Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
Az európai helyreállítást a kohéziónak és a partnerségnek kell vezérelnie  

A #Cohesion Alliance (kohéziós szövetség) – egy 12 000 aláíróból álló, EU-n átívelő szövetség, amely a 2020 utáni kohéziós politika megerősítésére szólít fel – üdvözli az Európai Bizottság javaslatait a 2021–2027 közötti időszakra szóló felülvizsgált uniós költségvetésre és helyreállítási tervre vonatkozóan, ezen belül is a jelenlegi kohéziós programok nagyobb rugalmassággal és további finanszírozással történő kiterjesztését. A szövetség azonban sürgeti az Európai Bizottságot és a tagállamokat, hogy biztosítsák a városok, települések és régiók bevonását, és a helyreállítást segítő, a gazdaság újjáépítését, a fenntarthatóság előmozdítását, valamint Uniónk területi és társadalmi szerkezetének megerősítését célzó valamennyi intézkedésben, illetve az európai szemeszter folyamatában is tartsák fenn a kohézióközpontú megközelítést.

Az EU többéves pénzügyi keretének (MFF) és helyreállítási tervének a kohézióra mint az Európai Unió alapvető értékére kell összpontosítania az olyan jelentős kihívások kezelése érdekében, mint az európai zöld megállapodás, a fenntartható fejlődési célok, a szociális jogok európai pillére, valamint a digitális transzformáció. A jelenlegi válságban a városoknak, településeknek és régióknak minden eddiginél nagyobb szükségük van egy erős kohéziós politika közvetlen támogatására, megelőzendő a területi egyenlőtlenségek növekedését és az aszimmetrikus helyreállítást. A tagállamok ugyanis eltérő pénzügyi eszközökkel rendelkeznek a jelenlegi gazdasági és társadalmi kihívások kezelésére.

A #CohesionAlliance üdvözli az Európai Bizottság arra irányuló javaslatát, hogy biztosítsa a kohéziós politika mint erős hosszú távú uniós beruházási politika szerepét, valamint azt, hogy a REACT-EU révén (2018-as árakon) 55 milliárd eurót ruháznak be a Covid19-világjárványra és annak társadalmi és gazdasági következményeire való hatékony reagálás érdekében. A jelenlegi operatív programok meghosszabbítása lehetővé teszi a kulcsfontosságú beruházások gyors végrehajtását. Emellett a források alapok közötti átcsoportosításának fokozott rugalmassága, valamint az egészségügyi szolgáltatások, az idegenforgalom és a kultúra ágazatának támogatására, illetve a kkv-k forgótőke-ellátására rendelkezésre álló lehetőségek kiszélesítése segíteni fogja a helyi és regionális önkormányzatokat abban, hogy ott fektessenek be pénzt, ahol arra a legnagyobb szükség van, feltéve, hogy közben teljes mértékben tiszteletben tartják a kohézió alapelveit.

A szövetség mindazonáltal aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a régiók, városok és települések eltérő igényeinek figyelembevétele, valamint a helyi szereplők erőteljes bevonása nélkül a helyreállítást és rezilienciát támogató eszköz – amely az uniós helyreállítási tervek legerősebb beruházási eszköze – a kudarc veszélyének van kitéve. Egyelőre a legtöbb intézkedés csak a tagállamokra irányul anélkül, hogy tisztáznánk, mennyi beleszólásuk van a helyi és regionális önkormányzatoknak a programok felülvizsgálatába és a források felhasználásába. Az eszköz és az európai szemeszter, valamint az országspecifikus ajánlások közötti szoros kapcsolat a helyreállítási tervek további központosításához vezethet. A szövetség sürgeti az összes uniós és nemzeti intézményt – és különösen Elisa Ferreirát, a kohézióért és reformokért felelős biztost –, hogy tegyék meg a szükséges lépéseket annak biztosítása érdekében, hogy a helyreállításra és rezilienciára vonatkozó tagállami tervek megfeleljenek a partnerség elvének, valamint a polgárok és a vállalkozások valós igényeinek, és lehetővé tegyék a helyi és regionális önkormányzatok erőteljesebb és strukturáltabb bevonását.

A #CohesionAlliance partnerszervezetei egy új nyilatkozattervezetben fogalmazták meg prioritásaikat, melyben megerősítették, hogy a kohézió az Európai Unió alapvető értéke, és valamennyi szakpolitikája és beruházása számára kulcsfontosságú célkitűzés. A kohéziós szövetség 2.0 partnerei a következő, június elején tartandó ülésükön fogják kihirdetni az új nyilatkozatot.

A titkárság elérhetősége:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Megosztás: