Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
Konferencia Európa jövőjéről: Az uniós, nemzeti, regionális és helyi szinten megválasztott politikusoknak együtt kell működniük az uniós demokratikus modell megerősítése érdekében  

Manfred Weber, Iratxe García Pérez és Guy Verhofstadt – az Európai Parlament három képviselője az Európa jövőjéről szóló konferencia vezető testületében – a regionális és helyi vezetők szerepéről, illetve a konferenciához való hozzájárulásukról vitáztak az RB tagjaival.

A regionális és helyi választott politikusoknak – akiket az EU-ban az RB képvisel – és az Európai Parlament tagjainak – az egyetlen olyan uniós intézményként, amelynek tagjait közvetlenül a polgárok választják meg – össze kell fogniuk az Európa jövőjéről szóló konferencia keretében. Közös célként azt kell kitűzniük, hogy hangot adjanak a polgárok azon igényének, hogy az Unió közelebb kerüljön hozzájuk, tiszteletben tartva a szubszidiaritás elvét, és előretekintő módon reagálva a globális és helyi szinten jelentkező új kihívásokra. Ezt az üzenetet osztották meg az RB tagjai az RB 145. plenáris ülése folyamán a konferencia vezető testületében részt vevő három európai parlamenti képviselővel, Guy Verhofstadttal, Manfred Weberrel és Iratxe García Pérezzel. A három európai parlamenti képviselő hangsúlyozta, hogy az RB tagjait erős szövetségesnek tekintik abban, hogy Európa jövőjéről széles körű, ténylegesen inkluzív, átlátható, földrajzilag és politikailag kiegyensúlyozott vitára kerülhessen sor.

A Régiók Európai Bizottsága elnöke, Apostolos Tzitzikostas , aki az RB delegációját vezeti a konferencia plenáris ülésén, és részt vesz a vezető testület ülésein, így nyilatkozott: „A helyi választott politikusoknak és európai parlamenti képviselőknek közös a céljuk: a demokrácia európai háza minden részének megerősítése és Európa közelebb hozása a polgárokhoz. Politikai családjainkon keresztül össze kell fognunk, hogy az Európa jövőjéről szóló konferenciát sikerre vigyük. Mi értjük, mire van szüksége polgárainknak, és mi adunk demokratikus legitimitást a konferenciának. Jövőnk kulcsa egy erősebb, egységesebb Európa.”

Guy Verhofstadt európai parlamenti képviselő, az Európa jövőjéről szóló konferencia vezető testületének társelnöke és a konferencián részt vevő EP-küldöttség koordinátora hozzátette: „Az Európa jövőjéről szóló konferencia (#CoFoE) olyan, mint egy váltóverseny. A panelekben részt vevő polgárok kezdik meg a kéréseik és ajánlásaik meghatározásával. Ezután több plenáris ülésre átadják a stafétát, és ajánlásaik alapján mi konkrét reformjavaslatokat fogalmazunk meg. E verseny végső szakaszában pedig demokratikus intézményeinken keresztül jóváhagyjuk és végrehajtjuk ezeket a reformokat. Az RB az Európai Unió városaiban és régióiban dolgozó tagjai révén hasznos szereplő lesz ebben.”

Manfred Weber , az Európai Parlament EPP-csoportjának elnöke és az Európa jövőjéről szóló konferencia vezető testületének tagja elmondta: „Jelentős változások évtizede áll előttünk. Ami az éghajlatváltozást, a munkahelyteremtést és a növekedést, a digitalizációt, a szociális ügyeket, a demográfiát és a migrációt illeti, nem várhatunk a következő válságra ahhoz, hogy felkészüljünk a jövőre. Meg kell kérdeznünk magunktól, hogy az Európai Unió strukturálisan alkalmas-e immár arra, hogy választ adjon az előttünk álló kihívásokra. Kétségkívül olyan Európát kell építenünk, amely ténylegesen képes cselekedni, de ugyanakkor demokratikusabb, és közelebb áll a polgárokhoz, a településekhez és a régiókhoz. Az RB-nek – választáson szerzett mandátummal rendelkező tagjai révén – kulcsszerepet kell betöltenie e tekintetben.”

Iratxe García Pérez , az Európai Parlament S&D képviselőcsoportjának elnöke és az Európa jövőjéről szóló konferencia vezető testületének tagja hozzátette: „Az Európa jövőjéről szóló konferencia kihagyhatatlan lehetőséget kínál arra, hogy újra kapcsolatba lépjünk a polgárokkal, és megtudjuk, milyen Uniót szeretnének. Az EU-t nemcsak az intézményekben építik, hanem minden nap minden egyes városban, minden közigazgatási szintnek megvan a maga szerepe, és mindegyikük fontos. Falvaink, városaink és régióink sokszínűsége adja Európa gazdagságát. Ezért ennek a konferenciának olyan helyekre is el kell érnie, amelyek távol esnek a brüsszeli „buboréktól”, és minden hangot meg kell hallgatnia, hiszen egy nagyobb mértékben részvételen alapuló, nagyobb egyenlőséget és szolidaritást biztosító, feministább Európát akarunk.”

Az Európa jövőjéről szóló konferencia plenáris ülésére delegált RB-küldöttség tehát:

- részt vesz a plenáris üléseken és a konferencia munkacsoportjainak ülésein,

- írásbeli hozzájárulásokat terjeszt elő többek között az európai demokráciával foglalkozó magas szintű munkacsoport támogatásával: ez egy hét bölcsből álló független tanácsadó testület Herman van Rompuy, az Európai Tanács volt elnöke vezetésével, melynek feladata, hogy a helyi és regionális szempontokra összpontosító stratégiai politikai elemzéssel támogassa az RB politikai és intézményi szerepét. Az Európa jövőjéről szóló konferencia témájában a polgárok körében végzett RB-s felmérés eredményeit szintén figyelembe veszik majd a hozzájárulásokhoz,

- párbeszédeket és vitákat szervez, illetve tagjai ilyeneken vesznek részt választókörzetükben, együttműködve az Európa Mozgalommal vagy az Európai Ifjúsági Fórummal, illetve más uniós szervezetekkel is, például az Európai Bizottság Europe Direct hálózatával és az Európai Parlament BELE projektjével. Emellett ősszel transznacionális civil párbeszédeket szerveznek a Bertelsmann Alapítvánnyal együttműködésben ,

- szövetségeket épít a konferencián részt vevő, hasonló gondolkodású küldöttekkel, hogy közösen mozdítsák elő az EU régiói, városai és falvai számára fontos ajánlásokat,

- mozgósítja az RB hálózatait, például az EU-ban működő helyi és regionális önkormányzatok szövetségeit, az RB Volt Tagjainak Hálózatát és az uniós helyi önkormányzati képviselők újonnan létrehozott hálózatát , a RegHub-hálózatot és a Kohéziós Szövetség hálózatát annak érdekében, hogy lakossági viták szervezésére ösztönözze a helyi és regionális politikusokat. E konzultációk eredményeiről beszámolunk majd a konferencia plenáris ülésén.

A konferenciához való végleges hozzájárulását az RB a Régiók és Városok 9. Európai Csúcstalálkozóján ismerteti, amelyre 2022. március 3–4-én, a Tanács francia elnöksége idején kerül sor.

Háttér-információk:

Az Európa jövőjéről szóló konferencia 2021. május 9-én kezdődött Strasbourgban. Egyedülálló párbeszédről van szó, amelyben az Európai Unió egész területéről részt vesznek a polgárok. Célja, hogy a polgárok is hozzájáruljanak az eszmecserékhez, és ajánlásokat fogalmazzanak meg azzal kapcsolatban, hogy a közeljövőben hogyan alakítsák az Európai Uniót, különösen az alábbi 9 témában: éghajlatváltozás és környezet; egészségügy; gazdaság, társadalmi igazságosság és munkahelyek; az EU a világban; értékek és jogok, jogállamiság, biztonság; digitális átállás; európai demokrácia; migráció, oktatás, kultúra, ifjúság és sport.

E célból egy többnyelvű digitális platform lehetővé teszi a különböző tagállamokban élő emberek számára, hogy az egyes témáknak szentelt rendezvényeken vagy közvetlenül a platformon megvitassák egymással javaslataikat. A polgárokkal folytatott párbeszédből származó ötleteket és ajánlásokat be kell építeni ebbe a platformba, hogy a további viták során figyelembe lehessen venni őket. A hozzászólásokat és ötleteket a polgári közgyűlések keretében vitatják meg, amelyekre tizennégy alkalommal kerül sor. A közgyűlések képviselői a hozzászólásokat az Európa jövőjéről szóló konferencia plenáris ülése elé terjesztik, amely a konzultációs folyamat végéig hat alkalommal ülésezik.

Az Európa jövőjéről szóló konferencia plenáris ülésének 432 tagja van: az Európai Parlament 108 képviselője, a Tanács 54 képviselője, az Európai Bizottság 3 képviselője, a nemzeti parlamentek 108 képviselője, az európai polgári vitacsoportok 80 képviselője (egyharmaduk 25 évnél fiatalabb), az Európai Ifjúsági Fórum elnöke, a nemzeti polgári testületek 27 képviselője, az RB és az EGSZB 18-18 képviselője, valamint a szociális partnerek és a civil társadalom 8-8 képviselője.

Az Európa jövőjéről szóló konferencia vezető testülete az egyes uniós intézmények három képviselőjéből és legfeljebb négy megfigyelőjéből áll. Az Európai Bizottságot Maroš Šefčovič, Dubravka Šuica és Věra Jourová alelnökök képviselik; a Tanácsot a soros elnökség (2021 második felében Szlovénia, azt követően Franciaország); az Európai Parlamentet pedig Guy Verhofstadt, Manfred Weber és Iratxe García Pérez. Az RB meghívást kapott a vezető testület ülésére. A vezető testület figyelemmel kíséri a konferencia munkáját, beleértve a polgárok észrevételeit és azok nyomon követését, valamint előkészíti a konferencia plenáris üléseit. Rendszeresen jelentést tesz a konferencia közös elnökségének (az Európai Bizottság, az Európai Parlament és az Európai Tanács elnökeinek). A vita után a plenáris ülés konszenzusos alapon levont következtetéseit benyújtják a vezető testületnek. A vezető testület a teljes átláthatóságot szem előtt tartva és a konferencia plenáris ülésével együttműködve, az utóbbi következtetései alapján jelentést készít. A jelentést a többnyelvű digitális platformon teszik közzé és benyújtják a közös elnökségnek.

Kapcsolat:

Marie-Pierre Jouglain

Tel.: +32 (0)473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Megosztás :
 
Kapcsolódó hírek

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/CP-50-EUROPE-DAY-2023-CELEBRATING-EUROPEAN-UNITY-AND-DIVERSITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
27.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EUROPCOM2023-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Join us for EuroPCom 2023!
Join us for EuroPCom 2023!
19.04.2023