Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
Az RB kész eljuttatni az EU jövőjéről szóló konferenciát a régiókba, városokba és falvakba egy olyan jobb Európa kialakítása érdekében, amely összhangban van a polgárok igényeivel  

Az európai demokráciával foglalkozó magas szintű munkacsoport – Herman Van Rompuy elnökletével – támogatni fogja az RB-t abban, hogy biztosítsa a helyi és regionális szint számára, hogy hangot adhasson véleményének és megkapja azt a kiemelt figyelmet, amelyet megérdemel.

A helyi és regionális vezetők az RB 144. plenáris ülésén állásfoglalást fogadtak el az Európa jövőjéről szóló konferenciáról (a továbbiakban: a konferencia), és megbeszélést folytattak Herman Van Rompuy-el, az Európai Tanács korábbi elnökével és az újonnan létrehozott, az európai demokráciával foglalkozó magas szintű munkacsoport elnökével az RB Európával kapcsolatos jövőképéről és az RB konferencián való részvételéről. A magas szintű munkacsoport – egy független tanácsadó testület, amelynek feladata az RB támogatása – stratégiai politikai elemzést fog készíteni, elsősorban a helyi és regionális önkormányzatok előtt álló kihívásokról. Szorosan együttműködik majd az RB tagjaival, különösen az Elnökök Értekezletével és a konferenciára delegált RB-s küldöttség tagjaival.

Apostolos Tzitzikostas RB-elnök így fogalmazott: „Az Európa jövőjéről szóló konferencia olyan lehetőséget kínál a polgároknak, valamint a helyi és regionális önkormányzatoknak, amelyet nem szalaszthatunk el . A regionális és helyi vezetők nemcsak az európaiak és közös intézményeik közötti szakadék áthidalásában kulcsfontosságúak, hanem hatékony eszközök az Unió demokratikus lényegének gazdagításában is. Úgy vélem, hogy a Szerződés hatályos rendelkezései teret adnak annak arra, hogy javítsuk a kormányzást és a jogalkotás minőségét. A Van Rompuy elnök által vezetett, a demokráciával foglalkozó magas szintű munkacsoport támogatásával az RB élni fog ezzel a lehetőséggel ahhoz, hogy a legmegfelelőbb eszközöket dolgozza ki az Unió fejlesztéséhez, amelynek képesnek kell lennie arra, hogy a polgárai által kifejezett igényeknek megfelelően cselekedjen, reagáljon, illetve védje, felvállalja és megvalósítsa azokat. Bizottságunk arra törekszik, hogy területi dimenzióval ruházza fel a konferenciát, azzal a céllal, hogy a helyi és regionális szint kifejthesse véleményét és – megérdemelten – befolyással élhessen ebben a fontos folyamatban. Május 9-i, strasbourgi helyi párbeszédünk a konferencia területi dimenzióját hivatott képviselni, amelynek túl kell lépnie Brüsszelen és a fővárosokon.”

Herman Van Rompuy , az RB európai demokráciával foglalkozó magas szintű munkacsoportjának elnöke kifejtette: „Az európai demokrácia a kormányzás minden szintjét érinti. Ez önmagában is érték, és egyben lehetővé teszi egy olyan Európa létrejöttét, amely megvédi polgárait és eszközöket ad a kezükbe. A demokráciának eredményeket kell felmutatnia és válaszolnia kell az emberek igényeire. Az EU létezése ettől a képességtől függ. A demokrácia az egész világon, Európában és a tagállamokban is válságban van. Regionális és helyi szinten működik a legjobban, itt kapcsolódik ugyanis a legszorosabban az emberek igényeihez, itt rendelkezik a legrégebbi hagyományokkal, és itt nyilvánul meg a legmagasabb szintű bizalom iránta. A digitális forradalom és a társadalmi változások idején a demokráciának is meg kell újulnia, minden szempontból javítva és korszerűsítve önmagát. Az Európa jövőjéről szóló konferencia lehetőséget kínál e reflexió uniós szintű továbbfejlesztésére, az RB európai demokráciával foglalkozó magas szintű munkacsoportja pedig, melynek elnöki tisztét örömmel látom el, meg fogja vizsgálja, hogy miként lehetne hatékonyabban bevonni a helyi és regionális önkormányzatokat mint az európai demokrácia alulról építkező megerősítésének és javításának építőelemeit. A mi hozzáadott értékünk az lesz, hogy olyan működőképes, eredeti és innovatív megoldásokat keresünk, amelyek révén biztosítható, hogy az EU – a helyi és regionális önkormányzatok és az RB segítségével – betartsa ígéreteit és megvalósítsa céljait.”

Háttér:

A Régiók Európai Bizottsága négyféle módon kötelezi el magát az Európa jövőjéről szóló konferencián való részvétel iránt. Először is, az RB képviselteti magát a konferencia vezető testületében. Ezen a testületen belül, a konferencia struktúrájának meghatározásával kapcsolatos kezdeti feladat részeként, az RB arra törekszik, hogy a konferencia plenáris ülése szilárd demokratikus alapokon nyugodjon, és az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek képviselői mellett megfelelő számú választott képviselőt tartalmazzon a regionális és helyi parlamentekből és tanácsokból is. Másodszor, az RB helyi párbeszédeket szervez a tagállamokban annak érdekében, hogy EU-szerte népszerűsítse a konferenciát, és azon megjelenítse az emberek észrevételeit is. Harmadszor, az RB plenáris ülésein és szakbizottsági ülésein egy sor vitát szervez, és mandátumidőszaka alatt véleményeket fogad el a konferencia munkája szempontjából releváns témákról. A következő Régiók és Városok Európai Hete és az RB marseille-i csúcstalálkozója e folyamat kulcsfontosságú állomásai lesznek. A magas szintű munkacsoport létrehozása az RB arra irányuló munkájának negyedik eleme, hogy előmozdítsa a konferencia területi dimenzióval történő kiegészítését, melynek célja az európai demokrácia megerősítése.

Közvetlenül azt megelőzően, hogy a három intézmény – az Európai Bizottság, az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa – elindította volna az Európa jövőjéről szóló konferenciát az Európa-napon, az RB a konferencia területi dimenziójára felhívva a figyelmet május 9-én Strasbourgban helyi párbeszédet szervezett a három francia területi szövetséggel, a francia RB-küldöttséggel, Strasbourg városával, valamint az Európai Unió régióinak, városainak és falvainak választott képviselőivel és polgáraival.

Az RB Elnöksége az RB-s Elnökök Értekezletének javaslata nyomán 2020 decemberében hagyta jóvá az európai demokráciával foglalkozó magas szintű munkacsoport létrehozását. A magas szintű munkacsoportot az alábbi hét „európai bölcs” alkotja:

Herman Van Rompuy , Belgium korábbi miniszterelnöke és az Európai Tanács tiszteletbeli örökös elnöke;

Joaquin Almunia , volt versenypolitikai, valamint gazdasági és pénzügyekért felelős európai biztos;

Tomasz Grzegorz Grosse, a Varsói Egyetem professzora;

Rebecca Harms, volt európai parlamenti képviselő;

Silja Markkula , az Európai Ifjúsági Fórum elnöke;

Maria João Rodrigues , Portugália korábbi szakképzési és oktatási minisztere és volt európai parlamenti képviselő; valamint

Andrúla Vaszilíu , volt egészségügyi, illetve az oktatásért, a kultúráért, a többnyelvűségért és az ifjúságpolitikáért felelős biztos.

Az Európa jövőjéről szóló konferencia hivatalosan 2021. május 9-én vette kezdetét, és a tanácskozás várhatóan 2022 tavaszáig fogalmazza meg következtetéseit.

A május 9-i strasbourgi helyi párbeszéd programja

A rendezvény weboldala

A rendezvény szerepel a konferencia többnyelvű online platformján .

Kapcsolattartó:

Marie-Pierre Jouglain

Tel.: +32 (0)473524115

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Megosztás :
 
Kapcsolódó hírek

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/COR-READY-TO-BRING-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EU-TO-SHAPE-A-BETTER-EUROPE.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/COR-READY-TO-BRING-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EU-TO-SHAPE-A-BETTER-EUROPE.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/COR-READY-TO-BRING-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EU-TO-SHAPE-A-BETTER-EUROPE.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/CP-50-EUROPE-DAY-2023-CELEBRATING-EUROPEAN-UNITY-AND-DIVERSITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/COR-READY-TO-BRING-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EU-TO-SHAPE-A-BETTER-EUROPE.ASPX

Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
27.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/COR-READY-TO-BRING-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EU-TO-SHAPE-A-BETTER-EUROPE.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023