Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
Kohézió, versenyképesség, konvergencia: A portugál miniszterelnök több forrást és regionális beruházást kér Európa számára  

Portugália miniszterelnöke, António Costa is csatlakozott több száz regionális és helyi vezetőhöz az Európa jövőjéről szóló vitában. A Régiók Európai Bizottságánál (RB) tartott vita folyamán a miniszterelnök elmondta, hogy Európának sürgősen irányt kell váltania ahhoz, hogy választ tudjon adni a globális versenyre a regionális különbségek kezelése, az uniós költségvetéshez történő tagállami hozzájárulások növelése, a regionális beruházások megerősítése és valamennyi kormányzati szint bevonása révén.

A miniszterelnök szerint az EU-nak kiemelten kell kezelnie a társadalmi kohéziót, valamint a régiók és városok közötti konvergenciát. António Costa miniszterelnök, az RB volt tagja, az uniós költségvetés növelésére szólított fel, kijelentve, hogy a GNI 1%-a nem elegendő: „A globalizált világban Európának nagyobb kohézióra és versenyképesebb gazdaságra van szüksége. Ha választ akarunk adni az új kihívásokra, nem szabad meggyengítenünk az Unió alapjait, például a közös agrárpolitikát vagy a kohéziós politikát. Ambiciózus céljaink vannak, és megvannak a politikai eszközeink. Ha erősebb Uniót szeretnénk, amely ellenállóképesebb a válságokkal szemben és felkészültebb az új kihívásokra, akkor sokkal több forrásra van szükségünk.”

Az RB plenáris ülésén tartott vita során felszólalt és egyetértésének adott hangot az RB elnöke, Karl-Heinz Lambertz is: „Mindannyian felelősek vagyunk azért, hogy Európát visszaállítsuk a kiegyensúlyozott gazdasági fejlődés útjára. Uniónk léte a társadalmi, gazdasági és területi kohézión alapul, de több regionális és vidékfejlesztési beruházásra van szükségünk. A következő uniós költségvetés fogja meghatározni, merre halad tovább Európa, ezért a tagállamoknak nem csökkenteniük, hanem növelniük kell a régiók és városok pénzügyi eszközeit a munkahelyteremtés és az európai integráció elmélyítése érdekében.”

Ahogy a Régiók Európai Bizottsága – a területi szövetségekkel együtt, az egész EU-ra kiterjedő #CohesionAlliance révén – síkraszáll amellett, hogy a következő uniós költségvetésben növeljék az uniós regionális beruházásokat, úgy António Costa miniszterelnök is az erős kohéziós politika mellett érvelt. „A kohéziós politikával Európa minden falut, minden várost, minden európai utcát elér” – mondta. „Ezért a kohézió nem jelenthet kiigazítási változót a következő többéves pénzügyi keretben”.

A vita folyamán a Régiók Európai Bizottságának – a helyi és regionális vezetők uniós közgyűlésének – tagjai támogatásuknak adtak hangot a portugál miniszterelnök elképzelését illetően. Ők is elismerték, hogy Európa gazdaságát a területi kohézió, az infrastruktúra és a környezeti fenntarthatóság erősítése révén kell megújítani. Egyetértettek abban, hogy ehhez az EU-nak nagyobb figyelmet kell fordítania a helyi és regionális önkormányzatok szerepére és hatására, mivel azok nemcsak a regionális gazdaságok működtetéséért felelősek, hanem a szavazók problémáinak közvetítéséért és a közösségek uniós politikák iránti támogatásának megnyeréséért is.

A portugál miniszterelnök elmondta azt is, hogy sürgősen ki kell teljesíteni az európai monetáris uniót: „Az euróövezet strukturálisan gyenge pontjai továbbra is megoldatlanok. Amíg a gazdasági és monetáris unió nem valósult meg teljes mértékben, addig fennáll a további válságok veszélye. Ezért emelek szót az euróövezet saját forrásokon alapuló költségvetésének létrehozása mellett.”

***

Megjegyzés a szerkesztők számára:

Ez a vita az RB Gondolkodjunk Európáról! kezdeményezéséhez kapcsolódik, melynek keretében az RB tagjai Európa-szerte több száz vitát szerveznek a polgárokkal, a viták eredményét pedig egy jelentésben foglalják majd össze, melyet az idei év során eljuttatnak az Európai Tanácsnak.

A 2020 utáni, minden régióra és városra kiterjedő erős kohéziós politika szószólójaként az RB, más vezető uniós területi szervezetekkel karöltve, létrehozta a #CohesionAlliance kohéziós szövetséget. Ez a helyi szerveződésű mozgalom nyitva áll bárki előtt, aki úgy gondolja, hogy a kohéziós politikának a jövőben is az EU alappillérét kell képeznie. Tavaly októberi létrehozatala óta a szövetség tagjainak száma napról napra emelkedik, vannak köztük helyi és regionális önkormányzatok, európai parlamenti képviselők, üzleti szövetségek, tudósok, szakszervezetek és agytrösztök.

A vita megtekinthető az EbS-en. Fényképek itt tölthetők le ingyenesen.

Kapcsolattartó:
Andrew Gardner

Tel.: +32 473 843 981
andrew.gardner@cor.europa.eu

Megosztás :