Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
Katasztrófákkal szembeni ellenálló képesség – a Régiók Európai Bizottsága a globális kötelezettségvállalásokból helyi intézkedéseket szeretne  

A Régiók Európai Bizottsága (RB), az Európai Bizottság és az ENSZ katasztrófakockázat-csökkentési stratégiájának titkársága (UNISDR) az Isztambulban tartott európai katasztrófakockázat-csökkentési fórumon megpróbálja elérni a sendai keret gyorsabb végrehajtását és nyomon követését, hogy csökkenteni lehessen a természeti katasztrófák hatásait. A Régiók Európai Bizottsága március 22–23-i plenáris ülésén egyhangúlag elfogadta azt az álláspontot, amely szerint olyan intézkedéseket kell beépíteni a közberuházásokkal kapcsolatos stratégiákba, amelyek azt célozzák, hogy az új fejlesztések ellenállóbbak legyenek a katasztrófákkal szemben.

A 2017-es európai katasztrófakockázat-csökkentési fórumon (EFDRR), melynek házigazdája a török kormány, azt fogalmazták meg célként, hogy a politikusok és érdekelt felek által meghatározott sendai kötelezettségvállalásokból szülessenek konkrét nemzeti és helyi intézkedések, illetve hogy gyorsítsák fel a sendai keret regionális végrehajtását és nyomon követését. Az EFDRR a május 22–26-án, a mexikói Cancúnban megrendezésre kerülő 2017-es globális platform európai előkészítő fórumának tekinthető.

„A helyi és regionális kormányzatok képviselőiként azt látjuk, hogy egyre gyakrabban történnek természeti katasztrófák, melyeknek egyre súlyosabbak a következményei. Nem elegendő tehát, ha csupán a reagálásra és a helyreállításra összpontosítunk, hanem ellenállóbbakká kell válnunk a katasztrófákkal szemben. Egyértelmű erkölcsi és polgári kötelességünk, hogy garantáljuk, hogy a helyi szinten befektetett közpénzek révén polgáraink élete nagyobb biztonságban legyen” – fogalmazott Adam Banaszak (PL/ECR), Kujávia-Pomeránia vajdaság közgyűlésének tagja, aki az RB-t képviselte az európai katasztrófakockázat-csökkentési fórumon.

Ez a fajta megközelítés abból indul ki, hogy a katasztrófákkal kapcsolatos intézkedések jobban az érintett közösségekre fognak irányulni, ami azt is jelenti, hogy így javítani lehet az európai segélyhívó szolgálatok minőségén, a polgári védelem mechanizmusain és az építésügyi szabványokon. A magáncégek észszerű bevonásával hatékonyabb lehet a katasztrófákkal szembeni ellenálló képesség finanszírozása és a fontos adatok megosztása.

„Az infrastruktúra kiépítésére irányuló (regionális politikai eszközökből vagy az Európai Stratégiai Beruházási Alap segítségével megvalósított) uniós projekteknek kivétel nélkül ellenállónak kellene lenniük a katasztrófákkal szemben. Sokkal kifizetődőbb, ha már eleve katasztrófabiztos infrastruktúrát építünk, mintha utólag kell biztonságossá tenni az épületeket” – hangsúlyozta Adam Banaszak.

A Régiók Európai Bizottsága a múlt héten, Christos Stylianides humanitárius segítségnyújtásért és válságkezelésért felelős biztos jelenlétében, egyhangúlag elfogadta Adam Banaszak véleményét a 2015–2030-as időszakra szóló sendai katasztrófakockázat-csökkentési keretre vonatkozó cselekvési tervről. A vélemény a helyi és regionális önkormányzatok nézőpontjából vizsgálja a cselekvési terv fő elemeit, melyek a következők: adatgyűjtés és -csere, a kockázatok tudatosításával kapcsolatos stratégiák kidolgozása, együttműködés a magánszektorral, határokon átnyúló együttműködés, alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz, a kockázatokat figyelembe vevő beruházások előmozdítása valamennyi uniós pénzügyi eszköz esetében, a korai előrejelző rendszerek támogatása, valamint a katasztrófák után az eredetinél jobb újjáépítésre összpontosító megközelítés.

„A helyi és regionális önkormányzatok kulcsfontosságú szerepet játszanak a cselekvési terv kapcsán, hiszen a helyi hatóságok ismerik a legjobban a helyi rendszerek sebezhető pontjait. Emellett a helyi önkormányzatok elsődleges feladata a katasztrófákkal kapcsolatos kockázatok csökkentése” – fogalmazott Stylianides biztos, aki kiemelte azt is, hogy a katasztrófák tagállami megelőzésének és kezelésének támogatásában fontos szerep hárul a kohéziós politikára is.

Megjegyzések a szerkesztőknek:

1.) A Régiók Európai Bizottsága a 28 tagállam regionális és helyi képviselőinek európai uniós közgyűlése. Az 1994-ben létrehozott intézmény küldetése, hogy a regionális és helyi önkormányzatokat bevonja az uniós döntéshozatali folyamatba, és tájékoztassa őket az uniós szakpolitikákról. Az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság kikéri az RB véleményét a régiókat és a városokat érintő szakpolitikai kérdésekkel kapcsolatban. A Régiók Európai Bizottságának mind a 350 tagja és ugyanennyi póttagja vagy választott képviselő otthoni régiójában, illetve városában, vagy politikai felelősséggel tartozik egy városi vagy regionális szinten választott közgyűlésnek. Amennyiben többet szeretne megtudni nemzeti delegációjáról, kattintson ide.

2.) A 2015–2030-as időszakra szóló sendai katasztrófakockázat-csökkentési keret egy nem kötelező érvényű megállapodás, melyet a japán Sendaiban kötöttek 2015. március 18-án. A megállapodás célja, hogy a városok jobb felkészítésével csökkenteni lehessen a katasztrófák számát. A sendai keret a 2005 és 2015 közötti időszakra szóló hiogói cselekvési keret utóda.

3.) A cselekvési terv, amelyet a katasztrófacsökkentési világnapon írtak alá, arra törekszik, hogy a 2015–2030-as időszakra szóló sendai katasztrófakockázat-csökkentési keret alapján (amely tulajdonképpen egy, a katasztrófakezelési politikával és az operatív intézkedésekkel kapcsolatos önkéntes nemzetközi megközelítésmód) hasznos ötletek tárházát állítsa össze a helyi és regionális önkormányzatok számára. A cselekvési terv magasabb szintre emeli az RB és az UNISDR között meglévő, 2012-ben kezdődött partnerséget.

4.) Az európai katasztrófakockázat-csökkentési fórum (EFDRR) A 2017-es EFDRR-re nyitott fórumként Isztambulban kerül sor 2017. március 26–28-án. A rendezvény házigazdája a török kormány. A sendai keret egyik követelményeként a 2017-es törökországi EFDRR nyitott fórum egyik célja, hogy olyan tapasztalatokat, tanulságokat és elemzéseket gyűjtsön össze, amelyeket fel lehet majd használni a 2017-es globális platformhoz, amelyre a mexikói Cancúnban kerül sor 2017. május 22–26-án. A 2017-es EFDRR nyitott fórum kiváló alkalmat teremt arra, hogy alakítani lehessen Európában a sendai keret végrehajtását és nyomon követését.

5.) Egyéb dokumentumok:

Közlemény: Dealing with disasters: new global strategy must empower local and regional authorities [Katasztrófakezelés: új globális stratégia a helyi és regionális önkormányzatok hatékonyabb szerepvállalásáért]

RB-vélemény:A 2015 utáni hiogói cselekvési keret

RB-vélemény: Cselekvési terv a 2015–2030-as időszakra szóló sendai katasztrófakockázat-csökkentési keretről – A katasztrófakockázatokkal kapcsolatos tájékoztatásra épülő megközelítés minden uniós politikában

Tanulmány: A sendai keret uniós szintű végrehajtása

Kapcsolattartó:
Wioletta Wojewódzka Tel.: +32 2 282 2289
wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Megosztás :