Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
Kritikus fontosságú nyersanyagok és jelentőségük Európa jövője szempontjából  

Ebben az interjúban Isolde Ries, Saar-vidék tartományi közgyűlésének első alelnöke öt kérdésre válaszol a kritikus fontosságú nyersanyagokra vonatkozó cselekvési tervről szóló véleményével kapcsolatban, amely a tervek szerint a Régiók Bizottsága március 17-i plenáris ülésén kerül elfogadásra.

2020 szeptemberében az Európai Bizottság cselekvési tervet terjesztett elő a kritikus fontosságú nyersanyagokról, amely Isolde Ries véleményének középpontjában áll. Az Európai Bizottság olyan nyersanyagokat minősít kritikus fontosságúnak, amelyek alapvető gazdasági jelentőséggel bírnak, de az EU-n belül nem nyerhetők ki megbízhatóan, és amelyeket ezért túlnyomórészt importálni kell. Az EU nagymértékben függ a más országokból származó behozataltól, különösen a digitalizáció fejlesztése és a jövőorientált technológiák szempontjából fontos nyersanyagok tekintetében. A kritikus fontosságú nyersanyagokra vonatkozó cselekvési tervről szóló vélemény szerint ahhoz, hogy a kritikus fontosságú nyersanyagok európai készleteit továbbra is biztosítsuk, a helyi és regionális önkormányzatokra is döntő szerep hárul, mivel növelni kell az EU-n belüli nyersanyag-kitermelést, és egyúttal javítani kell a kritikus fontosságú nyersanyagok újrafeldolgozását.

Az Ön véleményének tematikus súlypontja a kritikus fontosságú nyersanyagok jövőbeli készletének Európai Unión belüli biztosítása. Milyen konkrét intézkedéseket kellene hoznia az EU-nak a kritikus fontosságú nyersanyagok ellátási láncainak védelme, illetve a harmadik országoktól való függetlenebbé tétele érdekében?

Gazdaságpolitikai szempontból helyénvaló és fontos, hogy a Régiók Bizottsága foglalkozzon a tavaly szeptember elején közzétett bizottsági közleménnyel, amely a kritikus fontosságú nyersanyagok terén megvalósuló reziliencia tárgykörét elemzi. A hosszú értékláncokkal rendelkező modern gazdaságok hosszú távon nem működhetnek biztonságos, versenyképes és környezeti szempontból fenntartható nyersanyagellátás nélkül. Hatékonyabb erőforrrás-gazdálkodás, valamint fenntartható termékek és innovációk révén csökkentenünk kell az EU kritikus fontosságú nyersanyagoktól való függőségét. Politikailag és pénzügyileg támogatni kell a nyersanyagok Unión belüli kitermelését, és diverzifikálni kell a harmadik országokból történő beszerzést. A környezetvédelmi és szociális normákat, valamint az ellátási és elosztási láncok nyomonkövethetőségét nemzetközi megállapodásoknak kell biztosítaniuk. Üdvözlöm továbbá, hogy az Európai Bizottság az ipar, a kutatás, a tagállamok és a civil társadalom képviselőivel létrehozta az Európai Nyersanyagszövetséget. Ez a kezdeményezés értékes hozzájárulást nyújthat a műszaki ismeretek bővítéséhez, illetve az innováció és a beruházások előmozdításához.

Hogyan tud az Európai Unió hozzájárulni ahhoz, hogy nagyobb legyen a felelősség a nyersanyagellátási láncok iránt, és jobb legyen a nyersanyagok hasznosítása? 

Kétségtelenül tapasztalhatók hiányosságok az nyersanyagellátási láncokban. A termelés és az ellátás zavarainak elkerülése érdekében stratégiai megközelítésekre, például megfelelő tárolásra van szükségünk. Alternatív beszerzési források kellenek, illetve szorosabbra kell fűzni a partnerségeket a kritikus fontosságú nyersanyagokkal foglalkozó érdekelt felek között. A partnerekkel folytatott együttműködésnek azonban a felelősségteljes beszerzést is magában kell foglalnia. Az, hogy a kínálat főként alacsony szociális és környezeti normákkal rendelkező országokban koncentrálódik, nemcsak az ellátásbiztonság szempontjából jelent kockázatot, hanem a szociális és környezeti problémákat is kiélezheti. Ezért elsősorban olyan WTO-szintű nemzetközi megállapodásokra kell törekedni, amelyek célja az ellátási és értékesítési láncok magas szintű átláthatóságának biztosítása. Ehhez kapcsolódóan mielőbb tárgyalásokat kell indítani e normák módszeres javításáról.

Hogyan lehet növelni a nyersanyagok felhasználásának hatékonyságát és javítani a körforgásos gazdaságot a termelési folyamatokban?

Természetüknél fogva fontos a nyersanyagok felhasználásának és az azt követő termelési folyamatok hatékonyságának a javítása, mivel itt lehet a legjobban összeegyeztetni a versenyképességre és a környezeti fenntarthatóságra vonatkozó célkitűzéseket. Európában a „hulladék” kifejezés gyakran értékes erőforrásokat és kritikus fontosságú nyersanyagokat takar. Ezért sokkal nagyobb mértékben kellene hasznosítani az újrafeldolgozott anyagokat, hogy csökkenteni lehessen az elsődleges és kritikus fontosságú nyersanyagok használatát. Ez a követelmény egyaránt vonatkozik a gyártókra, a forgalmazókra és a fogyasztókra.

Milyen szerepet játszhatnak a városok és régiók, különösen az európai bányászati régiók az EU-ban a nyersanyag-kitermelés növelésében?

A helyi és regionális önkormányzatok fontos szerepet játszanak az Európai Bizottság nyersanyagokra vonatkozó cselekvési tervében. Például a nyersanyagokkal kapcsolatos és ipari projektek esetében engedélyezési és felügyeleti hatáskörrel rendelkeznek. A nyersanyag-kitermeléshez kapcsolódó hozzáadott érték és foglalkoztatás helyi szinten valósul meg. Ugyanez vonatkozik egyébként a kutatási és fejlesztési projektekre is.

Saar-vidék politikusaként, amely régióban hagyományosan erős a bányászat, a következő szempontok különösen fontosak számomra: Éppen a korábbi és még mindig aktív bányászati régiók rendelkeznek a nyersanyagok kitermeléséhez szükséges szakértelemmel, amit a jövőben is hasznosítani kellene. Természetesen manapság nem könnyű újraindítani a nyersanyagok felszíni és föld alatti kitermelését, mivel növekszik a helyi lakosság ellenállása. E téren felvilágosítás és tájékoztatás révén növelni kell a társadalmi elfogadottságot. Lehetőség szerint el kell kerülni vagy a lehető legkisebbre kell csökkenteni a környezetre gyakorolt káros hatásokat.

Milyen tanulságok vonhatók le a Covid19-világjárványból és a leállás hónapjaiból, amelyek rávilágítottak egyes kulcsfontosságú iparágak sebezhetőségére?

A Covid19-válság megmutatta, hogy Európa a kritikus fontosságú nyersanyagok esetében nagymértékben támaszkodik nem uniós szállítókra, és hogy az ellátási zavarok negatív következményekkel járhatnak az ipari értékláncokra és más ágazatokra. Számos európai kulcsiparág – például a gépjárműipar, az acélipar, a repüléstechnika, az informatika, az egészségügy és a megújuló energia ágazata – igényel kritikus fontosságú nyersanyagokat. Az olyan jövőorientált termékek és technológiák, mint az elektromos közlekedés, a digitalizáció, az Ipar 4.0 és az energetikai átállás átalakítják és növelik a nyersanyagok iránti keresletet. Tisztában kell lennünk azzal, hogy az uniós zöld megállapodás nem lesz lehetséges kritikus fontosságú nyersanyagok felhasználása nélkül.

Előzmények

2020 szeptemberében az Európai Bizottság cselekvési tervet tett közzé a kritikus fontosságú nyersanyagokról. 2020 óta 30 nyersanyagot minősítenek kritikusnak, köztük több olyat, amely egyre fontosabbá válik az energiaágazatban – ilyen például a lítium és a kobalt. 2011-ben ez a szám csak 14 volt. A vonatkozó lista és a nyersanyagokkal kapcsolatos további információk itt találhatók .

Emellett tavaly az Európai Bizottság azzal a céllal hozta létre az Európai Nyersanyagszövetséget , hogy egyesítse az ipart, a tagállamokat és a civil társadalmat annak érdekében, hogy csökkentsék Európa függőségét a kritikus fontosságú nyersanyagok harmadik országokból történő beszerzésétől.

Kapcsolattartó személy:

Tobias Kolonko

Tel.: +32 2 282 2003

tobias.kolonko@ext.cor.europa.eu

Megosztás :
 
Kapcsolódó hírek

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/CRITICAL-RAW-MATERIALS-ROLE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/CRITICAL-RAW-MATERIALS-ROLE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/CRITICAL-RAW-MATERIALS-ROLE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/CRITICAL-RAW-MATERIALS-ROLE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/CRITICAL-RAW-MATERIALS-ROLE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023