Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
Konferencia Európa jövőjéről: oda kell figyelnünk az emberekre és fel kell lépnünk érdekeik védelmében  

A hétvégén Strasbourgban, az Európai Parlamentben sor került az Európa jövőjéről szóló konferencia plenáris ülésére, ahol egy kibővített küldöttségnek köszönhetően minden eddiginél egyértelműbben megjelent a több mint egymillió helyi és regionális választott politikus véleménye. Összesen 30 regionális és helyi küldött vett részt az Európa jövőjéről szóló konferencia második plenáris ülésén.

A helyi és regionális önkormányzatok uniós politikai közgyűléseként működő RB 18 fős strasbourgi delegációjához 12 olyan további képviselő is csatlakozott, akik vezető európai szövetségektől, valamint a helyi és regionális önkormányzatokat és közgyűléseket képviselő egyéb érdekelt felektől érkeztek szerte Európából. Együtt kiemelték, hogy az emberek bizalmát leginkább élvező és hozzájuk legközelebb álló politikai szintként alapvető szerepet töltenek be, ráadásul ők felelnek az uniós politika 70%-ának megvalósításáért.

Apostolos Tzitzikostas , a Régiók Európai Bizottsága elnöke, a görögországi Közép-Makedónia kormányzója, aki az RB delegációját vezeti, elmondta: „Az emberek azt várják, hogy megválasztott vezetőik meghallgassák őket, és cselekedjenek annak érdekében, hogy helyi szinten eredményeket lehessen elérni. A közelmúltban felmérést végeztünk több mint 3300 uniós helyi és regionális politikus körében. Ennek tanúsága szerint a megkérdezettek 85%-a szeretné, ha jobban bevonnák az uniós politikai döntéshozatalba, 75%-uk pedig nagyobb részvételi demokráciát szorgalmaz. A 30 helyi és regionális vezetőből álló küldöttségünk olyan demokratikusabb és hatékonyabb Európai Uniót szeretne, amely elismeri, hogy a Brüsszelben vagy Strasbourgban hozott döntéseket végül helyi és regionális szinten megválasztott vezetők hajtják végre. Ezeknek a vezetőknek pedig nagyobb szerepet kell kapniuk az uniós döntéshozatalban a hatáskörükbe tartozó területeken, hogy helyreálljon a bizalom, és Európa közelebb kerülhessen az emberekhez.”

Vasco Alves Cordeiro , az RB első alelnöke hozzátette: „A helyi és regionális választott képviselők készen állnak arra, hogy teljes mértékben részt vegyenek Európa jövőjének alakításában. A konferencia során fontos az emberek meghallgatása, de ugyanilyen fontos, hogy konkrét lépések is történjenek. Kulcsfontosságúak lesznek a konferenciát követő intézkedések. Az európaiakkal folytatott párbeszéd nem fejeződhet be 2022 tavaszán. Mi, a Régiók Európai Bizottságának tagjai már most is a polgárokkal folytatott állandó párbeszéd kialakítását szorgalmazzuk. Ha az EU valóban kohézióra, szolidaritásra és társadalmi igazságosságra törekszik, akkor nem lehetnek tabuk azzal kapcsolatban, hogy megváltoztassuk az EU-t és annak működését.”

A 30 helyi és regionális küldött a hétvégén Strasbourgban az Európai Parlament, az Európai Bizottság, a nemzeti kormányok, civil szervezetek és egyéb csoportok képviselőivel együtt több tematikus vitacsoportban is részt vett azzal, hogy az ezeken elhangzottak alapján fogalmazzák majd meg a konferencia végső következtetéseit. Ez utóbbiak témái között szerepel például a részvételi demokrácia, az egészségügy, az éghajlatváltozás, a társadalmi igazságosság, az oktatás, a társadalom digitalizációja és a migráció kérdése, azaz minden olyan terület, ahol a helyi és regionális önkormányzatok állnak a frontvonalban a szolgáltatások és az infrastruktúra biztosítása, illetve a polgárok támogatása terén.

A konferenciához való végleges hozzájárulását az RB a Régiók és Városok 9. Európai Csúcstalálkozóján ismerteti, amelyre 2022. március 3–4-én, a Tanács francia elnöksége idején kerül sor Marseille-ben.

Háttér-információk:

Hivatalos uniós intézményként az RB jogosult arra, hogy különböző országokból és politikai csoportokból választott 18 tagból álló delegációval képviseltethesse magát az Európa jövőjéről szóló konferencián. Az RB szorgalmazta, hogy más olyan szervezetek és szövetségek is részt vehessenek a konferencián, amelyek regionális és helyi vezetőket képviselnek Európa-szerte, hogy így jobban bevonják a szubnacionális szintű képviselőket Európa jövőjének alakításába. További 12 tagot választottak tehát ki az alábbi szervezetektől: Európai Települések és Régiók Tanácsa, Eurocities, Európai Régiók Gyűlése, Európai Külső Tengeri Régiók Konferenciája, Európai Határ Menti Régiók Szövetsége és Európai Regionális Jogalkotói Közgyűlések Konferenciája, ezzel erősítve a helyi és regionális delegációt, melynek így 30 tagja van.

Részben a digitális platformról fogják kiválasztani, hogy a konferencia során milyen kérdéseket vitassanak meg a munkacsoportokban és a plenáris üléseken. Erre a platformra pedig bárki beküldhet ötleteket és javaslatokat. RB-tagok is hozzájárultak így a vitához: mintegy 40 konkrét javaslatot nyújtottak be azzal kapcsolatban, hogy miként lehetne javítani a helyi és regionális szinttel való konzultációt. A konferencia fő témáit polgári vitacsoportokban is megvitatják majd, méghozzá az emberek szemszögéből. Ezekben a vitacsoportokban 800-an vesznek majd részt az EU minden részéből: olyan nők és férfiak, akik minden korcsoportot és az élet minden területét lefedik. Helyi és regionális képviselőikhez hasonlóan értékes észrevételekkel szolgálnak majd azzal kapcsolatban, hogy az uniós szakpolitikák milyen hatással járnak, illetve hogyan alakulnak helyi szinten.

További példák azzal kapcsolatban, hogy miként vállal az RB fontos szerepet abban, hogy a szubnacionális kormányzatok is elmondhassák véleményüket az európai demokrácia fejlesztéséről: az európai demokráciával foglalkozó magas szintű csoport , az RB polgárok körében végzett felmérése az Európa jövőjéről szóló konferenciáról , az RB volt tagjainak hálózata és az uniós ügyekkel foglalkozó önkormányzati képviselők újonnan létrehozott hálózata .

Kapcsolat:

Carmen Schmidle

Tel.: +32 (0) 494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Marie-Pierre Jouglain

Tel.: +32 (0)473 52 41 15

mariepierre.Jouglain@cor.europa.eu

Share: