Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
Szorít az idő: sürgősen végre kell hajtani az uniós költségvetést ‎ és a Covid19 helyreállítási csomagot  

A Tanács német elnöksége és az Európai Parlament ma politikai megállapodásra jutott az uniós költségvetésről és helyreállítási csomagról. Ennek kapcsán az uniós városok és régiók emlékeztetnek arra, hogy európaiak milliói várják, hogy a Covid19-válságból való kilábalás hatékony legyen helyi szinten.

Ma jelentették be, hogy a Tanács német elnöksége és az Európai Parlament tárgyalói politikai megállapodást értek el az EU hosszú távú költségvetéséről és Covid19 helyreállítási csomagjáról. A városok és a régiók üdvözlik a megállapodást, ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a világjárvány által okozott példátlan válság orvoslása érdekében a megállapodást sürgősen végre kell hajtani. A megállapodást a Régiók Európai Bizottsága „Környezetvédelem, éghajlatváltozás és energiaügy” (ENVE) szakbizottsága 2020. november 10-én, kedden tartott online ülése alatt jelentették be.

Arra reagálva, hogy politikai megállapodás született az EU hosszú távú költségvetéséről és a helyreállítási csomagról a Tanács német elnöksége és az Európai Parlament tárgyalói között, Juan Espadas (ES/PES) , Sevilla polgármestere, az ENVE szakbizottság és a zöld megállapodás helyi szintű végrehajtásával foglalkozó munkacsoport elnöke kifejtette: „Nagy nap ez a mai Európa és az európai szolidaritás számára. A városok és a régiók a világjárvány elleni küzdelem élvonalában állnak, és most készek mindent megtenni azért, hogy a helyreállítás az emberek egészségének megóvására, városaink és régióink fenntarthatóvá és befogadóvá tételére, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos törekvéseink elérésére összpontosítson. Továbbra is ügyelünk arra, hogy garantáljuk a többszintű megközelítést, és az európai zöld megállapodás célkitűzései valóra váljanak.”

Az ENVE szakbizottság ülése „A 2030-ra vonatkozó éghajlat-politikai célok elérése és a zöld átmenet támogatása helyi és regionális szinten” témában, a zöld megállapodással kapcsolatban tartott vitával kezdődött. A vita során felszólalt Eva Kracht , a Német Szövetségi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Nukleáris Biztonsági Minisztérium európai politikáért felelős főigazgató-helyettese az EU Tanácsa elnökségének képviseletében, valamint Mauro Petriccione , az Európai Bizottság Éghajlat-politikai Főigazgatóságának vezetője.

A Visegrádi Csoport fővárosainak két képviselője kiállt amellett, hogy a helyi önkormányzatok nagyobb szerepet kapjanak mind a zöld megállapodásban, mind pedig a Covid19 helyreállítási stratégiában. Rafał Trzaskowski (PL/EPP) , Varsó polgármestere és Tüttő Kata (HU/PES) , Budapest polgármester-helyettese emlékeztetett arra, hogy a városoknak és régióknak közvetlen hozzáférést kell biztosítani az uniós forrásokhoz, és közvetlen partnerségeket sürgetett az EU-val a Covid19-helyreállítási projektek hatékonyabb tervezése és végrehajtása érdekében, felgyorsítva ezzel az EU klímasemlegesség felé vezető útját. Az EU Polgármesterek Szövetségének politikai testületébe Rafał Trzaskowskit (PL/EPP) , Varsó polgármesterét nevezték ki az RB képviselőjévé.

Az ENVE szakbizottság ülésén megvitatták az alábbi véleménytervezeteket:

A zöld megállapodással kapcsolatban a tagok megvitatták „Az éghajlatváltozás hatása a régiókra: az európai zöld megállapodás értékelése” című véleménytervezetet, melynek előadója, Andries Gryffroy (BE/EA) , a flamand parlament képviselője hangsúlyozta: „A klímasemlegességre való áttérés érdekében a zöld megállapodásnak alulról építkező megközelítést kell támogatnia. Kérjük, hogy a helyi és regionális önkormányzatokkal folytatott kötelező konzultációkat terjesszék ki a zöld megállapodás valamennyi területére, és hogy a szubnacionális kormányzatokat teljes mértékben vonják be a nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési tervek kidolgozásába és végrehajtásába. Szilárd meggyőződésünk, hogy a régióknak és a városoknak könnyebb és közvetlen hozzáférést kell biztosítani a finanszírozáshoz, és egy európai regionális eredménytáblát javaslunk az éghajlatváltozással kapcsolatos fellépések helyi szintű végrehajtása terén elért eredmények nyomon követésére.”

Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodással kapcsolatban az előadó, Markku Markkula (FI/EPP) ismertette „Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási óvintézkedések lehetőségei és szinergiái a fenntarthatóság és az életminőség régiókban és településeken történő előmozdítása érdekében – milyen keretfeltételekre van szükség ehhez?” című véleménytervezet legfontosabb pontjait. A korábbi RB-elnök és Espoo város képviselő-testületének elnöke kifejtette: „Az éghajlatváltozás globális vészhelyzet. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást az éghajlatváltozás mérséklésével együtt kell kezelni. A helyi és regionális önkormányzatok elkötelezettek amellett, hogy 2050-ig megvalósítsák a szén-dioxid-semleges Európát. Sürgetjük az Európai Bizottságot, hogy dolgozzon ki egy új uniós alkalmazkodási stratégiát, amely az aktív szubszidiaritás és arányosság, a fenntarthatóság, a legújabb ismeretek, a kutatás és az innováció elveivel összhangban egyértelmű célokat és mutatókat tartalmaz. Fontos, hogy a fenntarthatóság minden kormányzati szint, közösség, vállalkozás és magánszemély számára «új normalitássá» váljon.”

A tagok eszmecserét folytattak „A klímasemleges gazdaság létrehozása: Uniós stratégia az energiarendszer integrációjának megteremtéséért” című véleményről. Gunārs Ansiņš (LV/RE) előadó a következőket mondta: „Az energiahatékonyság elsődlegességének elve a legfontosabb prioritás Európa erőforrás-hatékony jövője szempontjából. Energiarendszerünknek a megújuló energiaforrások egyre növekvő arányára kellene támaszkodnia, rugalmasan integrálnia kellene a különböző energiahordozókat, és Európa-szerte decentralizáltabbnak kellene lennie. Gondoskodni kellene arról, hogy a különböző energiahordozók – a villamos energia, a gáz és a hőenergia – zökkenőmentesen áramolhassanak a háztartások, a közlekedés és az ipar között, lehetővé téve a szén-dioxid-mentesítés fokozását és ezáltal csökkentve a klímasemlegességre vonatkozó 2050-es uniós célkitűzés megvalósításának költségeit.”

Az ENVE szakbizottság tagjai a következő előadókat jelölték ki:

Dimitrios Karnavost (EL/EPP) , Kallithea polgármesterét „A 8. környezetvédelmi cselekvési program” című vélemény előadójának,

Vincent Chauvet-t (FR/RE) , Autun polgármesterét „Az EU 2030-ra vonatkozó éghajlatvédelmi törekvésének fokozása – a COP26 előkészítése” című vélemény előadójának,

Adam Struzikot (PL/EPP) , Mazóvia régió elnökét „A vegyi anyagokra vonatkozó fenntarthatósági stratégia” című vélemény előadójának.

Háttér

Az ENVOY hírlevelet (2020. november 6.) itt olvashatja .

Sajtóközlemény (2020. október 22.) A zöld megállapodás helyi szintű végrehajtásához továbbra is alapvető, hogy a városok és a régiók közvetlenül férhessenek hozzá az alapokhoz.

A zöld megállapodás helyi szintű végrehajtása a Régiók Európai Bizottsága új kezdeményezése, amelynek célja, hogy a városokat és a régiókat az európai zöld megállapodás középpontjába helyezze, és biztosítsa, hogy az EU fenntartható növekedési stratégiája és a Covid19-járványt követő helyreállítási tervek egyaránt a városok és régiók közvetlen finanszírozásában, valamint minden terület számára kézzelfogható projektekben öltsenek testet. „A zöld megállapodás helyi szintű végrehajtását” 2020. június 15-én indították el egy 13 tagból álló külön munkacsoport létrehozásával. Olvassa el a sajtóközleményt !

A Régiók Európai Bizottsága (RB) plenáris ülése keretében 2020. október 13-án vitát tartottak Frans Timmermasszal, az Európai Bizottságnak az európai zöld megállapodásért felelős ügyvezető alelnökével. Ennek során az Európai Bizottság és az RB elkötelezte magát amellett, hogy új fejezetet nyisson az arra irányuló együttműködésükben, hogy felgyorsítsák a zöld megállapodás megvalósítását Európa régióiban és városaiban. Olvassa el sajtóközleményünket!  

A városok és a régiók már dolgoznak az átállás helyi szintű megvalósításán. Online térképünk segítségével ismerjen meg mintegy 200, a zöld megállapodással kapcsolatos bevált gyakorlatot!

Kapcsolattartó:

David Crous

+32 (0) 470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Megosztás :
 
Kapcsolódó hírek

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/COVID-19-RECOVERY.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/REFORM-EU-ELECTRICITY-MARKET-BOOSTING-ENERGY-TRANSITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/COVID-19-RECOVERY.ASPX

Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/COVID-19-RECOVERY.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/COVID-19-RECOVERY.ASPX

Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-MEETS-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-AHEAD-OF-PLENARY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/COVID-19-RECOVERY.ASPX

President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
03.07.2023