Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
Az egész EU-ra kiterjedő koalíció sürgeti a nemzeti kormányokat, hogy vonják be a régiókat és a városokat a Covid utáni helyreállítási tervek kidolgozásába, és kerüljék el, hogy nagy különbségek legyenek az oltóanyagok rendelkezésre állásában Európában  

Az Európai Tanács ülését megelőző napon a #CohesionAlliance – az EU egészére kiterjedő szövetség, amelynek 12 000 aláírója erőteljesebb kohéziós politikát szorgalmaz a 2020 utáni időszakra – arra kéri a tagállamokat, hogy a helyi és regionális önkormányzatokkal partnerségben dolgozzanak a nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési tervek kialakításán, végrehajtásán és irányításán. A kohéziós szövetség továbbá sürgeti a nemzeti parlamenteket, hogy mielőbb ratifikálják a saját forrásokról szóló határozatot, hogy az Európai Bizottság legfeljebb 750 milliárd euró összeget vehessen fel a tőkepiacokon a COVID-19 válság negatív hatásainak kezelésére. A szövetség emellett óva inti az uniós vezetőket az oltóanyagokért folyó verseny kockázatától, mivel ez növelné az egyenlőtlenségeket az európai régiók, városok és falvak között.

A helyi és regionális önkormányzatok a kezdetektől fogva az egészségügyi válság frontvonalában állnak, és Európa-szerte kulcsszerepük lesz a méltányos, fenntartható és reziliens helyreállítás megvalósításában. A tagállamok nemzeti helyreállítási terveinek elkészítése során azonban világossá vált, hogy számos országban régióinkat, városainkat és településeinket, valamint társadalmi-gazdasági partnereinket nem vonják be érdemben a tervezési folyamatba .

Az európai helyreállítás sikere azon múlik, hogy hogyan sikerül a helyreállítás Európa valamennyi régiójában, falujában, városában és nagyvárosában. Szükségleteik sokrétűek, és a hatékony helyreállítás csak akkor lehetséges, ha felismerjük és kezeljük azokat a kihívásokat és szakadékokat, amelyekkel Európa valamennyi területe szembesül, a vidéki és a legelszigeteltebb területektől a leginkább urbanizált térségekig, a szigetektől a hegyvidéki régiókon át a ritkán lakott és a határ menti régiókig. A beruházásoknak meg kell felelniük a területi igényeknek. Ha a helyi és regionális önkormányzatoknak nincs valódi beleszólása a nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési tervek kialakításába, végrehajtásába és irányításába, fennáll a komoly kockázata annak, hogy számos régió lemarad. A helyi és regionális önkormányzatok felelősek a közkiadások egyharmadáért és a közberuházások feléért az EU-ban. A helyreállítás egyszerűen nem fog megtörténni nélkülük.

Az európai szolidaritás azt jelenti, hogy konkrét lépéseket kell tenni annak bizonyítására, hogy a kohézió az EU egyik alapvető értéke. Ezért arra kérjük az összes tagállamot, hogy működjenek együtt a helyi és regionális önkormányzatokkal, a társadalmi-gazdasági partnerekkel és a civil társadalommal az Európai Bizottságnak április végéig benyújtandó nemzeti helyreállítási tervek kidolgozásában, végrehajtásában és irányításában . Hangsúlyozzuk, hogy teljes mértékben tiszteletben kell tartani a partnerség és a többszintű kormányzás elveit, és e folyamat során helyi alapú megközelítésre van szükség.

A kohéziós szövetség az Európai Unió történelmi pillanataként üdvözölte a Next Generation EU – más néven európai helyreállítási terv – 750 milliárd eurós helyreállítási eszközének létrehozását. Itt az ideje, hogy az EU által valaha alkalmazott legerőteljesebb beruházási tervet átültessük a gyakorlatba. Ugyanakkor túl sok uniós tagállam még mindig nem ratifikálta a saját forrásokról szóló határozatot , azt a jogszabályt, amely lehetővé tenné az Európai Bizottság számára, hogy 750 milliárd EUR-t vegyen fel a tőkepiacon a Covid19-válság következményeinek kezelésére. Az összes uniós ország mielőbbi ratifikálása nélkül az európai helyreállítás nem növelhető új forrásokkal. A nemzeti parlamenteknek ezért a lehető leghamarabb meg kell erősíteniük a határozatot. .

Végül az európai szolidaritás azt is jelenti, hogy együtt kell működni egy valóban európai oltási kampány lebonyolításában. Egy széttagolt kampány senkinek nem előnyös, és az európai régiók közötti egyenlőtlenségek növelésével veszélyeztetné a helyreállítást. Ezért a kohéziós szövetség az európai csúcstalálkozó előtt óva inti az EU állam- és kormányfőit egy olyan versengés kockázatától, amely a helyszíni oltóanyagokért folyna. Szoros együttműködést sürgetünk az EU, a regionális és a tagállami kormányok között annak biztosítása érdekében, hogy valamennyi polgárunk szükségletei és elvárásai teljesüljenek.

Mindent meg kell tennünk annak elkerülése érdekében, hogy nagy különbségek legyenek az oltóanyagok rendelkezésre állásában, amely növelné a régióink, városaink és falvaink közötti egyenlőtlenségeket.

A titkárság elérhetősége:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Megosztás :
 
Kapcsolódó hírek

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STATEMENT.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STATEMENT.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STATEMENT.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/MEDIA-FREEDOM-PLURALISM-IN-THE-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STATEMENT.ASPX

Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STATEMENT.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023