Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
Júniusig meg kell állapodni az uniós költségvetésről és a Helyreállítási Alapról, máskülönben a késlekedés miatt veszélybe kerül a polgárok biztonsága és a kohézió Európában  

Az Európai Tanács tagjainak április 23-i videokonferenciáját követően a kohéziós szövetség – amely uniós szintű szövetségként erőteljesebb kohéziós politikát szorgalmaz a 2020 utáni időszakra – sürgeti, hogy a kohéziós politika maradjon prioritás a Covid19-válságból való kilábalást célzó helyreállítási stratégiáról folytatott megbeszélések során, figyelembe véve a régiók és városok igényeit és tapasztalatait.

A Covid19-világjárvány elleni küzdelem és az európai gazdaság újraindítása versenyfutás az idővel. Az ambiciózus uniós költségvetésen alapuló, megfelelő uniós helyreállítási terv biztosításában bekövetkező bármely további késedelem aláássa a polgárok egészségének és szociális jogainak védelmére, Európa termelési kapacitásának megőrzésére, a vállalkozásoknak a vészhelyzet túlélésében való megsegítésére és a fenntartható jövőbe való beruházásra irányuló képességünket.

A tagállamoknak határozott lépést kell tenniük Európa jövője érdekében az alábbiak révén:

- a kohéziós politika által támogatott sürgősségi intézkedések folyamatosságának megfelelő finanszírozással és különleges szabályokkal történő biztosítása a leginkább sújtott országokban és területeken,

- a 2021–2027-es kohéziós politika tervezett beruházásainak megerősítése a helyreállítás felgyorsítása és egy ellenállóképes, igazságosabb és fenntarthatóbb Európa hosszú távú megvalósítása érdekében,

- annak biztosítása, hogy rendkívüli pénzügyi kezdeményezések járuljanak hozzá a társadalmi, területi és gazdasági kohézióhoz azáltal, hogy kompenzálják az adóbevételek veszteségét helyi szinten, illetve támogatják a helyi és regionális önkormányzatokat – és az ezekhez kapcsolódó köztulajdonban levő vállalatokat – a polgároknak nyújtott helyi szolgáltatások működtetésében a pandémiás és a pandémiát követő időszakban,

- a jövőbeli kohéziós politikáról szóló tárgyalások sikeres lezárása annak érdekében, hogy 2021-ben időben megkezdődhessen a finanszírozási időszak, és a következő években biztosítható legyen a kohéziós politika továbbvitele,

- valamennyi kormányzati szint összefogása az Unión belüli jobb egészségügyi szolgáltatásokba történő befektetés érdekében, egyrészt az egészségügyre fordított finanszírozás növelésével a kohéziós politika keretében, másrészt egy külön egészségügyi mechanizmus létrehozása révén,

- a jelenlegi válság alatti határokon átnyúló és transznacionális együttműködés jó példáinak figyelembevétele, valamint az ETT-k, az eurorégiók és az EU valamennyi határrégiójának aktív bevonása a vírus elleni küzdelembe és a jövőbeli gazdasági fejlesztésekbe.

Szorgalmazzuk, hogy mind az „alapvető” uniós költségvetés, mind a rendkívüli pénzügyi beruházási kezdeményezések a pandémiával és annak következményeivel foglalkozó helyi szereplők által megszerzett tapasztalatokra és ismeretekre támaszkodjanak. Az uniós beruházásoknak élvezniük kell a rugalmasság és az egyszerűsítés előnyeit, a túlzott központosítás azonban súlyosan aláásná a hatékonyságot. A kohéziós politika az EU leghatékonyabb eszköze a régiók és városok társadalmi és gazdasági fejlődésének strukturális megerősítésére (ideértve az egészségügyet és az éghajlat-politikát is). Tovább kell erősíteni és teljes mértékben igénybe kell venni ahhoz, hogy hosszú távon erősítse az összes helyi és regionális önkormányzat ellenálló képességét, hogy azok kellően felkészültek legyenek a jelenlegi és bármely jövőbeli válság gazdasági következményeire, így kiegészítsék a meglévő és jövőbeli vészhelyzeti reagálási eszközöket.

Ami a reformtámogató program lehetséges megerősítését illeti, a régiók és városok tényleges bevonása a szükségletek felmérésébe és az intézkedések megtervezésébe – a kohéziós politikai tervekkel szoros összhangban – döntő fontosságú lesz annak biztosítása érdekében, hogy egyetlen hely se maradjon le, és a reformok területi aszimmetrikus hatását hatékonyan kezeljék. Ezenkívül a régióknak és városoknak részt kell venniük abban a vitában, amely arról szól, hogy miként lehet megerősíteni az európai társadalmak ellenálló képességét a pandémiás válság és annak gazdasági és társadalmi hatásainak területi szempontú kezelése során.

A jelenlegi helyzetben létfontosságú, hogy az uniós intézmények a szolidaritás és a felelősségvállalás szellemében járjanak el. A tárgyalások végeredménye nem lehet túlzottan központosított alapok és bizonytalan pénzügyi eszközök elegye, amelyek kizárólag a magánpiacok reakcióképességére támaszkodnak. Biztosítanunk kell Európának az eszközök hatékony kombinációját, ahol a támogatások és a hitelek kiegyensúlyozottak, és a partnerségi elv teljes mértékben megvalósul az uniós polgárok szükségleteinek jobb kielégítése érdekében.

Csak akkor tudjuk kivezetni Európát ebből a vészhelyzetből, ha megleljük a bátorságot és a kölcsönös bizalmat a közös fellépéshez.

A titkárság elérhetősége:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Megosztás :
 
Kapcsolódó hírek

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/ONLINE-EUREGIONSWEEK-COMMUNITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/DEAL-ON-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-FUND-IS-NEEDED-BY-JUNE-.ASPX

Online #EURegionsWeek community
Online #EURegionsWeek community
03.10.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-CALLS-FOR-A-EUROPEAN-PARTNERSHIP-PACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/DEAL-ON-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-FUND-IS-NEEDED-BY-JUNE-.ASPX

President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/DEAL-ON-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-FUND-IS-NEEDED-BY-JUNE-.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/REGIONS-DEMAND-STRONGER-SUPPORT-AND-BETTER-RULES-TO-REINFORCE-COHESION-AND-CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/DEAL-ON-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-FUND-IS-NEEDED-BY-JUNE-.ASPX

Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/DEAL-ON-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-FUND-IS-NEEDED-BY-JUNE-.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023