetelő kérdést . Valóban égető szükség van arra, hogy a GMU-t ellenállóvá tegyük a következő válsággal szemben, különösen egy Euró Segélyalap létrehozásával, amely segít minket abban, hogy leküzdhessük a globális gazdaságot érő rendszerszintű fenyegetéseket. Ezt az európai tűzfalat most kell felhúznunk, ahelyett hogy a következő válság idején kezdenénk csak építgetni – fejtette ki Christophe Rouillon a vélemény RB-s plenáris ülésen való ismertetésekor.

Végrehajtásának értékelésére való tekintettel a gazdasági és monetáris unióbeli stabilitásról, koordinációról és kormányzásról szóló szerződés (SKKSZ) – közismert nevén: a fiskális paktum – tartalmát be kellett emelni az uniós szerződésekbe. Az RB kritikusan szemléli, hogy az Európai Bizottság láthatólag nem végezte el kimerítően ezt az értékelést, és azt nem tette közzé. Az Európai Bizottság javaslata továbbá teljes mértékben figyelmen kívül hagyja a közberuházások továbbra is igen alacsony szintjét, amelynek GDP-hez viszonyított aránya a 2008. évi 3,4%-ról 2016-ban 2,7%-ra csökkent az Unióban.

Mivel a költségvetési konszolidáció gyakran a közberuházásokat sújtja leginkább, a helyi vezetők azt sürgetik, hogy az új jogszabályok tegyék lehetővé a szükséges rugalmasságot és támogatást, különösen a helyi és regionális önkormányzatok beruházási kapacitását illetően. E megközelítés szerint a Stabilitási és Növekedési Paktumnak az európai strukturális és beruházási alapok, a transzeurópai hálózatok (TEN), valamint az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz által támogatott projektek társfinanszírozására nem szabadna strukturális kiadásként tekintenie. Ez egy olyan rendelkezés, amelyet a nemzeti hozzájárulások már javasoltak a Európai Stratégiai Beruházási Alap számára.

A helyi vezetők támogatják a – nem kellően átlátható, továbbá blokkolások és vétók által fenyegetett – Európai Stabilitási Mechanizmus (ESM) oly módon történő integrációját, amely biztosítja az elszámoltathatóságot az Európai Parlamenttel szemben. Határozottan üdvözlik az Európai Bizottság arra irányuló javaslatát, hogy a fontos döntéseket, például a pénzügyi támogatás odaítélésére vonatkozóakat, súlyozott 85%-os többséggel, ne pedig egyhangúlag hozzák meg.

Az európai gazdasági és pénzügyminiszteri poszt javasolt létrehozása az uniós régiók és városok szerint előmozdítaná a nagyobb mértékű demokratikus elszámoltathatóságot, és érthetőbbé tenné a GMU irányítását. Ennek szerepét azonban pontosan meg kell határozni, elkerülendő a költségvetési döntéshozatali folyamatok további központosítását.

A GMU demokratikus deficitjét ugyanakkor csakis úgy lehet feloldani, ha megmutatjuk az európai polgároknak, hogy a gazdasági és monetáris unió a társadalmi haladás elvét is támogatja, és hogy a foglalkoztatást, a bérek növekedését és a szociális normákat nem tekintjük másodrendűnek a makrogazdasági és költségvetési problémákkal szemben.

Kapcsolat:

Pierluigi Boda

Tel.: +32 2 282 2461

Mobil: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu