Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
Az EU-szerte aktív szövetség figyelmezteti az Európai Bizottságot: a regionális alapok megnyirbálása Európa jövőjét sodorja veszélybe  

Az uniós költségvetés legalább egyharmadát 2020 után is az EU kohéziós politikájára és az összes európai régió támogatására kell fordítani. Az alapok csökkentése azzal a kockázattal jár, hogy elmélyül Európa megosztottsága, illetve veszélyt jelent az Európai Unió jövőjére nézve is. Ezt az üzenetet adta ma át az EU-szerte aktív kohéziós szövetség (#CohesionAlliance) az Európai Bizottságnak, amely várhatóan május 2-án teszi közzé a következő uniós költségvetés tervezetét.

A kohéziós politika, amely 2014 és 2020 között 350 milliárd eurós költségvetéssel rendelkezett és amelyet az európai strukturális és beruházási alapokon keresztül hajtanak végre, az EU elsődleges beruházási eszköze a regionális különbségek csökkentésére, a foglalkoztatás bővítésére, új üzleti lehetőségek megnyitására és az olyan fontos világszintű problémák kezelésére, mint amilyen az éghajlatváltozás és a migráció. Ez az EU egyetlen olyan politikája, amely az összes európai helyi közösségre kiterjed és bevonja a helyi érdekcsoportokat azzal a céllal, hogy megvalósítsák a közös uniós célkitűzések által vezérelt növekedési stratégiákat.

A brexit következményeként, és mivel az EU-nak olyan új prioritásokat kell finanszíroznia, mint a védelem, a biztonság és a külső határok ellenőrzése, fennáll annak a veszélye, hogy az EU következő hosszú távú költségvetésében – az EU kiadási plafonértékeit a 2020 utáni időszakra meghatározó többéves pénzügyi keretben – megnyirbálják a kohéziós politika pénzügyi előirányzatait. Ennek elkerülése érdekében, illetve a kohéziós politika létfontosságú szerepének tudatosítására jött létre a #CohesionAlliance tavaly októberben a régiók és városok vezető szövetségeinek – az Európai Határ Menti Régiók Szövetségének (AEBR), az Európai Régiók Gyűlésének (AER), az Európai Regionális Jogalkotói Közgyűlések Konferenciájának (CALRE), az Európai Települések és Régiók Tanácsának (CEMR), az Európai Külső Tengeri Régiók Konferenciájának (CPMR) és az EUROCITIES -nek –, valamint a Régiók Európai Bizottságának a kezdeményezésére.

A szövetség szorgalmazza, hogy a 2020 utáni uniós költségvetés garantálja, hogy a kohéziós politika erősebbé, hatékonyabbá, közismertebbé és minden uniós régió számára elérhetővé váljon. Meghirdetése óta a szövetség nyilatkozatát több mint 4000 személy, 100 régió, 70 város és megye, 50 regionális és helyi kormányzati szövetség, az Európai Parlament 40 tagja és 30 uniós ágazati szövetség írta alá.

„A kohéziós politika hagyományos, de nem divatjamúlt politika. A következő uniós költségvetésben is meglesz a szerepe. Nem garantálhatjuk, hogy nem lesznek csökkentések, de ezeket az elképzelések szerint 5–10%-ra korlátozzuk” – jelentette ki Günther Oettinger , az uniós költségvetésért felelős biztos, aki minden partnert mozgósításra invitált, hogy győzzék meg a nemzeti kormányzatokat: ahhoz, hogy az EU teljesíteni tudja feladatait, korlátozott mértékben növelni kell a tagállami hozzájárulásokat.

Ebben egyetértett Corina Creţu, a regionális politikáért felelős biztos is, aki hangsúlyozta: „Európának minden eddiginél nagyobb szüksége van a kohézióra, nemcsak gazdasági, hanem társadalmi és politikai okokból is. A #CohesionAlliance-nak köszönhetően a városok és régiók, illetve az egészségügyi, oktatási és üzleti ágazatok képviseletében ennek az egyedülálló politikának több ezer kedvezményezettje jól hallhatóan és világosan kimondta, hogy Európa és a kohéziós politika ugyanannak az éremnek a két oldala”.

Az AEBR képviseletében Extremadura regionális kormányának külügyi főigazgatója, Rosa Balas Torres figyelmeztetett: „A jelenlegi területi együttműködési programokat az európai kohéziós politika szerves részeként kell fenntartani, közelebb hozva egymáshoz a nemzeti határok két oldalán élő polgárokat, és segítve a térségek felzárkózását. A határrégiókról szóló, nemrégiben közzétett európai bizottsági közlemény nyomán tovább kellene fejleszteni a határokon átnyúló és nemzetek feletti megközelítéseket más uniós politikai területeken is, például a foglalkoztatás, az egészségügy, a hozzáférhetőség és az összekapcsoltság terén.”

Az AER elnöke, egyben a svédországi Västra Götaland régió elnöke, Magnus Berntsson szerint „Az összes régió javát szolgáló, határozott és megújított kohéziós politika a legintelligensebb és a legészszerűbb beruházás, amit az EU tehet a jövője érdekében. A jövőbeli Európai Unióban a kohéziós politika lesz a leghatásosabb eszközünk, amellyel javíthatjuk a polgárok életminőségét és segíthetjük egy egységes, erős és versenyképes Európa létrejöttét.”

A CALRE elnöke, egyben a portugáliai Azori-szigetek autonóm régió törvényhozó gyűlésének elnöke, Ana Luís rámutatott: „Ideje egyesülni és összefogni az Európai Unió alapelvei, köztük a kohézió és a szolidaritás védelmére. Ezzel a céllal csatlakozott a CALRE már a kezdetekkor a kohéziós szövetséghez. Európának minden egyes régiójában szilárd és hatékony kohéziós politikára van szüksége.”

A CEMR szóvivője, a svédországi Malmö képviselő-testületének tagja, Ilmar Reepalu kijelentette: „Az EU új prioritásainak, például a társadalmi befogadásnak és az éghajlatügyi fellépésnek a sikere attól függ, hogy a városok és régiók képesek-e beruházásokat végrehajtani térségükben. Ehhez mindenképpen szükség van a kohéziós politikára. Az EU-nak következetesen fellépve meg kell erősítenie a kohéziós politikát a jövőbeli költségvetésben.”

Az RB elnöke, Karl-Heinz Lambertz hangsúlyozta: „Ha olyan Európát szeretnénk, amely beruházásai során nem feledkezik meg egyetlen térségről sem, valamint eredményesebb, láthatóbb, kevésbé centralizált, és támogatja a határokon átnyúló együttműködést, akkor ehhez az összes régió javát szolgáló, szilárd kohéziós politikára és megnövelt uniós költségvetésre van szükségünk. A költségvetés csökkentése komoly következményekkel járna az Európai Unió jövőbeli jóléte és egysége szempontjából.”

Erre a problémára a CPMR elnöke, egyben a portugáliai Azori-szigetek autonóm regionális kormányának elnöke, Vasco Alves Cordeiro is rámutatott: „A jövőbeli uniós költségvetésnek tükröznie kell az EU ambícióit és prioritásait, továbbá biztosítania kell a régiók számára azt a rugalmasságot, ami ahhoz szükséges, hogy a helyi szinten megvalósítsák az Európai Unió politikai jövőképét. Egyes prioritásokat csak a kohéziós politika segítségével lehet végrehajtani.”

A kohéziós politika létfontosságú szerepét az EUROCITIES elnöke, a belgiumi Gent városának polgármestere, Daniël Termont is kiemelte: „A kohéziós politika tartja össze az EU-t, amikor egy fenntarthatóbb, inkluzívabb, demokratikusabb és gazdagabb jövő érdekében munkálkodunk. Ha az innovációt, az együttműködést és a szolidaritást egy szilárd kohéziós politikával segítjük elő, akkor Európa továbbra is követendő példa marad a világ és a következő nemzedékek számára.”

Háttérfeljegyzés

A kohéziós szövetség (#CohesionAlliance) azoknak az összefogása, akik szerint az uniós kohéziós politika továbbra is az EU jövőjének egyik alappillérét kell hogy jelentse. A szövetség a városok és régiók legfontosabb európai szervezeteinek és a Régiók Európai Bizottságának az együttműködése révén jött létre. Azt szorgalmazza, hogy a 2020 utáni uniós költségvetés garantálja, hogy a kohéziós politika erősebbé, hatékonyabbá, közismertebbé és minden uniós régió számára elérhetővé váljon. A nemzeti, regionális és helyi kormányzatoktól kezdve kkv-kon, nem kormányzati szervezeteken át iskolákig, egyetemekig, kulturális intézményekig bárki, aki hisz az uniós kohéziós politikában, a nyilatkozat aláírásával csatlakozhat a kohéziós szövetséghez (#CohesionAlliance).

További információ:

Fényképek

Kohéziós adatlapok

A kohéziós szövetség tagjai

A kohéziós szövetség térképen

Sajtókapcsolat:

cohesionalliance@cor.europa.eu

Megosztás :