Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
A kohéziós politikának többet kell tennie a nemek közötti egyenlőség előmozdításáért Európában  

A kohéziós politikának foglalkoznia kell a nemek közötti egyenlőségnek és a nők munkaerőpiaci részvételének kérdésével, amelyek elengedhetetlenek a nagyobb gazdasági és társadalmi kohézió megvalósításához Európában. Ez a felhívás szerepel a Donatella Porzi, Umbria régió (Olaszország) közgyűlésének tagja által kidolgozott véleményben, amelyet a Régiók Európai Bizottsága (RB) december 2-i plenáris ülésén fogadtak el. A helyi és regionális vezetők rendkívül fontosnak tartják, hogy a nemi dimenziót is beépítsék a nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési tervekbe.

A 2021–2027-es időszakra vonatkozó strukturális és kohéziós alapok nemi dimenziójáról szóló véleményről tartott plenáris vita során az RB tagjai hangsúlyozták, hogy a nemek közötti egyenlőség fontos szerepet játszik a gazdasági, társadalmi és területi kohézió megvalósításában Európában. A nemek közötti egyenlőséget tehát a kohéziós politikai programok előkészítésének horizontális kritériumaként, a programok által követendő célkitűzésként és a kohéziós politika fenntartható és kiegyensúlyozott fejlesztéssel kapcsolatos célkitűzéseinek eléréshez szükséges fontos tényezőként kell tekinteni.

Az előadó, Donatella Porzi  (IT/PES), Umbria régió közgyűlésének tagja elmondta: „A kohéziós politika célja a regionális gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése, de mit tesz a nemek közötti egyenlőtlenség csökkentése érdekében? Az EU pandémiát követő talpraállásának összefüggésben alapvető fontosságú, hogy konkrét eszközöket találjunk a nemek közötti egyenlőség előmozdítására, társadalmunk egészét segítve ezzel. A kohéziós alapok konkrét hatást gyakorolhatnak a gyermekgondozási politikák javítására, a női vállalkozók támogatására vagy a nők munkaerőpiaci részvételének előmozdítására a vidéki területeken, hogy csak néhányat említsünk. Az igazságos átmenetnek itt kell kezdődnie.”

Monika Vana (AT/Zöldek) európai parlamenti képviselő, a kohéziós politika nemi dimenziójával foglalkozó előadó is részt vett a plenáris ülésen folytatott vitában.

Az RB tagjai hangsúlyozzák, hogy a kohéziós politika és az operatív programok kialakításának módja a finanszírozás mértékét, jellegét és célzottságát tekintve különösen hozzájárulhat a férfiak és nők közötti egyenlőség tényleges növekedéséhez. Ezért azt kérik, hogy a nemek közötti egyenlőséghez való hozzájárulást ne kizárólag az Európai Szociális Alap esetében tekintsék előfeltételnek, hanem azt az összes alapból támogatni kell. Ide tartozik az Európai Regionális Fejlesztési Alap ( ERFA ) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap ( EMVA ), ahol a nemek közötti egyenlőségnek és a nők munkaerőpiaci részvételének kérdése gyakran hangsúlyosabb.

A helyi és regionális vezetők azt javasolják, hogy a 2021 és 2027 közötti időszakra szóló európai programokat irányító hatóságok olyan projekteket és intézkedéseket dolgozzanak ki, amelyek célja a nemek közötti egyenlőség előmozdítása, így például a munka és a magánélet közötti egyensúly támogatása, valamint a Covid19-világjárvány miatt munkahelyüket elvesztő nők munkaerőpiacra való visszailleszkedésének ösztönzése. Ez a válság valóban különösen súlyosan érintett olyan ágazatokat, amelyekben sok nőt foglalkoztatnak, például az egészségügyet és a gyermekgondozást, ez pedig súlyosbította a nemek közötti egyenlőtlenségeket.

Végül pedig az RB tagjai alapvető fontosságúnak tartják, hogy a nemek közötti esélyegyenlőség szempontjait beépítsék a Next Generation EU keretében kidolgozott nemzeti helyreállítási tervekbe is, a nemek közötti esélyegyenlőség értékelésének elveit és eszközeit alkalmazva a nagyobb projektekre.

Első lépésként az Európai Bizottság a jövő évben új módszertant kíván előterjeszteni annak értékelésére, hogy az Európai Bizottság által közvetlenül irányított uniós finanszírozású programok milyen hatást gyakorolnak a nemek közötti egyenlőségre. A kezdeményezés jelenleg nem terjed ki a kohéziós politika programjaira, de egy későbbi szakaszban valamennyi közös irányítású programra kiterjeszthető.

Háttér-információk:

November 24-én az RB „Környezetvédelem, éghajlatváltozás és energiaügy” szakbizottsága elfogadott egy véleménytervezetet „ A nemek közötti egyenlőség és az éghajlatváltozás: a nemi dimenzió szempontjának érvényesítése az európai zöld megállapodásban ” címmel (előadó: Tüttő Kata, HU/PES). A szövegről a 2022. januári plenáris ülésen szavaznak.

 

Az egyenlőségközpontú Unió: a 2020–2025 közötti időszakra szóló nemi esélyegyenlőségi stratégia ” című véleményben (előadó: Concepción Andreu Rodríguez, ES/PES) az RB „ kéri, hogy az uniós intézmények – köztük a Régiók Bizottsága – fogadjanak el olyan magatartási kódexeket, amelyek elősegítik a nők és férfiak közötti egyenlőségen alapuló részvételt, az összetétel és vezetői pozíciók szempontjából egyaránt, amelynek végső célja a nemek paritása a Régiók Bizottsága tagjai körében ”.

Az RB mint uniós szerv 2018-ban fogadott el egy a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó stratégiát, amelyet rendszeresen frissítenek. 2018 márciusában az RB Elnöksége elfogadott egy politikai iránymutatást arra nézve, hogy a saját, a társszervezésében, illetve az épületeiben megvalósuló rendezvényeken és konferenciákon ne legyen olyan vitapanel, amelyben csak férfiak vesznek részt.

Az RB által végzett, a nemek közötti egyensúly helyi és regionális szintű előmozdítására irányuló tevékenységről szóló összes információ itt található.

Kapcsolat:

Matteo Miglietta

Tel. +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Megosztás :