Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
Az Európai Bizottság és a Régiók Európai Bizottsága megalapítja a Polgármesterek Szövetsége nemzeti követeinek kamaráját  

A Polgármesterek Szövetsége a világ legnagyobb olyan mozgalma, amely a klíma- és energiapolitika terén fellépő városokat és régiókat tömöríti.

A Polgármesterek Szövetségét az Európai Bizottság 2008-ban indította útjára azzal a céllal, hogy támogassa a városokat és régiókat az EU 2020-ig szóló éghajlat- és energiapolitikai célkitűzéseinek teljesítésében. A Szövetség most megerősíti szerepét azáltal, hogy éghajlat-politikai vállalásait összhangba hozza az EU azon célkitűzésével, hogy 2050-ig megvalósítsa a klímasemlegességet, és azáltal is, hogy létrehoz egy új testületet: a nemzeti követek kamaráját, hogy támogassa a Szövetség bővülését az egyes tagállamokban. A Polgármesterek Szövetségének több mint 10 000 aláírója van, akik technikai támogatásban és pénzügyi iránymutatásban részesülnek olyan energia- és éghajlat-politikai tervek kidolgozásához és végrehajtásához, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a globális hőmérséklet-emelkedés 1,5 °C alatt maradjon – ami a párizsi éghajlat-változási megállapodás legambiciózusabb törekvése.

Április 21-én az EU különböző részein működő polgármesterek és helyi vezetők csatlakoztak az új Polgármesterek Szövetsége nyitórendezvényéhez. A politikai testület egy online ünnepség keretében ismertette a Szövetség „méltányosabb, klímasemleges Európára” vonatkozó jövőképét – a városok és régiók új kötelezettségvállalását, mely az éghajlat-politikai törekvések fokozására irányul. Az új aláírók kötelezettséget vállalnak arra, hogy 2030-ra legalább a vonatkozó nemzeti célkitűzésüknek megfelelő mértékben csökkentik az üvegházhatást okozó gázok (ÜHG) kibocsátását, és hozzájárulnak az EU azon célkitűzéséhez, hogy a klímasemlegesség 2050-re történő elérése mellett 2030-ig 55%-kal csökkentse az üvegházhatásúgáz-kibocsátást.

Kadri Simson energiaügyért felelős európai biztos arra biztatta az összes helyi képviselőt, hogy csatlakozzon az új Szövetséghez. Elmondta, hogy „a Polgármesterek Szövetsége tizenhárom éve fontos referenciapont a helyi energia- és éghajlati ügyekben. Az elmúlt év mindannyiunk számára nehéz volt. Kezelnünk kellett a világjárvány okozta vészhelyzetet, de eközben egy percre sem hagytunk fel a tisztább, környezetbarátabb és jobb jövőre való felkészüléssel. Az EU elkötelezte magát amellett, hogy legkésőbb 2050-ig a világ első klímasemleges régiója lesz, és kötelezettséget vállaltunk arra is, hogy 2030-ra legalább 55%-kal csökkentjük kibocsátásainkat. Most pedig eljött az ideje, hogy új fejezet kezdődjön a Polgármesterek Szövetsége életében. Egyesítsük erőinket, és lépjünk előre a zöld megállapodás felé! Egy klímasemleges, reziliens és méltányos Európa felé, ahol a városok egészséges körülményeket biztosítanak a polgárok életéhez és a helyi vállalkozások sikeres működéséhez. Legyen a Szövetség olyan hely, ahol az EU valamennyi városa megméretheti magát és megmutathatja kiválóságát.”

A rendezvény alkalmul szolgált a Polgármesterek Szövetségén belül a nemzeti követek kamarájának elindításához is. Apostolos Tzitzikostas, a Régiók Európai Bizottsága elnöke hangsúlyozta: Ma az EU nagy lépést tett előre azzal, hogy jogilag elkötelezte magát a klímasemlegesség 2050-ig történő megvalósítása mellett. Ez csak a polgárainkkal való és a közösségeinken belüli együttműködés révén érhető el, máskülönben lehetetlen. A zöld megállapodás sikeréhez az EU-nak mind az egymillió helyi és regionális politikusára szüksége van. Azáltal, hogy megújítják a Polgármesterek Szövetsége kötelezettségvállalásait és elindítják a Szövetség nemzeti követeinek hálózatát, a régiók, városok és falvak az emberek igényeinek kielégítése és bolygónk védelme érdekében magasabbra teszik a lécet az éghajlat-politika terén.”

Kata Tüttő (HU/PES), Budapest főpolgármester-helyettese kijelentette: " Budapest 2008-ban, az Európai Unióban elsők között, Magyarországon elsőként, csatlakozott a Polgármesterek Szövetségéhez, és a napokban fogadta el új, 2030-ra szóló klímastratégiáját és fenntartható energia-és klíma akciótervét, valamint a városi zöld infrastruktúra fejlesztési tervét. A klímastratégiában azokat a lépéseket határoztuk meg, amelyeket a következő évtizedben meg kell tenni annak érdekében, hogy a káros kibocsátásokat érdemben csökkenteni, a klímaváltozás hatásait mérsékelni lehessen. A program megvalósításával Budapest szén-dioxid kibocsátása 2030-ra legalább 40%-kal csökken, új városi zöldfelületek jönnek létre, nagyobb hangsúlyt kap a városi élővilág sokszínűsége, a természetvédelem, nő a kötöttpályás közösségi közlekedés részaránya, a gyalogos és kerékpáros infrastruktúra fejlesztésével csökken az autóval közlekedők száma a városban. A stratégia energia sarokkövei a lakásállomány harmadának energetikai korszerűsítése, a távhőhálózat fejlesztése és a megújuló energia részarányának növelése. A Polgármesterek Szövetségének jövőjéről szóló jelentés előterjesztőjeként, és a Szövetség egyik magyar nagyköveteként, nagy örömmel tölt el, hogy a jelentésem elfogadása óta, megötszöröződött a csatlakozó magyarországi települések száma ."

A Polgármesterek Szövetsége nemzeti követei elsősorban azt kívánják elérni, hogy minden tagállam jóváhagyja és megerősítse a kezdeményezést, illetve részt kívánnak venni az országspecifikus tevékenységekben, és meg akarják erősíteni az európai parlamenti képviselőkkel és a nemzeti kormányokkal fenntartott kapcsolatokat és együttműködést. A nemzeti követek kamarájának célja továbbá, hogy kapcsolatot alakítson ki azokkal a városokkal és önkormányzatokkal, amelyek számára hasznos lehet a technikai támogatás és a pénzügyi iránymutatás, és amelyek aktív szereplőkké válhatnak az éghajlat-politikai fellépések megvalósításában.

Juan Espadas (ES/PES), Sevilla polgármestere, az RB ENVE szakbizottságának és a zöld megállapodás helyi szintű végrehajtásával foglalkozó munkacsoportjának elnöke kijelentette: „A Polgármesterek Szövetsége az éghajlat-politikai fellépés terén a helyi önkormányzatok együttműködésének az egyik legnagyobb sikere. Polgármesterként, de egyben a Régiók Európai Bizottsága környezetvédelmi szakbizottságának elnökeként is büszkén csatlakozom a Polgármesterek Szövetsége nemzeti követeinek kamarájához, amelyet az Európai Bizottság támogatásával indítottak útjára. A világ holnap a Föld napját ünnepli. A városok és régiók ez alkalomból erős üzenetet szeretnének küldeni mindenkinek: készek vagyunk arra, hogy a fenntartható Európa felé vezető átalakulás élére álljunk, hogy megvédjük jövőnket, méghozzá úgy, hogy közben senkit sem hagyunk magára.”

Rafał Trzaskowski (PL/EPP), Varsó polgármestere, aki egyúttal a Polgármesterek Szövetsége politikai testületében az RB képviselője is, leszögezte, hogy „az RB-ben képviselt helyi és regionális önkormányzatok teljes mértékben elkötelezettek a zöld átállás és a Covi19 utáni zöld helyreállítás megvalósítása mellett. Az olyan kezdeményezések, mint a Polgármesterek Szövetsége, alapvetően fontosak ahhoz, hogy alulról építkezve egy klímasemleges Európát alakítsunk ki, és minden polgár számára kézzelfogható eredményeket mutassunk fel. Továbbra is népszerűsíteni fogjuk a Szövetséget, támogatjuk a többszintű kormányzást, közvetlen uniós forrásokat kérünk, emellett együttműködünk más polgármesterekkel és régióelnökökkel, vállalkozásokkal és egyetemekkel, keresve az innovatív megoldásokat, megosztva egymással a bevált gyakorlatokat és bővítve a hálózatot. Az RB tagjaiként követeink politikai tapasztalataikkal gazdagítják a Polgármesterek Szövetségét. Számíthatnak az RB-re mint megbízható és elkötelezett partnerre ebben a vállalkozásban.”

A Polgármesterek Szövetsége nemzeti követeinek kamaráját alkotó 27 RB-tag (tagállamonként egy tag) a következő:

Háttér:

Az Európai Bizottság 2008-ban indította útjára a Polgármesterek Európai Klíma- és Energiaügyi Szövetségét azzal a céllal, hogy bevonja a polgármestereket a 2020-ra kitűzött energia- és éghajlat-politikai célkitűzések megvalósításába, és támogassa őket ebben. (A célkitűzések a következők voltak: az 1990-es szinthez képest 20%-kal kevesebb üvegházhatásúgáz-kibocsátás, a megújuló forrásból előállított energia 20%-os részarányának elérése és 20%-os energiahatékonyság-növekedés). A Polgármesterek Szövetségének új jövőképe összhangban áll az EU azon célkitűzésével, hogy 2030-ra 55%-kal csökkentse az ÜHG-kibocsátását, és 2050-re az első klímasemleges kontinenssé váljon. Ha szeretne csatlakozni a Szövetséghez, kérjük, látogasson el a www.eumayors.eu honlapra.

A Polgármesterek Szövetsége nemzeti követeinek névsora itt tölthető le . További információkat weboldalunkon találhat.

Itt pedig megtudhatja, hogy mit jelent a zöld megállapodás helyi szintű végrehajtása.

Kapcsolattartó:

Floriane Cappelletti // floriane.cappelletti@eumayors.eu

David Crous // david.crous@cor.europa.eu

Megosztás :
 
Kapcsolódó információ
Kapcsolódó hírek

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/COVENANT-OF-MAYORS.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/COVENANT-OF-MAYORS.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/COVENANT-OF-MAYORS.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/COVENANT-OF-MAYORS.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/HG-22-DIGITAL-LOCAL-AND-CIRCULAR-SOLUTIONS-SUPPORTING-THE-ZERO-POLLUTION-AGENDA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/COVENANT-OF-MAYORS.ASPX

Digital, local and circular solutions supporting the Zero Pollution agenda
Digital, local and circular solutions supporting the Zero Pollution agenda
20.04.2023